Novela zákona pomohla. Liberec díky ní odstranil za rok téměř stovku autovraků

Odtah autovraku, ilustrační foto. Foto: Magistrát města LiberceOdtah autovraku, ilustrační foto. Foto: Magistrát města Liberce

Město začalo odtahovat i auta, která vypadají na první pohled v pořádku, ale nemají již platnou STK.

Změna zákona o pozemních komunikacích z roku 2020, která usnadnila městům odstraňování autovraků a aut bez platné technické kontroly, funguje. Ukazuje to příklad Liberce, jehož vedení si změnu legislativy pochvaluje.

Město oznámilo, že za loňský rok díky novele odstranilo téměř stovku vraků. „Vloni jsme mohli poprvé naplno využít síly této novely a nechat efektivně likvidovat desítky vraků i jinak nezpůsobilých vozidel, která zabírají místa ostatním motoristům a hyzdí prostředí. Je třeba rozlišovat, co jsou úplné vraky a co vozidla bez STK, které se později vraky stanou. Nicméně obojí nemá v ulicích co pohledávat,“ říká náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie Jiří Šolc.

V roce 2021 bylo na území Liberce nahlášeno 31 vraků. Dvanáct z nich si vlastníci po výzvě úřadu sami uklidili. Dalších šestnáct město nechalo odtáhnout a zbylé tři čekají na legislativní lhůty. Odtažená auta čeká dražba nebo likvidace.

Auta bez STK nemají na ulici co dělat

Šolc upozornil, že podle zákona nemají na ulicích být odstavená ani auta bez platné STK. I když působí dojmem běžných vozů bez závady. „Nicméně ani ona nejsou způsobilá k provozu, a tudíž nemají na komunikaci co pohledávat. Jejich vlastníky proto vyzýváme k nápravě, aby si STK dodělali. Jinak je čeká stejný proces odstranění jak u vraku. Podobných výzev jsme v roce 2021 odeslali celkem 64, přičemž v 52 případech je vlastníci vyřešili sami. Ostatní jsme nechali odtáhnout,“ dodal Šolc.

Novelizovaný zákon o pozemních komunikacích mimo jiné umožňuje vlastníkům pozemních komunikací vyzvat provozovatele vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu po dobu delší jak 6 měsíců ke zprovoznění vozidla, případně jeho odstranění mimo pozemní komunikaci. Po marném uplynutí výzvy (2 měsíce) je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit na vhodné místo a oznámit tuto skutečnost provozovateli s uvedením možnosti vyzvednutí. Pokud ani v tomto případě provozovatel na oznámení nereaguje ve lhůtě 3 měsíců, rozhodne na návrh vlastníka pozemní komunikace silniční správní úřad o povolení prodeje dotčeného vozidla ve veřejné dražbě.

Od ledna platí další novela zákona, která dává obcím ještě větší pravomoci. Mohou iniciovat řízení o odstranění vraku, dosud měl tuto možnost jen vlastník komunikace. Budou moci od Nového roku iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace. Dosud měl tuto možnost pouze vlastník pozemní komunikace.

Tagy autovraky odtah vraků zákon o pozemních komunikacích
40 komentářů