Konec roční výluky a nový terminál Nemocnice Bohunice. Jižní Moravu čekají s novým jízdním řádem velké změny

Elektrická jednotka Moravia. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářElektrická jednotka Moravia. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Cestující čeká nasazení dalších nových jednotek Moravia.

Veřejnou dopravu v Jihomoravském kraji čekají od změny jízdního řádu 11. prosince velké úpravy hlavně v Brně a okolí. Po roční výluce se vrátí vlaky mezi Brno a Blansko a nově začnou jezdit tramvaje ke Kampusu v Bohunicích. Přinášíme přehled hlavních změn připravených organizátorem dopravy Kordis JMK.

Vznik přestupního terminálu Nemocnice Bohunice

Od 11.12.2022 bude tramvajová linka 8 z Líšně do Starého Lískovce ukončena v novém přestupním terminálu Nemocnice Bohunice. Tímto uzlem bude projíždět i řada městských linek – zejména trolejbusy 25 ve směru Pisárky – Mendlovo náměstí – Úvoz – Lidická, autobusy 50 ve směru do Bystrce a Komárova a autobusy E56 ve směru Královo Pole nádraží.

Se zprovozněním nového uzlu souvisí i dlouhodobě plánovaná změna ukončení regionálních linek 401, 402, 405 a 406 v Brně. Proto dojde k následujícím výrazným změnám, které se týkají cestujících ve směru od Ivančic, Oslavan, Zastávky, Rosic a Velké Bíteše:

Autobusy linek 401 a 402 budou přetrasovány z dnešní konečné zastávky v Brně na ul. Kyjevské do nového terminálu Nemocnice Bohunice. Pro cestující z Popůvek a Bosonoh tak dojde k navýšení četnosti spojení do zastávky Nemocnice Bohunice a lepší provázanosti autobusů linek 51, 401 a 402, kdy ve špičkách pracovních dní bude zajištěno spojení v intervalu až 15 minut mezi spoji.

Autobusy linek 405 a 406 budou nově ukončeny v zastávce Nemocnice Bohunice. Nebudou tak již vedeny na Mendlovo nám., kde v rámci rekonstrukce tohoto dopravního uzlu dojde k odlehčení dopravy o uvedené regionální linky.

Autobusy linek 403 a 404 zůstávají ve stávající trase a budou ukončeny na ulici Labské. Přestup na tramvaje zůstává na zastávce Osová.
Stávající smyčku Starý Lískovec budou nově obsluhovat tramvajové linky 6 a 7. Autobusová linka 61 bude zrušena. Obsluhu zastávek Holandská a Bidláky místo linky 61 zajistí autobusy linky 40 vedená ze zastávky Studentská přes Nemocnici Bohunice do Tuřan.

Terminál Nemocnice Bohunice se od 11.12.2022 stane po autobusovém nádraží Zvonařka druhým největším přestupním místem na regionální linky v Brně. Z terminálu bude vyjíždět do regionu 5 linek (linky 51, 401, 402, 405 a 406) zajišťujících spojení do měst Rosice, Ivančice, Oslavany a dalších více jak 30 obcí. Terminál bude využíván přibližně 7 tisíci cestujícími pro cesty do nebo z regionu. Ve špičkovou hodinu bude z terminálu odjíždět až 15 regionálních spojů do hodiny, což odpovídá odjezdu autobusu cca každé 4 minuty, ve vrcholné ranní špičce budou příjezdy autobusů z regionu každé 2-3 minuty.

Cestující z regionu díky ukončení v novém terminálu získají nové přestupní možnosti – rychleji se dostanou například do Králova Pole (linkou E56), do Bystrce či Komárova (linkou 50). Spojení do centra bude zajištěno tramvají 8, která nebude brzděna přetíženými komunikacemi. Trolejbusy 25 cestující odvezou na Mendlovo náměstí případně do oblasti ulic Veveří či Lidická.

Změny v jízdním řádu na železnici od prosince 2022

V souvislosti s postupným nasazováním jednotek Moravia bude zejména o víkendech posílen provoz páteřních vlakových linek S2 a S3, cestující z Blanska, Tišnova a Sokolnic tedy budou mít k dispozici dvakrát více spojů. Tento nárůst je v souladu s provozním konceptem projektu pořízení nových elektrických jednotek Jihomoravského kraje Moravia. Zároveň posílení dopravy koresponduje s nárůstem počtu cestujících na některých páteřních linkách, které zaznamenáváme v současné době.  Např. na lince S3 jsou nyní vyšší frekvence cestujících než ve stejném období roku 2016, kdy se vytvářel provozní koncept nových jednotek.

