Mimořádnosti přehledně: Inspekce doporučuje závory, Drážní úřad návrhy postupuje dál

Nehoda na přejezdu, ilustrační foto. Autor: Drážní inspekceNehoda na přejezdu, ilustrační foto. Autor: Drážní inspekce

S loňskou dubnovou novelou zákona o dráhách přibyla Drážnímu úřadu povinnost. Nově musí oznamovat Drážní inspekci, jaká opatření přijal v reakci

S loňskou dubnovou novelou zákona o dráhách přibyla Drážnímu úřadu povinnost. Nově musí oznamovat Drážní inspekci, jaká opatření přijal v reakci na její závěrečné zprávy k mimořádným událostem. První rok právě uplynul a úřad posílá inspekci první svodku.

„Drážní úřad přijal všechny došlé závěrečné zprávy mimořádných událostí, které následně podrobně zkoumal a analyzoval. Konkrétním subjektům pak zasílal jednotlivá doporučení, čímž se aktivně podílel na jejich naplňování,“ uvedl mluvčí Drážního úřadu Martin Novák, který deníku Zdopravy.cz poskytl seznam posuzovaných mimořádností i doporučení k nápravě.

Háček tkví právě v tom, že jde o pouhá doporučení. Dopravci či správci infrastruktury na ně nemusejí reagovat. Ping pong doporučení a opatření mezi inspekcí a úřadem se tak spíše jeví jako administrativní zátěž navíc. K nejčastějším doporučením inspekce patří instalace závor, Drážní úřad pak v reakci doporučuje Správě železniční dopravní cesty jejich zahrnutí do plánu investic. O svém doporučení pak zpětně informuje inspekci.

VÝČET PŘIJATÝCH OPATŘENÍ DRÁŽNÍM ÚŘADEM

Místo

Popis

Bezpečnostní doporučení DI

Přijatá opatření Drážním úřadem

Chválkov Srážka vlaků, doprava dle D3 Nutnost zřízení dopravny na trati organizované dle předpisu D3 V rámci osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy požadována aktivace „kamenné“ dopravny
Kolín Vykolejení vlaku Obecně včas odhalovat závady Tato povinnost vychází z právních předpisů ČR i vnitřních předpisů provozovatele dráhy
Vejprnice Srážka vlaku s autem na přejezdu P599 (chyba řidiče, přejezd byl v činnosti) Doplnit přejezd o břevna Navrženo provozovateli dráhy, aby zahrnul do plánu investic
Velký Šenov Vykolejení vlaku, zavátá výhybka, nerespektování návěstidla stavědla 1 Elektrický ohřev výhybek po celé trase Ekonomicky i technicky v těchto místech nevhodné řešení (velký příkon elektrické energie)
Rudoltice v Čechách Jízda Lv za návěstidlo, vjezd do vlakové cesty jiného vlaku; neoznámená závada na vozidle Kontroly evidence provozního ošetření Požadováno v rámci vydání nového osvědčení o bezpečnosti dopravce
Kralupy nad Vltavou Jízda vlaku za návěstidlo, vjezd do vlakové cesty jiného vlaku Instalovat místo trpasličího návěstidla návěstidlo stožárové Nedoporučeno z důvodu průjezdného průřezu
Havlíčkův Brod Jízda vlaku přes výhybku bez jazyku Rozšířit náplň školení traťmistrů provozovatele dráhy Zaslán dopis provozovateli dráhy se zavedením požadavku
Praha hl. n. Vykolejení vlaku na výhybce SŽDC (špatný technický stav) Evidence sváření kolejnic a příslušenství, uvádět technologii sváření Zaslán dopis provozovateli dráhy se zavedením požadavku
Přejezd P6519 v úseku Rudoltice v Čechách – Krasíkov Uváznutí auta na přejezdu P6519 Provádět kontrolu šířky všech rekonstruovaných přejezdů Zaslán dopis provozovateli dráhy se zavedením požadavku
Lochovice, přejezd P558 Srážka vlaku s autem na přejezdu P558 (chyba řidiče, přejezd byl v činnosti) Doplnit přejezd o břevna Navrženo provozovateli dráhy, aby zahrnul do plánu investic
Klatovy, přejezd P8385 Srážka vlaku s autem na přejezdu P8385 (chyba řidiče, přejezd byl v činnosti) Doplnit přejezd o břevna Navrženo provozovateli dráhy, aby zahrnul do plánu investic
Úsek trati mezi Praha-Smíchov – Praha-Radotín Izolátory na troleji po stanovené době životnosti Zohlednit ve vnitřním předpisu provozovatele dráhy, kontrolovat životnost izolátorů Požadavek na sjednání nápravy, projednáno s provozovatelem dráhy
Stařeč, přejezd P3652 Srážka vlaku s autem na přejezdu P3652 (chyba řidiče, přejezd byl v činnosti) Doplnit přejezd o břevna Navrženo provozovateli dráhy, aby zahrnul do plánu investic
Bystřice pod Hostýnem, přejezd P7272 Srážka vlaku s autem na přejezdu P7272 (chyba řidiče, přejezd byl v činnosti) Doplnit přejezd o břevna, městský úřad doplnit dopravní značení Navrženo provozovateli dráhy, aby zahrnul do plánu investic
Úsek trati Vratimovem a Valašským Meziřící, přejezd P7385 Srážka vlaku s autem na přejezdu P7385 (chyba řidiče, přejezd byl v činnosti) Doplnit přejezd o břevna Navrženo provozovateli dráhy, aby zahrnul do plánu investic
Úsek trati Vlkošem a Vracovem, přejezd P7939 Srážka vlaku s autem na přejezdu P7939 (chyba řidiče, přejezd byl v činnosti) Doplnit přejezd o břevna Navrženo provozovateli dráhy, aby zahrnul do plánu investic
Louky nad Olší Vykolejení vlaku na vlečce Projektování ramp, jejich kontrola Navrženo provozovateli dráhy, aby dodržoval bezpečnost při práci v obvodu dráhy

Pramen: Drážní úřad ČR

Tagy bezpečnost drážní inspekce Drážní úřad závory
9 komentářů