cargo

Mezi Lužnou a Žatcem začíná výluka, Správa železnic opraví čtyři kamenné mosty

RegioSprinter společnosti Die Länderbahn CZ. Foto: Doprava Ústeckého krajeRegioSprinter společnosti Die Länderbahn CZ. Foto: Doprava Ústeckého kraje

Jeden ze čtyř mostů získá novou ocelovou konstrukci, práce potrvají do konce příštího roku.

Cestujícím na trati z Lužné u Rakovníka do Žatce začíná nepřetržitá více než měsíc trvající výluka. Důvodem je rekonstrukce čtyř kamenných klenbových mostů na trati 124 mezi zastávkami Deštnice a Želeč na Lounsku. Výluka potrvá do 6. června.

V tiskové zprávě o tom informovala Správa železnic „Všechny pocházejí ze 70. let 19. století, tedy z doby výstavby někdejší Buštěhradské dráhy v úseku z Lužné u Rakovníka do Žatce,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Zakázku za 62,5 milionu korun získala společnost Strabag Rail, dokončení prací se plánuje v závěru příštího roku.

Při rekonstrukci těchto tří mostů se do otvoru klenby vloží nová flexibilní ocelová nosná konstrukce, která se ukotví do železobetonové základové desky. „Prostor mezi ocelovým profilem a původní klenbou se vyplní betonovou směsí. Stavbaři dále provedou očištění a sanaci kamenného zdiva na vnější části podjezdu. Současně se položí nová dlažba z lomového kamene na dně podjezdu,“ popsal Gavenda.

Jeden most zcela zmizí a bude nahrazen železobetonovou prefabrikovanou klenbou o přibližně stejných rozměrech, jaké měla stará kamenná klenba. Jde o most zhruba 300 metrů před stanicí Želeč.

Stavební práce na všech mostech si vyžádají také nezbytné úpravy drážního tělesa. Půjde především o sanaci násypového tělesa, následnou montáž železničního svršku a zřízení bezstykové koleje v délce cca 155 m. Zásah do železničního tělesa a mostního objektu si zároveň vyžádá přeložky inženýrských sítí vedených v souběhu s kolejí.

Mezi Žatcem a Lužnou zavádí Die Länderbahn náhradní autobusovou dopravu, výlukový jízdní řád je na stránkách dopravce.

Mosty na trati 124 k rekonstrukci

Most v km 78,015
Kamenný klenbový most z roku 1871 u Deštnice slouží k převedení polní cesty pod železniční tratí. Starší část mostu je tvořena kamennou půlkruhovou klenbou s kamennými opěrami, novější pak betonovou klenbou rovněž s kamennými opěrami. Klenba má rozpětí 5,4 m a výšku 4,65 m.

Most v km 82,960
Kamenný klenbový most z roku 1873 mezi zastávkami Sádek u Žatce a Želeč slouží k převedení lesní cesty pod železniční tratí. Klenba byla vystavěna z pěti výškově odskakovaných částí, které tvoří kamenné půlkruhové klenby s kamennými opěrami. Klenba má rozpětí 3,6 m a délku 32,5 m.

Most v km 83,477
Kamenný klenbový most z roku 1873 před zastávkou Želeč slouží k převedení Želečského potoka pod železniční tratí. Klenba byla vystavěna ze tří dilatačních částí, které tvoří kamenné půlkruhové klenby s opěrami z kamene. Klenba má rozpětí 5,4 m, vysoká je 4,6 m a dlouhá 54,4 m.

Most v km 83,640
Kamenný klenbový most z roku 1873 se nachází 300 m před zastávkou Želeč a slouží k převedení místního potoka pod železniční tratí. Klenba se skládá ze dvou dilatačních částí, které tvoří cihelné půlkruhové klenby s kamennými opěrami. Klenba má rozpětí 3,7 m, vysoká je 3,5 m a dlouhá 12,2 m.

Tagy Die Länderbahn CZ seznam Správa železnic Strabag Rail trať 124 Lužná u Rakovníka - Jirkov
61 komentářů