dpp

„Koordinace výluk se Správě železnic nedaří“. Libereckému kraji vadí, jak se plánuje omezení provozu

Dolnolučanský tunel. Foto: Správa železnicDolnolučanský tunel. Foto: Správa železnic

Podle Správy železnic nelze všechny práce spojit do jedné výluky kvůli různým omezením.

Plánovaná oprava Dolnolučanského tunelu na trati z Liberce do Tanvaldu přinese příští rok až půl roku zastavení provozu na jednom z nejvytíženějších úseků železnice v Libereckém kraji. Dojde k ní jen deset let poté, co zde proběhla velká modernizace. Postup Správy železnic v oblasti plánování výluk kritizuje vedení Libereckého kraje.

Výluky pro cestující znamenají komplikace v podobě přestupu na náhradní autobusovou dopravu, v případě této trati často i prodloužení jízdních dob. To může řadu lidí od veřejné dopravy odradit. Náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták uvedl, že koordinace výluk se Správě železnic nedaří.

Jako příklad uvádí právě trať Liberec – Tanvald – Harrachov. „Součástí zmiňované opravy trati Liberec – Harrachov měly být i další tunely. Ty byly ovšem nedávno bohužel odloženy na později. Podle plánů výluk na dalších tratích z Liberce si Správa železnic nevystačí s omezením provozu v jedné stavební sezóně. Zcela běžně se tak potýkáme s uzavřením několika tratí najednou, na více měsíců, i tři roky po sobě,“ uvedl Sviták. Podle něj by mělo dojít k revizi celé agendy plánování výluk.

Po deseti letech od kompletní opravy až půlroční výluka. Správa železnic opraví Dolnolučanský tunel

Kraj proto jedná se Správou železnic o zlepšení koordinace výluk. „Avšak bez větších úspěchů,“ dodal Sviták. „Logické a trvalé požadavky krajů na koordinaci všech výlukových prací v jednom čase, aby se po několik dalších let provoz znovu nenarušoval, totiž často naráží na každoročně schvalovaný statní rozpočet, se kterým Správa železnic hospodaří,“ dodal náměstek, podle kterého je takový stav nepřijatelný. „Například proti postupnému kácení a drobným opravám s několikatýdenními výlukami Liberecký kraj vystupuje již několik let, ovšem reakce Správy železnic zatím nepřišla,“ upozornil.

Správa železnic: V případě Libereckého kraje děláme výjimky

Správa železnic uvedla, že krajem formulovaný požadavek na změnu organizace výlukových prací se snaží  akceptovat. „Respektovat ale musíme nutnost kácení či výřezu dřevin jen v období vegetačního klidu (od 1. listopadu do 31. března) a na straně druhé potom dodržování technologických postupů včetně klimatických podmínek pro provádění údržby na železničním svršku. Řada prací se také vzhledem k jejich technologické a časové náročnosti nedá realizovat ve vhodných vlakových přestávkách, potažmo v noční době,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Současně uvedl, že kraje se běžně k opravám sloužícím k udržení stavu tratí ani k drobným investicím, které nevedou k zásadnějším dispozičním změnám nebo velkým stavebním zásahům, nevyjadřují. „Přesto v případě Libereckého kraje děláme výjimky a při přípravě velkých oprav s ním vždy rozsah konzultujeme,“ dodal Gavenda.

Podle něj Správa železnic o kumulaci prací v jednotlivých výlukách trvale usiluje. „V rámci projednávání ročního plánu výluk pro příští rok došlo na území Libereckého kraje k maximálnímu naplnění požadavků na slučování výluk. Není však reálné v jednom roce zavřít celé výlukové rameno, provést zde veškeré opravy a investice a vynaložit tak celkové prostředky určené na všechny opravy pro několik krajů,“ doplnil Gavenda.

Výluky v Libereckém kraji v roce 2025

Výlukové rameno 547 v úseku Liberec – Hrádek:
Rekonstrukce stanice Hrádek nad Nisou
Rekonstrukce stanice Chrastava
Oprava trati v úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou
Oprava mostu v km 161,062 na trati Liberec – Černousy (dvojkolejný most, který omezuje i trať na Hrádek)
Rekonstrukce mostu v km 162,879 trati Liberec – Černousy (dvojkolejný most, který omezuje i trať na Hrádek)

Výlukové rameno 508 v úseku Dvůr Králové nad Labem – Turnov:
Oprava trati v úseku Horka u Staré Paky – Stará Paka
Sanace svahu zářezu v km 91,450-91,550
Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod – Tanvald
Zkapacitnění trati v úseku Turnov – Železný Brod

Výlukové rameno 548:
Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod – Tanvald
Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov
Rekonstrukce dopravny Dolní Polubný
Oprava kolejí a výhybek ve stanici Kořenov
Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu

 

Tagy koordinace výluk Liberecký kraj Správa železnic
86 komentářů