Na budoucí část Pražského okruhu míří bagry, ŘSD vybralo archeology

Archeologický průzkum v místech budoucí dálnice D55. Pramen: ŘSDArcheologický průzkum v místech budoucí dálnice D55. Pramen: ŘSD

Práce mají začít ještě v květnu.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se podařilo vypořádat námitky v soutěži na archeologický průzkum v trase budoucí části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a D1. Včera ŘSD podepsalo smlouvu se sdružením „Archeologický ústav AV ČR, Praha, Ústav archeologické památkové péče Středních Čech a OSINA ARCHEO“ na záchranný archeologický výzkum, v příštích dnech uzavře i smlouvu na zemní práce spojené s výzkumem.

Kontrakt je v registru smluv, práce mají začít ještě v květnu. Odhadovaná cena byla 352 milionů korun, vítězné sdružení nabídlo 209,5 milionu korun.

I když stavba ještě nemá povolení, půjde o první větší ruch stavebních strojů v celé trase budoucí klíčové části okruhu. Běží aktuálně i soutěž na zhotovitele, u které byl posunut termín do června.

Dálniční zakázka desetiletí nabírá zpoždění, ŘSD posunulo termín již o čtyři měsíce

ŘSD má pro novou dálnici vykoupeno pozemky od  86 % vlastníků. Podařilo se vyřešit i problém s další zakázkou na přípravu dálnice, konkrétně podání námitek proti výběru nejvýhodnější nabídky na zemní práce pro záchranný archeologický výzkum. Cena v soutěži mimořádně klesla: odhadovaná hodnota byla 488 milionů korun, nejnižší nabídka od společnosti Okrouhlický je za 69 milionů korun. „Námitka byla vypořádána a nebyl podán přezkum na ÚOHS, takže se podepisuje smlouva a práce mohou začít,“ řekl Mátl.

Úsek Pražského okruhu Modletice – Běchovice bude měřit 12,6 kilometru. Aktuálně jde o nejdůležitější chybějící část tuzemské dálniční sítě podle dopravního zatížení. Tranzit tak proudí přes pražskou část Spořilov a po Jižní spojce. Předpokládané náklady činí téměř 12 miliard korun, hotovo by mělo být dle dnešních odhadů v roce 2027, tedy 17 let po posledním stříhání pásky na Pražském okruhu.

Tagy D0 D0 511 Běchovice - D1 Pražský okruh Ředitelství silnic a dálnic ŘSD SOKP 511 Záchranný archeologický výzkum
23 komentářů