Největší stavební zakázka za posledních 15 let. DPP hledá budovatele další části metra D

Odhadovaná cena je téměř 25 miliard korun. Jedna ze stanic bude ležet částečně pod Jižní spojkou.

Jen pár týdnů po zahájení stavby první části metra D vypsal Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zakázku na stavbu další části. Ta povede od stanice Olbrachtova po Nové Dvory. Předpokládaná hodnota zakázky je 24,63 miliardy. Po tunelu Blanka jde o největší zakázku za tohoto století v Česlu.

V rámci stavby vzniknou tři stanice – Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory včetně mezistaničních provozních, technologických a přístupových tunelů.

Další část metra nazvaná jako I.D1b má délku zhruba 3,3 kilometry. Začíná za stanicí Olbrachtova. Stanice Nádraží Krč a Nemocnice Krč budou hloubené, Nové Dvory ražené. Stanice Nádraží Krč, jejíž součástí bude i přestup metro vlak a P+R, bude jednou z mála povrchových stanic metra D, která bude částečně ležet pod Jižní spojkou a na mostní konstrukci vedoucí nad údolím Kunratického potoka.

Metro D, vedení linky. Pramen: DPP

Metro D, vedení linky.
Pramen: DPP

Součástí výstavby tohoto úseku bude také vybudování tunelu a obratových kolejí ve stanici Nové Dvory, technologických tunelů např. pro vzduchotechniku a další zařízení nezbytná pro provoz pražského metra a v neposlední řadě založení případné odbočky metra do Modřan. Kromě toho bude mít zhotovitel za úkol vybudovat a nainstalovat kompletní napájení pro budoucí dopravní systém, tj. rozvodny, měnírny a trakci pro celý nejkratší provozuschopný úsek metra D, tj. pro pět stanic a mezistaničních úseků od Pankráce po Nové Dvory.

DPP počítá při stavbě s metodou TBM, tedy budování s pomocí razícího štítu. Ražby budou probíhat z lokality budoucího Depa Písnice, odkud vysoutěžený zhotovitel vybuduje zhruba tři kilometry dlouhé přístupové tunely a touto metodou bude pokračovat až do stanice Nádraží Krč. Pouze necelých 800 metrů dlouhý traťový úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nádraží Krč bude ražen metodou NRTM (Nová rakouská tunelová metoda), kterou už nyní využívají zhotovitelé při stavbě prvního úseku metra D Pankrác – Nové Dvory.

Hotovo v roce 2029

Zakázka navazuje na před pár týdny vypsanou soutěž na monitoring a pasportizaci stavby druhého úseku metra D. „První nabídky zájemců na tendr na samotnou stavbu očekáváme na začátku letošního září a pevně věříme, že do konce letošního roku budeme znát i vítěze, pokud nenastanou nepředvídatelné komplikace,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. Výstavba druhého úseku metra D potrvá celkem šest let, začít má v druhé polovině příštího roku. S již zahájeným úsek Pankrác – Olbrachtova by mělo být metro hotové do roku 2029. „Pevně věřím, že nezůstane jen u těchto pěti stanic a metro D bude na konci roku 2029 jezdit až do Depa Písnice,“ dodal Witowski.

Obdržené nabídky bude DPP hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Nabídková cena bude mít při hodnocení váhu 80 %, zkušenosti vybraných členů realizačního týmu dodavatele pak váhu 20 %. V hodnocení nabídek budou zohledněny zkušenosti zhotovitele při výstavbě rozsáhlejších dopravních tunelových staveb s raženými tunelovými úseky.

Veřejné zakázce na zhotovitele stavby druhého úseku metra D předcházely předběžné tržní konzultace, které DPP vyhlásil v první polovině letošního ledna ve věstníku veřejných zakázek a v úředním věstníku Evropské unie. Jejich cílem bylo především ověřit nastavení zadávacích podmínek veřejné zakázky tak, aby byla umožněna účast na tendru co nejširšímu okruhu dodavatelů, kteří by byli objektivně schopni předmět veřejné zakázky realizovat. Předběžných tržních konzultací se aktivně zúčastnilo osm subjektů.

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp Metro D Olbrachtova - Nové Dvory
19 komentářů