Konec bezbřehé konkurence na železnici? Ministerstvo doporučuje koncese

Lokomotiva 162 v barvách RegioJetu. Foto: Jan SůraLokomotiva 162 v barvách RegioJetu. Foto: Jan Sůra

Ministerstvo dopravy dokončilo návrh koncepce veřejné dopravy pro příštích pět let. Dokument, který obsahuje řadu revolučních myšlenek, nyní zamířil na

Ministerstvo dopravy dokončilo návrh koncepce veřejné dopravy pro příštích pět let. Dokument, který obsahuje řadu revolučních myšlenek, nyní zamířil na vládu. Jednou ze změn, ke kterým se ministerstvo přiklání, je takzvaný koncesní model pro některé tratě. Dnes může vozit bez omezení cestující na své komerční riziko fakticky kdokoliv kdekoliv (tzv. open access). Typicky jde o tratě Praha – Ostrava a Praha – Brno.

Ministerstvo posuzuje různé modely provozování vlaků, koncesní model přitom klade hned na druhé místo za klasickou objednávku vlaků státem. Dnes praktikovaný open access by pak z hlediska priorit skončil na chvostu a podle tvrzení ministerstva by se reálně omezil na provozování nostalgických vlaků.

„Lze reálně očekávat, že po relacích Praha – Ostrava a Praha – Brno bude s ohledem na zlepšující se infrastrukturu koridorových tratí růst zájem Open Access dopravců o vstup na spojení z Prahy do Plzně, z Prahy do Českých Budějovic nebo z Prahy směrem na Berlín. Na tuto situaci je třeba se připravit,“ píše se v koncepci.

Podle autorů má model open access a dopravci, kteří jej využívají, nepochybné přednosti. „Zejména podnítily zájem veřejnosti o železniční dopravu inovativními službami s přidanou hodnotou (občerstvení, další služby) a přivedly na síť české železnice vozidla, která zpravidla nejsou nová, ale jejichž kvalita je vyšší než kvalita většiny vlaků, které byly na železnici nástupnickými organizacemi po státních ČSD provozovány dříve. Je nepochybné, že nové služby byly jednou z příčin zahájení raketového nárůstu přepravních výkonů v železniční dopravě po roce 2009 a musíme tedy tyto služby vyzdvihnout jako progresivní. Nové služby jsou provozovány bez přímého zatížení veřejných rozpočtů, reálně však dostávají kompenzace v nemalém rozsahu plynoucí z úhrady státem nařízených slev,“ stojí v koncepci.

Vzápětí jsou ale sepsány nevýhody open access modelu. Mezi nimi je uvedeno například, že komerční spoje dosahují uzlů bez ohledu na přípoje, trať Praha – Ostrava je přetížená, což dopadá zejména na regionální a nákladní dopravu, jsou opomíjeny okrajové časy, nejsou stanovena ani základní pravidla pro kvalitu spojů (například zapojení do jednotného tarifu) či platí nutnost rezervací, což údajně omezuje například cestující, kterým se protáhlo obchodní jednání.

Koncesní model by podle ministerstva uvedené neduhy mohl odstranit. Týkal by se linek, které jsou schopné fungovat komerčně. „Jednalo by se o specifický typ smlouvy o veřejných službách, jejímž protiplněním ze strany veřejné správy je nikoliv kompenzace, ale určitá míra exkluzivity, například přednost při konstrukci tras v případě kapacitních obtíží či absence přezkumu ekonomické stability veřejných služeb. Také v těchto případech by smlouva o veřejných službách stanovila základní podmínky (určitá pravidla provozního konceptu, povinnost tarifní kooperace atd.). Za ‚koncesi‘ se může platit, ale pravděpodobně vhodnější variantou je v podmínkách České republiky soutěžit o rozsah provozního konceptu či o kvalitu,“ je psáno v koncepci.

Podle MD jsou přitom dvě varianty. Zavedení koncesního modelu v závěru otevírání trhu (začátek 30. let), přičemž koncese by se sjednala na základě nabídkových řízení. Nebo zavést koncesní model dříve s modelem přímého udělení koncesí „s maximálním respektem k současným dopravcům“ a teprve v druhém kole pak přistoupit k soutěžím. Rozhodnutí má být politické.

„Zásadní riziko je, že se pro nesoulad například ze strany dopravců nebo politického charakteru se nepodaří provést všechny potřebné změny. Proti těmto argumentům ale existuje zájem dopravců nákladní dopravy. Ostatně i v nákladní dopravě, čisté mobilitě atd. má Evropa cíl významně převádět silniční nákladní dopravu na koleje,“ píše se v koncepci. Zda se v České republice sáhne ke koncesnímu modelu, má ministerstvo rozhodnout do prosince příštího roku, a to ve spolupráci se Správou železnic.

Koncesní systém běžně funguje v zahraničí. Nově se pro něj rozhodla například španělská vláda, která v rámci liberalizace vysoutěžila koncese na vysokorychlostní tratě. Dopravce musí splňovat určité podmínky provozu, za to má na trati zajištěnou exkluzivní kapacitu. Fakticky jde o objednávku státu bez kompenzací.

Dalším bodům koncepce se deník Zdopravy.cz bude věnovat v příštích dnech.

Tagy koncepce veřejné dopravy Ministerstvo dopravy Top
173 komentářů