Metr štoly za den. V Praze začala ražba metra D v další lokalitě

Ražba metra D. Foto: SubterraRažba metra D. Foto: Subterra

K ražbě se využívá šachta z geologického průzkumu.

Nová trasa metra D v Praze mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova se začala minulý týden razit z další lokality. Jde konkrétně o místo označené jako PAD1b, které se nachází u sjezdové rampy z ulice 5. května. Ražbu má v této oblasti na starosti společnost Subterra.

Jde o další část, kde ražba navazuje na práce z geologického průzkumu. Ražba začíná ze šachty v hloubce 26,45 metru. Samotná přístupová štola bude téměř 218 metrů dlouhá, plocha výrubu je 66,1 m², tj. šířka výrubu je 9,6 a výška 8,4 metru. Ražby probíhají Novou rakouskou tunelovací metodu tempem zhruba jeden metr štoly za jeden den. Přístupový tunel by měl být vyražen do konce letošního roku.

Štola povede pod magistrálou a bude končit za křižovatkou ulic 5. května a Sdružení resp. Hvězdova. „Z tohoto místa pak začneme razit samotnou stanici Pankrác D včetně tunelů pro obratové koleje. Konkrétně začneme technologickým tunelem, kde budou umístěny trafostanice a dalších technologické zařízení pro budoucí stanici Pankrác D,“ popsal DPP na svém facebookovém profilu.

Ražby budou probíhat směrem ke křížení ulic Na Pankráci, Na Strži a Budějovická. Stanice Pankrác D se bude razit ze dvou směrů, od přístupové štoly, tj. z lokality PAD1b, a ve směru od budoucí stanice Olbrachtova, ze staveniště VO-OL (u Krčského hřbitova v lokalitě zvané Zelená liška). Zde se již od konce dubna razí mezistaniční traťový tunel jak ve směru k budoucí stanici Olbrachtova, tak i Pankrác D.

Přístupový tunel bude sloužit pro odvoz rubaniny při ražbě stanice Pankrác D a pro návoz stavebního materiálu a veškeré techniky. Po dokončení stavby bude součástí ventilačního systému a samotná šachta, neboli těžební jáma, bude sloužit jako větrací objekt pro stanici Pankrác D.

Základní informace o prvním úseku I.D1a Pankrác – Olbrachtova

Stanice Pankrác D
Délka: 305 metrů, šířka 23 metrů, výška 19–22 metrů
Předpokládaný vytěžený objem rubaniny: cca 135 tisíc m³
Výška nadloží nad stropem stanice: 20,7 metru
Hloubka kolejiště: 33 metrů pod terénem

Stanice Olbrachtova
Délka: 221 metrů, šířka 32 metrů, výška 10 metrů
Předpokládaný vytěžený objem rubaniny: cca 85 tisíc m³
Výška nadloží nad stropem stanice: 20–25 metrů
Hloubka kolejiště: 30 metrů pod terénem
Celkové předpokládané náklady na výstavbu úseku I.D1a včetně monitoringu a pasportizace činí 14,54 miliardy korun.

Ražba metra D. Foto: SubterraRažba metra D. Foto: SubterraRažba metra D. Foto: SubterraRažba metra D. Foto: SubterraRažba metra D. Foto: SubterraRažba metra D. Foto: SubterraRažba metra D. Foto: SubterraRažba metra D. Foto: SubterraMetro D, vedení linky.
Pramen: DPP
Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp Metro D¨ Subterra
5 komentářů