Na severu Brna se propojí dvě tramvajové tratě, smyčka Štefánikova čtvrť zmizí

Tramvaje v Brně. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářTramvaje v Brně. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

V Brně, kde se aktuálně staví nová tramvajová trať do Bohunic, je na obzoru další velký tramvajový projekt. Tím je

V Brně, kde se aktuálně staví nová tramvajová trať do Bohunic, je na obzoru další velký tramvajový projekt. Tím je propojení dvou radiálních tratí na severu města, konkrétně od stávající tramvajové smyčky Štefánikova čtvrť směrem k trati na Lesnou na třídě Generála Píky.

Dopravní podnik aktuálně poslal záměr do procesu posouzení vlivu na životní prostředí. „Projekt je nyní na konci rozšířené studie, která v sobě již zahrnuje některé prvky navazujících dokumentací pro územní rozhodnutí, případně stavební řízení,“ uvedl dopravní ředitel podniku Jan Seitl.

Propojení tramvajových tratí na severu Brna. Pramen: DPMB/dokumentace EIA

Propojení tramvajových tratí na severu Brna. Pramen: DPMB/dokumentace EIA

Podle něj by stavba mohla začít v roce 2022, jasněji má být ve druhé polovině tohoto roku. Propojení radiály Merhautova (stávající linka 5) s třídou Generála Píky (stávající linky 9 a 11) bude měřit 1,25 kilometru. „Tímto propojením se mimo jiné odstraní stav, kdy v současné době jsou obě tratě ukončeny svou vlastní smyčkou a nelze je např. pro potřebu výluk nebo oprav variantně propojit. Obsluha území pak stojí na náhradní autobusové dopravě,“ píše se v dokumentaci EIA.

V rámci stavby bude zrušena tramvajová smyčka Štefánikova čtvrť, která už je dopravně zastaralá. Při výstavbě tramvajové trati bude provedena i rekonstrukce dotčených úseků ulic a mostu přes železniční trať, jehož některé části jsou v havarijním stavu.

Motivy pro přípravu projektu dle DPMB:
– rozšíření území města napojeného na nosný systém brněnské MHD
– zvýšení provozní stability propojením tratí zajišťujícím obsluhu jednoho z největších sídlišť – Lesné
– řešení stávajícího nevyhovujícího stavu lokality Štefánikova čtvrť (bezbariérovost, kapacita apod.)
– převod části výkonů na elektrickou trakci (omezení rozsahu autobusových linek)

Tagy DPMB tramvajová trať
168 komentářů