Správa dálnic a silnic. ŘSD se změní na státní organizaci, aby mohlo lépe platit odborníky

Nový most na silnici I/35 v Hořicích. Foto: ŘSDNový most na silnici I/35 v Hořicích. Foto: ŘSD

Ministerstvo definitivně opustilo možnost přeměny ŘSD na akciovou společnost po vzoru rakouského ASFINAGu, kterým se léta zaklínalo.

Česká republika bude mít po Správě železnic druhou státní organizaci. Tuto právní formu dostane Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které dosud funguje jako příspěvková organizace ministerstva dopravy. Po letitých diskusích míří transformace ŘSD do legislativní rady vlády jako zákon o státní organizaci Správa dálnic a silnic (SDS). To má být nový název ŘSD.

„Cílem je sjednocení právních forem podřízených ‚investičních‘ subjektů v oblasti dopravní infrastruktury, zrychlení přípravy, výstavby a modernizace dopravní infrastruktury a hospodárnější vynakládání finančních prostředků při nárůstu celkové kvality činnosti,“ oznámilo dnes ministerstvo.

Podle ministra dopravy Karla Havlíčka transformace také pomůže zajistit stav, kdy si bude ŘSD/SDS klíčové odborné činnosti (například v oblasti mostů, tunelů, inženýrských konstrukcí, dopravní telematiky či správcovství staveb a technické dozory) zajišťovat vlastními zaměstnanci, a nikoliv externími dodavateli, jak je tomu dnes.

Logo Ředitelství silnic a dálnic. Pramen: ŘSD

Právní forma příspěvkové organizace podle ministerstva ŘSD neumožňuje adekvátní odměňování klíčových zaměstnanců, neboť je regulováno Nařízením o platových poměrech. Transformace má umožnit ŘSD/SDS získat potřebné odborníky a následně si je udržet. „To umožní mimo jiné právě výrazné úspory nákladů u činností, u kterých nyní dochází k outsourcingu,“ uvedl Havlíček.

Z hlediska hospodaření „SDS s. o. budou zachovány nástroje veřejné kontroly nakládání s finančními prostředky a po vzoru Správy železnic budou i v případě SDS s. o. její účty vedeny u České národní banky, a to jako účty podřízené státní pokladně dle Rozpočtových pravidel“.

Ministerstvo dopravy tak definitivně opustilo možnost přeměny ŘSD na akciovou společnost po vzoru rakouského ASFINAGu, kterým se léta zaklínalo. ASFINAG funguje samostatně s vlastními příjmy a je nezávislý na státním rozpočtu.

Tagy dálnice Ministerstvo dopravy ŘSD Správa dálnic a silnic transformace ŘSD
62 komentářů