Linka S2 bude nově o víkendech jezdit v intervalu 30 minut z Brna do Blanska a Rájce-Jestřebí (namísto původního intervalu 60 minut), v jižním směru nově každou hodinu z Brna do Sokolnic-Telnice (doposud jezdí každé dvě hodiny). Na některé nově prodloužené vlaky do Sokolnic bude navazovat linka 611 do Újezdu u Brna a Lovčiček. Na lince S3 bude nově o víkendu prodloužen třicetiminutový interval z Kuřimi až do Tišnova, kde doposud vlaky jezdí po 60 minutách. Od dubna 2023 v souvislosti s předpokládaným plným pokrytím linky S2 jednotkami Moravia bude dále v pracovních dnech dopoledne rozšířen provoz v brněnském úseku Brno hl.n. – Brno-Chrlice na 30 minut (namísto současných 60 minut).

Od dubna 2023 se rovněž předpokládá dle provozního konceptu projektu pořízení jednotek Jihomoravského kraje Moravia ukončení vlaků linky S3 v Křižanově, kdy do Žďáru nad Sázavou bude pokračovat po přestupu jiná souprava. Od července pak bude zaveden přestup i v Letovicích u spěšných vlaků Brno – Česká Třebová.
Další páry nových vlaků v ranní špičce budou zavedeny na lince S6 v relaci Šlapanice – Brno. Jedná se o dosud chybějící vlaky s příjezdy do Brna v 7:50 a 8:50, přičemž vlak s příjezdem 7:50 do Brna se podařilo zavést již v září 2022.

Na lince S41 bude zaveden nový vlak v ranní špičce pracovních dnů Rakšice – Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov (s příjezdem 6:44) s návazností na vlak linky S8 do Znojma, v opačném směru pojede nově vlak do Brna (s příjezdem v 8:24) již z Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova.

Dokončovací omezení a výluky na Blanensku

Prvních 8 dní nového jízdního řádu bude z důvodu konsolidačních jízd omezena traťová rychlost na nově modernizované trati Brno – Blansko. Z toho důvodu budou od 11. do 18. 12. 2022 vybrané vlaky linky S2 a všechny vlaky linky R19 odjíždět z Brna dříve proti pravidelnému jízdnímu řádu, jiné budou za Blanskem o několik minut opožděny, spěšné vlaky linky S2 mimořádně projedou zastávky Babice nad Svitavou a Adamov. V opačném směru některé vlaky odjedou nepatrně dříve z Blanska a do Brna přijedou vlaky mírně opožděny. Ve špičkách prac. dnů vlaky vedené z Rájce-Jestřebí projedou Adamov zastávku, Bílovice nad Svitavou a Brno-Židenice. Většina vlaků vedených z Letovic mimořádně projede Adamov zastávku. Dva páry špičkových vlaků (odjezdy 14:45 a 16:45 z Brna do Rájce-Jestřebí) nepojedou prvních 8 dnů platnosti nového jízdního řádu vůbec.  Další omezení dopravy na lince S2 se očekává v březnu 2023 v souvislosti s dokončovacími pracemi na trati.

V souvislosti se zahájením provozu vlaků mezi Brnem a Blanskem dojde k vrácení autobusových linek 75, E75, 210, 211 a 233 do původních tras. Bude ukončen provoz náhradních autobusových linek xS2A, xS2B, xS2C a xS2D.

Nové elektrické jednotky Jihomoravského kraje Moravia

Nejvýznamnější, a pro cestující nejviditelnější, změnou na železnici v roce 2023 bude bezesporu nasazení nových moderních elektrických jednotek Jihomoravského kraje Moravia. V cílovém stavu, který se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2023, bude 31 čtyřvozových a šest dvouvozových jednotek jezdit na všech vlacích linek S2 Letovice – Blansko – Brno – Křenovice, S3 Hustopeče/Židlochovice – Brno – Tišnov – Křižanov, S51 Šakvice – Břeclav a na vybraných spojích linky S9 Břeclav – Hodonín.

