Midi a minibusy v PID slaví dvacet let, výročí připomene Ikarus i výstava ve vozovně

Midibus v Praze. Ilustrační foto: DPPMidibus v Praze. Ilustrační foto: DPP

Menší vozidla umožnila dopravní obsluhu míst, kam by se větší autobus nevešel nebo ekonomicky nevyplatil.

Mini a midibusové linky MHD v Praze si letos připomínají 20 let fungování. Celkem jich je v rámci Prahy nyní v provozu 34, v rámci Pražské integrované dopravy (PID) 67. První zavedl v roce 2003 Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), který 18. dubna zahájil provoz midibusů Ikarus E91 na lince č. 291 (v současnosti 148). U příležitosti tohoto výročí se v sobotu 11. března budou moci fanoušci veřejné dopravy svézt nyní už historickým, muzejním midibusem Ikarus E91 po speciální trase přes Hradčanské náměstí a Malou Stranu. V neděli 12. března si na dvoře vozovny Střešovice pak budou moci prohlédnout vystavené mini a midibusy různých typů a výrobců, které sloužily či slouží na pravidelných linkách PID.

DPP se v roce 2003 stal průkopníkem v zavádění mini a midibusových linek v systému PID, když v rámci evropského projektu Trendsetter zahájil provoz první novodobé midibusové linky č. 291 (nyní po přečíslování 148), spojující areály Všeobecné fakultní nemocnice v oblasti Karlova a Větrova se stanicemi metra I. P. Pavlova a Karlovo náměstí.

Obsluha lokalit, kam se velký autobus nedostane

„Důležitým impulsem byl vývoj a výroba bezbariérově přístupných vozidel i v této velikostní kategorii, kde je s ohledem na zástavbu agregátů zajištění nízkopodlažnosti logicky složitější. Nasazení menších autobusů umožnilo zajistit dopravní obsluhu v lokalitách s omezenou průjezdností pro běžné 12metrové autobusy, a dále i v oblastech s celodenně nízkou poptávkou cestujících, kde by provozování autobusů běžné velikosti bylo velmi neekonomické. V rámci DPP následovaly další midibusové linky, například pro obsluhu Žvahova, Radotína nebo spojení zoologické zahrady s bohnickým sídlištěm, v dalších etapách i linky jiných dopravců,“ říká Jiří Vodrážka, vedoucí odboru Organizace provozu DPP a zástupce dopravního ředitele DPP.

„Mini a midibusové linky si za 20 let existence vybudovaly pevné místo v systému pražské MHD. Díky menší velikosti vozidel mohou zajíždět i do míst, kudy standardní autobusy neprojedou, a obslouží tak oblasti, kam je to od běžných linek daleko. Umí zajet třeba do areálů nemocnic jako například na Bulovku, do Bohnic nebo do nemocnice Pod Petřínem. Obsluhují také uličky historického centra v okolí Staroměstského náměstí nebo v Petrské čtvrti. Celkem mají Pražané k dispozici už 34 takových linek,“ dodává Petr Tomčík, ředitel Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID).

Synergie s tramvajemi na dobíjení

„Během uplynulých dvaceti let prokázaly midibusové linky svou roli důležitého doplňku sítě běžných autobusových linek. Velkou výzvou pro další období provozování midibusů bude zavádění alternativních pohonů. Midibusové linky jsou v principu méně produktivní (menší kapacita pro cestující, obvykle nižší kilometrické proběhy) než linky obsluhované standardními nebo kloubovými autobusy. Vyšší pořizovací cena midibusu v případě elektrobusového provedení se tak bude hůře pokrývat úsporami provozních nákladů. I proto předpokládá DPP v maximální možné míře využití synergií s tramvajovou infrastrukturou, tedy použití menších baterií a jejich nabíjení z tramvajové napájecí sítě přes dvoupólovou trolej během provozních přestávek v obratištích. Vhodnou lokalitou pro takové řešení může být například společné tramvajové a autobusové obratiště Hlubočepy pro midibusovou linku na Žvahov, případně i první midibusová linka č. 148 (I. P. Pavlova – Karlovo náměstí) s využitím napájecí sítě přilehlých tramvajových tratí,“ doplňuje Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP.

