Nejen cena. Správa železnic zkusí u stavebních zakázek novou metodu výběru

Trať 170 (3. koridor) v úseku Karlštejn - Beroun. Pramen: Správa železnice/dokumentace EIATrať 170 (3. koridor) v úseku Karlštejn - Beroun. Pramen: Správa železnice/dokumentace EIA

První zakázkou na metodu BVA má být modernizace trati mezi Karlštejnem a Berounem.

Po projekčních zakázkách chce Správa železnic (SŽ) začínat vybírat zhotovitele některých velkých stavebních zakázek metodou Best Value Approach (BVA). Ta neřeší jen samotnou cenu stavby, ale například i kreativitu stavební firmy či zkrácení doby výluk.

Vyplývá to z vypsaných předběžných tržních konzultací k modernizaci koridorové trati podíl Berounky z Karlštejna do Berouna. V konzultacích chce Správa železnic informovat stavební firmy o novém způsobu výběru zhotovitele a současně od nich získat zpětnou vazbu. Dosud tato metoda nebyla u stavebních prací u Správy železnic nikdy použita.

Slibujeme si od ní co nejširší uplatnění tvůrčí invence dodavatelů. Důraz je kladen především na kvalitu. Metoda umožní odlišení zkušených a kvalitních dodavatelů od těch méně kvalitních. Užití metody umožní také hodnocení návrhů opatření, která pozitivně ovlivní kapacitu a spolehlivost dráhy během stavby, například zkrácením potřebných výluk,“ řekl mluvčí Správa železnic Jan Nevola.

Při hodnocení budou se zohlední například i opatření pro předcházení vzniku mimořádných událostí nebo pro omezení negativního vlivu stavby na své okolí. Metodu BVA dosud Správa železnic použila u výběru některých zakázek na projektování vysokorychlostních tratí.

Výluky v roce 2024

Správa železnic pro modernizaci tohoto úseku získala na jaře územní rozhodnutí. Stavba zahrne rekonstrukci železničního spodku a svršku, výstavbu odbočky Lom, úpravu nástupiště a přejezdu v obci Srbsko, mostů a propustků, modernizaci zabezpečovacího zařízení. Součástí plánů je také zajištění skalních svahů podél trati.

Právě ke skalám se váže několik podmínek ministerstva životního prostředí. Stavbaři musejí například ochránit trsy lomikamene trsnatého, lomikamene vždyživého a hvozdíku dočasnou konstrukcí. Zachovat musejí i exempláře vzácné rostliny včelníku rakouského. Podmínky se týkají například i protihlukových opatření, která musejí mít primárně podobu absorbérů, stěny se připouštějí jen v nejnutnějších případech.

Traťová rychlost bude nově 90 až 125 km/h, ovšem až do doplnění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS v samostatné stavbě zůstane omezena na 100 km/h. Úsek je dlouhý přes sedm kilometrů, náklady na jeho přestavbu se odhadují na 1,7 miliardy korun. Práce budou probíhat za jednokolejného provozu, SŽ mluví o „omezení výluk na minimum“.

Správa železnic počítá s tím, že příští rok vybere pro tento úsek zhotovitele a začnou přípravné práce. „Výluky jsou podle schváleného výlukového plánu naplánovány od února 2024,“ dodal Nevola.

Tagy Best Value Approach Správa železnic Trať 171 úsek Karlštejn - Beroun
29 komentářů