Na vlastní kůži: Když světýlko nestačí, aneb co dělat, když se dveře otevřou za jízdy

Otevřené dveře za jízdy rychlíku. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářOtevřené dveře za jízdy rychlíku. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Tragická nehoda, při které v červenci 2016 zemřelo po pádu z vlaku dítě, donutila České dráhy instalovat na starší vagony

Tragická nehoda, při které v červenci 2016 zemřelo po pádu z vlaku dítě, donutila České dráhy instalovat na starší vagony zvenku i zevnitř světelnou signalizaci, která má upozorňovat obsluhu vlaku i cestující na nedovření dveří. I tak se může stát, že se dveře za jízdy otevřou, čehož byl ve čtvrtek svědkem autor tohoto článku. Dveře se otevřely u prvního vagonu rychlíku Josef Lada během zrychlování vlaku na výjezdu z Prahy směrem na České Budějovice.

„Otázce bezpečnosti provozu a především cestujících věnujeme značnou pozornost. To platí především v případě dveří. Veškeré zjištěné mimořádnosti toho typu, jako jste osobně zaznamenal, vždy důkladně prověřujeme, aby se odhalila jejich příčina a byla přijata nápravná opatření. Také v tomto případě proběhne šetření zahrnující například protokolární výslech zaměstnanců, prohlídku kamerových záznamů ze stanic po trase, komisionální prohlídku vozu a podobně,“ uvedl mluvčí drah Petr Šťáhlavský.

Podle něj může být příčin více. Vedle možného pochybení zaměstnanců či selhání techniky nelze vyloučit ani nekázeň cestujících. Zmíněný rychlík Josef Lada před událostí naposledy zastavil ve stanici Vršovice, kde lidé nastupovali z opačné strany, než kde se dveře posléze otevřely. Je tedy i možné, že si některý cestující na poslední chvíli zkracoval cestu do vlaku.

Zmíněné dveře byly osazeny novou světelnou signalizací. Tu dráhy už instalovaly na zhruba 625 vozech, do konce roku pak bude doplněna ještě na další vozy a číslo se přiblíží k sedmi stovkám vagonů. Celková investice se blíží 70 milionům korun. Prostor dveří je také vybaven varovnými nápisy a řadou upozornění. „Před případným nebezpečím jsou tak důrazně varováni i cestující, kteří se v případě mimořádnosti mohou sami zachovat tak, aby neohrozili svou vlastní bezpečnost,“ doplnil Šťáhlavský.

VIDEO:

Pramen: Zdopravy.cz

V tomto konkrétním případě přitom cestující jevili spíše bezradnost a tendenci problém ignorovat. Jak se mají podle Českých drah v takovém případě zachovat? Je na místě zatáhnout záchrannou brzdu? Zde je odpověď Českých drah: Pokud zjistí otevřené dveře sám cestující, měl by bezodkladně informovat doprovod vlaku. Ten může zajistit bezpečné zastavení vlaku a uzavření dveří, resp. přijmout další bezpečnostní opatření dle situace (střežení, uzavření příslušné části vozu atp.). Je možné kontaktovat také zákaznickou linku nebo linky IZS/Policie, které předají informaci dopravci resp. provozovateli dráhy a vlak může být následně zastaven. V tomto případě dochází ale k určité časové prodlevě při přenosu informace. V obou výše popsaných případech je dobré, pokud je to možné, zajistit do zastavení vlaku, resp. uzavření dveří střežení prostoru, aby se ke dveřím nikdo nepřibližoval, např. ve spolupráci se spolucestujícím. V případě odvrácení bezprostředního nebezpečí a ohrožení bezpečnosti osob, především v případě neodkladného nebezpečí jakékoliv újmy na zdraví, je možné využít i záchrannou brzdu. S ohledem na možný vznik úrazů při prudkém brzdění vlaku, např. pád zavazadel, pád osob, které se nedrží atp., je však vhodné použít záchrannou brzdu opravdu jen v případech bezprostředního ohrožení zdraví. Rozhodně nedoporučujeme, aby se cestující sám pokusil dveře u jedoucího vlaku zavřít, nebo aby se ke dveřím vůbec přibližoval.

Autor článku se proti pravidlům provinil, když dveře po váhání a s mírným úsilím proti větru zavřel. Přišlo mu to jednodušší, než se prosmýknout kolem otevřených dveří a zdlouhavě hledat průvodčí. Příjemný pocit to ale není. Po příchodu průvodčí na problém upozornil, prakticky bez odezvy.

Olomoucký krajský soud před nedávnem zprostil dvě členky vlakového doprovodu viny za výše zmíněnou tragickou nehodu, policie nicméně konstatovala, že podle dnešní úpravy by trestně stíhané mohly být České dráhy jako právnická osoba. V roce 2016 to možné nebylo. S otevřenými dveřmi měl zhruba před rokem problémy i RegioJet.

Tagy České dráhy otevřené dveře
73 komentářů