Od začátku jízdního řádu se předpokládá prozatím pouze provoz kratších jednotek, a to na lince S51 a na části vlaků linky S2. Zbylé nové jednotky budou do zkušebního provozu s cestujícími, jakož následně i do pravidelného provozu na linkách S2 a S3, nasazovány postupně mezi prosincem 2022 a dubnem 2023. Z toho důvodu je třeba v prvních týdnech nového jízdního řádu počítat na lince S2 s vedením části vlaků staršími rychlíkovými vozy Českých drah.

Změny v oblasti Boskovicka a Velkoopatovicka (prezentovány již v době projednávání s obcemi)

Rychlé spojení vlaky mezi Brnem a Boskovicemi
Vlaky linky S21 Skalice nad Svitavou – Boskovice (-Velké Opatovice) budou ve Skalici nad Svitavou primárně navazovat na rychlíky a spěšné vlaky. Tím bude dosaženo jízdní doby Brno – Boskovice s přestupem ve Skalici nad Svitavou za 40 – 45 minut. Ve špičkách pracovních dní bude toto spojení zajištěno každou hodinu, mimo tuto dobu pak po dvou hodinách.

Linka 251 ve špičkách pracovních dnů pojede do Rájce-Jestřebí k vlakům S2 směr Brno
Vybrané spoje linky 251 ve špičkách pracovních dnů po příjezdu od Velkých Opatovic do Boskovic pojedou expres bez zastávky do Rájce-Jestřebí k žel. stanici. Tam naváže vlak S2 do Brna, který z Rájce-Jestřebí bude vyjíždět. Obdobné řešení bude fungovat i v opačném směru. Toto opatření zajistí ve špičkách pracovních dnů rychlé a komfortní spojení mezi Velkými Opatovicemi, Boskovicemi a Brnem oběma směry.

Optimalizace spojení mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou (Černou Horou)
Z důvodu velkého množství linek a souběhu autobusů a vlaků mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou bude změněna doprava mezi oběma lokalitami. Nejen, že se doprava zpřehlední, ale navíc dojde k úspoře nákladů za dopravní obslužnost, a to s minimálním dopadem na cestující.

V daném úseku dochází ke zpřehlednění linkového vedení. Mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou tak již nebude vedena linka 251 (vybrané spoje vedeny mezi Boskovicemi a Rájcem-Jestřebí expres – viz informace výše) a zcela zrušena bude linka 162, která bude v úseku Boskovice – Černá Hora nahrazena prodloužením vybraných spojů linky 250 ze Skalice nad Svitavou do Černé Hory. Účelové spoje linky 162 vedené z Černé Hory do průmyslové zóny v Kuřimi budou převedeny na linku 301 a pro cestování do centra Kuřimi bude možné využít v Lipůvce autobusy linek 152 a 313. Samozřejmě bude i nadále zajištěn přípoj od vlaků linek S2 a R19 ve směru z Brna ve Skalici nad Svitavou na navazující vlaky linky S21 nebo autobusy linek 250, 256 a 257 do Boskovic a opačně.

Zavedení přímého autobusového spojení Brno – Boskovice (Velké Opatovice)

Zpřehlednění linkového vedení mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou a prodloužení linky 250 ze Skalice nad Svitavou do Černé Hory umožňuje zajistit přímé spojení Boskovic s Brnem, Královým Polem kombinací linek 250 a 301 přes Černou Horu a Lipůvku a to až devětkrát za pracovní den ve školním roce v obou směrech. Vyznačené spoje linky 250 změní v Černé Hoře označení na linku 301 a budou bez přestupu pokračovat do Králova Pole.
Navíc bude zavedeno i přímé spojení ráno z Velkých Opatovic v 5:28 do Brna, Kr. Pole (příjezd v 6:57) a odpoledne zpět z Brna v 15:32 do Velkých Opatovic (příjezd 17:22).

Zlepšení pravidelnosti linky 301
Dlouhodobá přetíženost komunikace I/43 v oblasti kolem Lipůvky způsobuje četná zpoždění a nepravidelnosti odjezdů na linkách projíždějících danou oblastí, zejména na páteřní lince 301. KORDIS na tuto skutečnost reaguje a v pracovních dnech mezi 14. a 18. hod. prodlužuje jízdní dobu mezi Brnem a Lipůvkou a také navyšuje vyrovnávací doby autobusů v Brně. Toto opatření zlepší přesnost odjezdů linky 301 a zlepší garanci přípojů na návazné linky v přestupních uzlech.

Tagy GVD 2022/2023 IDS JMK Jihomoravský kraj Kordis JMK
73 komentářů