Novostavba rychlé trati Stod – Domažlice musí projít důkladným posouzením vlivu na okolí

Trať 180 v úseku Domažlice - Stod. Pramen: Správa železnic/dokumentace EIATrať 180 v úseku Domažlice - Stod. Pramen: Správa železnic/dokumentace EIA

Úsek měří zhruba 35 kilometrů, v některých částech má být maximální rychlost až 200 km/h.

Ministerstvo životního prostředí rozhodlo v takzvaném zjišťovacím řízení, že novostavba trati Stod (mimo) – Domažlice (včetně) musí projít důkladným posouzením vlivu na okolí (EIA). Jde o takzvanou 3. stavbu v rámci velkého vylepšení tratě z Plzně přes Domažlice do Bavorska.

Správa železnic tak bude muset nechat zdokumentovat vlivy na povrchové a podzemní vody, na obyvatelstvo, krajinu, rostliny a živočichy. Úřad také obdržel 11 připomínek k záměru od obcí a ze strany veřejnosti.

Z celého nového spojení Plzeň – Bavorsko přijde zmíněný úsek na řadu jako poslední, stavět se má podle předložené dokumentace v letech 2026 až 2029. Měří zhruba 35 kilometrů a jeho vylepšení je kombinací novostavby a modernizace stávající tratě. V některých částech má být maximální rychlost až 200 km/h.

Trať z roku 1861 je jednokolejná a neelektrifikovaná. „Od doby svého vzniku nebyla dráha zásadně upravována ani modernizována,“ píše se v dokumentaci. Předmětem stavby má být proto především zdvoukolejnění a elektrifikace.

S novostavbou pro rychlost až 200 km/h se počítá v úsecích Stod – Holýšov a Blížejov – Domažlice, v původní stopě trať zůstane v úsecích Holýšov – Staňkov – Blížejov a Domažlice – odb. Pasečnice.

Součástí stavby je úprava domažlického zhlaví stanice Stod, rekonstrukce stanic Holýšov, Staňkov a Domažlice a výstavba nové železniční stanice Pasečnice. Stávající stanice Blížejov bude
zrušena a nahrazena novou odbočkou Přívozec (zastávka Blížejov v nové poloze). Součástí úseku je mimo jiné i 43 mostů.

Celý plán na vylepšení tratě z Plzně na hranice u České Kubice je rozdělen na čtyři stavby. Zřejmě nejdále v přípravě je 1. stavba, což je novostavba tratě od Plzně do Stodu (včetně). I zde se má jezdit až 200 km/h. Stavět se má v letech 2023 až 2026, záměr už prošel procesem EIA se souhlasným stanoviskem od ministerstva životního prostředí. Jako 2. stavba se označuje modernizace a elektrifikace staré trati přes Nýřany, která zůstane i po dokončení přeložky od Plzně zachována.

Třetí stavbou je úsek Stod – Domažlice a 4. stavbou poslední úsek Domažlice (mimo) – st. hranice SRN, kde se předpokládá realizace v letech 2025 až 2027. Tento úsek rovněž musí do velkého procesu EIA, jak ukázalo zjišťovací řízení.

Tagy Domažlice - Stod Správa železnic trať 180 Plzeň - Domažlice - Furth im Wald
51 komentářů