Místo nepoužívané trati Heřmanův Městec – Chrudim by mohla být cyklostezka

Obce, které jsou kolem nevyužívané železniční trati Heřmanův Městec – Chrudim, navrhují její zrušení. Ve společném memorandu požadují, aby tam

Obce, které jsou kolem nevyužívané železniční trati Heřmanův Městec – Chrudim, navrhují její zrušení. Ve společném memorandu požadují, aby tam místo ní vedla cyklostezka. Chrudim se však obává toho, že by požadavek zkomplikoval přípravu plánovaného obchvatu města směrem na Čáslav.

„Jestliže chceme stavět severozápadní obchvat, kterého se trať dotýká, těžko do toho nyní můžeme vstupovat s tím, že chceme, aby místo trati byla cyklostezka,“ řekl včera novinářům starosta Chrudimi František Pilný (ANO). Podle něj je nejdříve nutné dořešit přeložku silnice na Čáslav a až poté se věnovat možné cyklostezce. Obchvat a napojení chrudimské průmyslové zóny Západ má na starosti ministerstvo dopravy.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) před časem zvažovalo, zda by trať nebylo možné zrušit, neboť komplikuje trasu plánovaného obchvatu Chrudimi. S tím však nesouhlasila armáda. Trať sice není v dobrém stavu, ale v případě potřeby by po ní bylo možné přepravovat pro potřeby vojáků například pohonné hmoty ze skladu Správy státních hmotných rezerv u Kostelce u Heřmanova Městce.

Podle starosty Heřmanova Městce Josefa Kozla (Živé město HM) se všechny obce na trati, kde leží i Bylany, Rozhovice a Klešice, před časem dohodly, že memorandum podepíšou. Postoji Chrudimi nerozumí. „Domluvili jsme se, že memorandum obce na svých zastupitelstvech nebo radách schválí. Že Chrudim udělala nějakou výhybku, úkrok stranou, to musí vysvětlit ona,“ řekl Kozel. Podle memoranda by cyklostezka přinesla rozvoj cyklistiky a turistického ruchu v celé oblasti a zvýšila by bezpečnost nemotorové dopravy mezi obcemi.

Tagy Top trať Chrudim - Heřmanův Městec
211 komentářů