dpp

ŘSD má první stavební povolení pro část Pražského okruhu, na koridoru vznikne provizorní přeložka

Tunel u Říčan na budoucí části Pražského okruhu. Foto: ŘSDTunel u Říčan na budoucí části Pražského okruhu. Foto: ŘSD

Ministerstvo životního prostředí požaduje 394 metrů dlouhý hloubený tunel Na Vysoké.

Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) vydal první stavební povolení pro část Pražského okruhu z Běchovic k dálnici D1.

Týká se drážních staveb na trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi, konkrétně v úseku mezi stanicemi Říčany a Praha-Uhříněves. Řízení o stavebním povolení pro hlavní trasu dál běží, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce začít se stavbou ještě letos.

Rozhodnutí o povolení je na úřední desce DESÚ. Jde o několik stavebních objektů v katastrálním území obce Kolovraty v místech, kde ŘSD počítá s vybudováním krátkého tunelu u železničního koridoru.

Celkem 394 metrů dlouhý hloubený tunel Na Vysoké je požadován ministerstvem životního prostředí. Jižní portál je tvořen železničním mostem na trati Praha – Benešov.

Tunel u Říčan na trase Pražského okruhu. Foto: ŘSD

Kvůli stavbě tunelu dojde k vybudování dočasné přeložky železniční trati v oblasti levostranného směrového oblouku v km 166,664–167,033.

Provizorní přeložka je vynucena umístěním stavební jámy se záporovým pažením vybudované při výstavbě tunelu,“ vysvětlil úřad v rozhodnutí. Přeložka je navržena po levé straně trati a je tvořena přisypávkou ke stávajícímu nízkému náspu. Projektovaná traťová rychlost bude 60 km/h.

Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a D1 je považována za jednu z klíčových dopravních staveb. V trase již probíhá archeologický výzkum a příprava území pro stavbu. Běží soutěž na zhotovitele, kvůli dotazům uchazečů je aktuálně termín odevzdání nabídek prodloužen do 10. července. Od dubna běží stavební řízení na hlavní trasu.

Tagy D0 D0 511 Běchovice - D1 Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) Ředitelství silnic a dálnic ŘSD SOKP 511 trať 221
58 komentářů