Lehátkový vůz Českých drah prošel úspěšně pevnostní zkouškou pro nový vůz, dopravce kontroluje další

Lehátkový vůz Bcmz Českých drah. Foto: České dráhyLehátkový vůz Bcmz Českých drah. Foto: České dráhy

České dráhy investují do mimořádné kontroly miliony korun.

Teorie RegioJetu, že lehátkové vozy řady Bcmz mohou mít konstrukční problém, dostaly první vážnou ránu. České dráhy, které provozují stejný typ vozu, vykonaly na jednom z nich pevnostní zkoušku. Ta potvrdila, že normám vyhovuje.

Dopravce to oznámil po prvních mimořádných kontrolách vozů vyrobených na počátku 80. let ve společnosti Jenbacher Werke. RegioJet minulý týden po tragické nehodě v Pardubicích poslal do informačního systému Evropské železniční agentury upozornění na možnou konstrukční vadu.

Dokument: RegioJet píše Evropské železniční agentuře kvůli lehátkovým vozům

České dráhy začaly s mimořádnými kontrolami vozů pár dnů po nehodě dobrovolně. Jde o vozy řady Bcmz834, kterých mají celkem devět. „V rámci těchto kontrol byla u vozu provedena i stlačovací zkouška ve zkušebně kolejových vozidel Výzkumného ústavu kolejových vozidel, která neodhalila žádný konstrukční problém rámu ani skříně vozu. Všech devět vozů ve vlastnictví Českých drah by mělo projít mimořádnou kontrolou do konce příštího týdne. České dráhy investují do těchto mimořádných prohlídek a zkoušek několik milionů korun,“ řekl mluvčí Českých drah Filip Medelský.

Zkouška jako pro nový vůz

Stlačovací zkouška proběhla podle předpisu pro nové a právě schvalované osobní vozy. Vůz byl vystaven opakovanému tlaku 1 000 kilonewtonu (kN) na každý nárazník, tedy 2 000 kN na rám.

„Výsledky stlačovací zkoušky nám potvrdily, že řada Bcmz při dodržení správných postupů údržby nevykazuje stopy konstrukční chyby. Podrobili jsme ji přitom tomu nejsilnějšímu zatížení, které je platnými normami předepsané,“ říká k výsledkům zkoušky Jiří Ota, ředitel odboru servisu kolejových vozidel ČD. V případě RegioJetu budil po nehodě značný rozruch stav skříně a viditelná koroze. Inspektoři Drážní inspekce odebrali části vozu pro další posouzení.

RegioJet po nehodě v Pardubicích vyřazuje část lehátkových vozů

České dráhy berou bezpečnost jako svou nejvyšší prioritu. Všechny dosud provedené kontroly a testy nás utvrzují v tom, že naše vozy jsou v dobrém technickém stavu, který je dán i nákladnou a důslednou modernizací, kterou u nich České dráhy po jejich nákupu uskutečnily,“ dodal Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis.

12 kritických míst

Mimořádná kontrola je zaměřena především na stav rámu a skříně vozů, na rámu bylo vytipováno z každé strany 12 kritických míst, na kterých se provádí měření tloušťky podélníku. Dále se provádí měření rovinnosti, přičemž průhyb podélníků rámu nesmí být podle platných norem větší než 25 mm. Doposud naměřené hodnoty jsou řádově nižší. Podrobně se také kontrolují sváry a koroze rámu i skříně vozů. V tuto chvíli prošly kontrolou tři vozy, u žádného z nich nebyly zjištěny nedostatky, které by bránily v jejich provozu. Státní dozor vykonal i Drážní úřad, který neshledal v údržbě a stavu těchto vozidel žádný problém.

Všechny vozy ČD jsou pravidelně kontrolovány a udržovány nejen interně v rámci evropské údržbové certifikace ECM, ale i prostřednictvím externích certifikovaných servisních středisek.

České dráhy provozují celkem devět lehátkových vozů Bcmz834, které odkoupily od Rakouských spolkových drah (ÖBB). Při nákupu vozů byla v roce 2015 provedena důsledná údržba, v letech 2021 až 2023 pak byla na všech vozech provedena celková modernizace.

Tagy Bcmz České dráhy RegioJet srážka vlaků Pardubice srážka vlaků v Pardubicích
239 komentářů