NKÚ: Počet nehod na přejezdech neklesá, náklady na stejný prvek se značně liší

Přejezd bez závor. Autor: Zdopravy.czPřejezd bez závor. Autor: Zdopravy.cz

Tuzemské železniční přejezdy nejsou i přes miliardové investice v posledních letech o moc bezpečnější. Konstatuje to zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu,

Tuzemské železniční přejezdy nejsou i přes miliardové investice v posledních letech o moc bezpečnější. Konstatuje to zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, který se zaměřil na efektivitu investic do zabezpečení přejezdů v letech 2013 až 2017. Stát na tento účel vyčlenil více než 2,6 miliardy korun.

Počty nehod se v prověřovaných letech významněji nesnížily. V roce 2013 jich bylo 165, v roce 2017 pak 159, v jednotlivých letech mezi tím to bylo podobné. V průměru na přejezdech umíralo 35 lidí ročně. NKÚ připomíná, že Česká republika tak zůstala v tomto ohledu jednou z nejhorších zemí v Evropě. Na jeden milion obyvatel připadaly v ČR tři úmrtí na železničních přejezdech. Pro srovnání: v Polsku na stejný počet obyvatel připadalo 1,4 úmrtí, v Bulharsku 0,5 a v Německu 0,4 úmrtí.

Přejezd bez závor. Autor: Zdopravy.cz

Přejezd bez závor.
Autor: Zdopravy.cz

„Přestože samo ministerstvo dopravy zdůrazňovalo nutnost zvýšit bezpečnost na železničních přejezdech, nesplnilo úkol, podle kterého mělo už v roce 2008 předložit vládě analýzu, ve které mělo určit konkrétní rizikové přejezdy, potřebné peníze na rekonstrukci, časový harmonogram a další. Taková analýza v době kontroly stále neexistovala,“ píše ve zprávě NKÚ.

Správa železniční dopravní cesty nicméně v roce 2016 vytvořila materiál, ve kterém posuzovala přibližně třetinu z 340 přejezdů na železničních koridorech. Z těch vytipovala 24 nejrizikovějších, jejichž řešení se v době kontroly už připravovalo.

„S ohledem na závěr NKÚ je nutné zdůraznit, že Česká republika zaujímá nelichotivé místo v počtu nehod na železničních přejezdech nikoliv z důvodu špatného zabezpečení přejezdů či neúčelného vynaložení finančních prostředků, z dlouhodobých statistik jasně vyplývá, že drtivou většinu nehod zaviní řidiči, cyklisté či chodci. Sebelepší zabezpečení není nic platné, pokud chodci a řidiči nedodržují základní platná pravidla,“ reagovala dnes mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Stanice a závory Sepekov. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Mechanické závory Sepekov.
Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

V letech 2013 až 2017 bylo na železničních přejezdech způsobeno 812 nehod, při kterých bylo usmrceno 175 osob a 406 jich bylo zraněno. Celkové škody se vyšplhaly na téměř 500 milionů korun. Nejméně nehod bylo na přejezdech zabezpečených závorami, přibližně 15 procent. Nejvíce naopak na těch, které byly vybaveny jen světelným zařízením, šlo zhruba o 46 procent ze všech nehod. Na přejezdech zabezpečených výstražnými kříži se pak odehrálo zbylých přibližně 39 procent nehod.

Kontroloři se také zaměřili na 10 konkrétních stavebních akcí, v jejichž rámci bylo zrekonstruováno nebo zmodernizováno 77 přejezdů. Závažnější nedostatky nenašly, pár cenových anomálií ale ano. Například za montáž skříně logiky reléového zařízení platila SŽDC Stavební správa východ průměrně jednotkovou cenu 18 tisíc korun, zatímco SŽDC Stavební správa západ 105 tisíc korun. „Takto významnými rozdíly by se SŽDC měla zabývat,“ doplnil NKÚ.

Vybrané tabulky z kontrolní zprávy NKÚ

Zvýšení bezpečnosti

na železničních přejezdech

Priorita v oblasti modernizace dráhy, na kterou byla kontrola zaměřena.

V roce 2017 bylo 7 870 přejezdů,

z toho 1 717

se závorami nebo jinou zábranou

Počet přejezdů se v roce 2017 oproti roku 2013 snížil o 171. Počet přejezdů se závorami nebo jinou zábranou se v roce 2017 oproti roku 2013 zvýšil o 156.

162 nehod na přejezdech,

35 usmrcených a 81 zraněných osob,

100 mil. Kč způsobená škoda

Průměrné roční počty nehod na přejezdech, usmrcených a zraněných osob a průměrná roční způsobená škoda v kontrolovaném období.

2 638 mil. Kč

Peněžní prostředky poskytnuté na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v letech 2013 až 2017.
Počty nehod na přejezdech se v letech 2013 až 2017 významněji neměnily. Česká republika tak zůstala v tomto ohledu jednou z nejhorších zemí v Evropě.

Průměrně se zadávacích řízení účastnili tři uchazeči

Veřejné zakázky byly zadávány v nízkém konkurenčním prostředí, což mohlo negativně ovlivnit hospodárnost nákladů na realizaci akcí.

Pozn.: Údaje o železničních přejezdech se týkají přejezdů (majetku), se kterými hospodařila SŽDC.

Charakteristika železničních přejezdů

Ukazatel

2013

2014

2015

2016

2017

Počty přejezdů celkem

z toho na:

– silnicích I., II. a III. třídy

– místních a účelových komunikacích

z toho zabezpečené:

– závorami nebo jinou zábranou

– jen světelným zařízením

– jen výstražnými kříži

8 041

2 253

5 788

1 561

2 182

4 298

8 001

2 249

5 752

1 569

2 180

4 252

7 969

2 243

5 726

1 626

2 246

4 097

7 961

2 237

5 724

1 667

2 356

3 938

7 870

2 203

5 667

1 717

2 371

3 782

Zdroj: přehledy o železničních přejezdech a přechodech na železničních drahách, s kterými hospodařila SŽDC.

Počty nehod na přejezdech a způsobená škoda

Ukazatel

2013

2014

2015

2016

2017

Počet nehod na přejezdech

z toho na přejezdech:

– se závorami nebo jinou zábranou

– jen se světelným zařízením

– jen s výstražnými kříži

165

15

80

70

173

28

82

63

154*

24

67

63

161

29

74

58

159

23

74

62

Počet usmrcených osob

z toho na přejezdech:

– se závorami nebo jinou zábranou

– jen se světelným zařízením

– jen s výstražnými kříži

23

7

12

4

42

15

23

4

32

11

13

8

44

15

24

5

34

13

18

3

Počet zraněných osob

z toho na přejezdech:

– se závorami nebo jinou zábranou

– jen se světelným zařízením

– jen s výstražnými kříži

81

13

45

23

74

4

45

25

105

22

66

17

66

13

32

21

80

4

49

27

Způsobená škoda (v mil. Kč)

62,4

87,7

255,4*

50,4

42,6

Zdroj: informace SŽDC z 30. 1. 2018.

* V roce 2015 byla jedna mimořádná událost se škodou 157,3 mil. Kč, 3 usmrcenými osobami a 16 zraněnými osobami.

Tagy bezpečnost NKÚ přejezdy SŽDC
41 komentářů