Nová Správa dálnic a silnic bude státním podnikem, Správa železnic zůstane unikátem

Dálnice D5 u Rozvadova. Foto: ŘSDDálnice D5 u Rozvadova. Foto: ŘSD

O transformaci ŘSD se mluví nejméně deset let, vzorem měl být rakouský ASFINAG, což ale padlo.

Ministerstvo dopravy upravilo plány na proměnu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve státní organizaci Správa dálnic a silnic (SDS). Na doporučení Legislativní rady vlády upřednostní formu státního podniku. Správa železnic tak jako státní organizace zůstane i nadále jediná.

„V rámci projednávání věcného záměru zákona bylo ministerstvu Legislativní radou vlády uloženo, aby přehodnotilo návrh na vznik speciální právní subjektivity a přiklonilo se k takové právní subjektivitě, která je v českém právním řádu zavedena, tedy státní podnik. Tento požadavek byl ze strany LRV vznesen zejména s ohledem na snahu o zachování čistoty právního řádu a na maximální využití stávajícího zákona o státním podniku,“ uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka.

Podle něj ministerstvo nyní pracuje na paragrafovém znění zákona, díky kterému vznikne Správa dálnic a silnic. Změna právní formy prý nebude mít vliv na cíle, které stát proměnou ŘSD sleduje. „Cílem této transformace je mít efektivní subjekt pro výstavbu a údržbu silniční infrastruktury, který je konkurenceschopný na pracovním trhu. Změna by měla zrychlit a zefektivnit silniční výstavbu. Přinést má také adekvátní odměňování klíčových zaměstnanců a expertů,“ doplnil Jemelka. Návrh zákona má být vládě předložen letos. ŘSD je dnes příspěvkovou organizací s tabulkovými platy.

O transformaci ŘSD se mluví nejméně deset let, vzorem měl být rakouský ASFINAG, který je samostatně hospodařící akciovou společností. Od tohoto plánu ale ministerstvo ustoupilo, ŘSD i jako SDS zůstane závislé na příjmech ze státního rozpočtu. Komentář k ustoupení od vzoru ASFINAG publikoval deník Zdopravy.cz loni v květnu.

Tagy Ministerstvo dopravy transformace ŘSD
39 komentářů