Speciální jízdy prvním pražským midibusem po stopách historicky první autobusové linky

U příležitosti 20. výročí zahájení provozu mini a midibusových linek v Praze a současně k 115. výročí pokusu o zahájení pravidelného provozu autobusů v hlavním městě připravil DPP ve spolupráci s ROPIDem pro fanoušky MHD na tento víkend dvě symbolické vzpomínkové akce. V sobotu 11. března se fanoušci mohou svézt speciálními jízdami nyní už muzejním Ikarusem E91 (ze sbírek Muzea MHD ve Střešovicích) po trase Vozovna Střešovice – Pohořelec – Hradčanské nám. (fotozastávka) – Kanovnická ulice – Brusnice – Valdštejnská – Malostranské náměstí – Vozovna Střešovice, která částečně kopíruje první autobusovou linku z roku 1908 Malostranské náměstí – Pohořelec. DPP vypraví celkem čtyři speciální jízdy – v 10, 11, 13 a 14 hodin. Odjezd je ze zastávky Vozovna Střešovice v Cukrovarnické ulici, doba jedné jízdy je cca 30 minut. Jízdenku je možné si zakoupit na Fanshopu DPP (fanshop.dpp.cz), případný doprodej bude i na místě. Cena jedné jízdy je 150 korun. Po celou neděli 12. března pak budou na nádvoří vozovny Střešovice vystaveny různé typy mini a midibusů, které sloužily nebo i nyní slouží na pravidelných mini a midibusových linkách PID. K vidění budou vozy různých dopravců PID. Bude se jednat o vozy Ikarus, Solaris, SOR, BMC, Isuzu a Dekstra.

Mini a midibusové linky v pražské MHD v číslech

V celém systému PID jezdí celkem 67 midibusových a minibusových linek. Na dalších několika linkách je smíšený provoz midibusů, minibusů a vozidel standardní délky. V samotné Praze je 34 městských linek obsluhovaných mini a midibusy, z toho 3 jsou školní. Podle Standardů kvality PID je jako minibus označováno vozidlo délky do 8 m, midibus má délku od 8,01 m do 10 m a posledním typem v kategorii menších vozidel je tzv. midibus+ s délkou 10,01 m až 11 m.

Nejdelší pražská midibusová linka je č. 203 z Polikliniky Budějovické na Háje, jejíž trasa má 24 kilometrů. Naopak nejkratší je školní č. 269, která na své trase od Nádraží Radotín ke Škole Radotín neurazí ani jeden kilometr. Z běžných denních linek je nejkratší linka č. 249 ze Zličína na Nový Zličín, délkou ale linku č. 269 přesahuje jen o několik set metrů.

Nejdelší jízdní dobou se pyšní linka č. 166 od Domova seniorů Ďáblice do Třeboradic, z konečné na konečnou jede rovnou jednu hodinu. Proti ní stojí nejkratší linka č. 243 z Lipenců do Kazína, na své pouti mezi konečnými stráví pouhých pět minut.

Co do počtu zastávek se na první příčce umístila linka č. 166 s 52 zastávkami. Poslední pozice obsadily linky č. 243, 249 a 269, které mají pouhé 3 (243, 249), respektive 2 (269) zastávky.

Nejvyšší cestovní rychlosti dosahuje linka č. 247, která na své cestě ze Sídliště Zbraslav k Nádraží Radotín uhání průměrnou cestovní rychlostí 35 km/h. Na opačném konci rychlostní škály stojí linka č. 194, která se uličkami centra proplétá průměrnou rychlostí asi 13,5 kilometru za hodinu.

Zastávka s nejvyšším počtem linek pro malé autobusy je Nádraží Radotín obsluhované linkami č. 245, 246, 247, 248 a 269.

Na provozu minibusových a midibusových městských linek v Praze se podílí pětice dopravců. Největší zastoupení má DPP s 21 linkami, následuje ABOUT ME se šesti linkami a Arriva City se třemi. STENBUS a ČSAD Střední Čechy obsluhují po dvojici linek.

Všichni dopravci dohromady mají k dispozici zhruba 130 autobusů kategorií minibus a midibus, každý pracovní den pak vypraví na linky přibližně 90 z nich. Nejvíce autobusů je potřeba na zajištění provozu linky č. 166, kde se v jednu chvíli pohybuje šest midibusů.

Nejběžnějšími vozidly jsou osmi a devítimetrové autobusy SOR BN a CN, těch je v součtu rovných 70 a provozují je všichni dopravci. Naopak zcela ojedinělý je minibus Fiat MAVE CiBus ENA 3Z MAXI, jehož jediný exemplář má ve své stáji dopravce ABOUT ME.

Seznam městských midibusových a minibusových linek v Praze abecedně dle dopravců

ABOUT ME: 117, 153, 194, 203, 242, 243

Arriva City: 204, 224, 228

ČSAD Střední Čechy: 166, 186

DPP: 108, 116, 128, 130, 148, 151, 156, 160, 168, 216, 230, 235, 236, 245, 246, 247, 248, 249, 253, 255, 269

Stenbus: 210, 212

Zdroj: Tisková zpráva DPP. Vzhledem k vyčerpávajícím informacím přetisknuta v plném znění. 

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp midibusy minibus PID Pražská integrovaná doprava
16 komentářů