Město Most přivedlo MHD až k jezeru

Dopravu k jezeru zajišťuje linka číslo 16, jejíž trasa byla prodloužena z dosavadní konečné Kostelní hřbitov.

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova rozšířil s příchodem května obsluhované území o jezero Most. Dopravu k jezeru zajišťuje linka číslo 16, jejíž trasa byla prodloužena z dosavadní konečné Kostelní hřbitov do nové zastávky Jezero Most.

Nová zastávka linky číslo 16 je umístěna na příjezdové komunikaci k hlavnímu parkovišti nad hlavní pláží. Jezero Most vzniklo zaplavením hnědouhelného dolu Ležáku a veřejnosti bylo zpřístupněno loni v září. Město vidí v celé lokalitě velký rozvojový potenciál.

Pod Krušnými horami by přitom mělo být po ukončení těžby šest jezer, z nichž dvě už existují: Most a Milada. Další mají vzniknout z lomů Bílina, Vršany, Tušimice a ČSA. Využívat se budou i k rekreační plavbě.

Prodloužení linky 16 k jezeru Most. Pramen: DPMML

Prodloužení linky 16 k jezeru Most. Pramen: DPMML

Tagy Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova Jezero Most
19 komentářů