LOT 3a leaderboard

Konec ostudy. Správa železnic vypsala tendr na generální opravu nádraží v Teplicích.

Nádražní budova Teplice po rekonstrukci, vizualizace. Pramen: Správa železnicNádražní budova Teplice po rekonstrukci, vizualizace. Pramen: Správa železnic

Celkové náklady na obě etapy mají být 954 milionů, což opravu nádražní budovy v Teplicích řadí mezi nejnákladnější vůbec.

Z české železnice by měla do jara roku 2024 zmizet ostuda jménem Teplice v Čechách. Správa železnic (SŽ) vypsala výběrové řízení na první etapu rekonstrukce zdejší velkolepé nádražní budovy, která kdysi bývala sídlem soukromé Ústecko-teplické dráhy (Aussig-Teplitzer Eisenbahn).

První etapa rekonstrukce zahrne opravu fasády, oken, střech (včetně krovů) a přilehlého nástupiště, zahájení prací se předpokládá ještě letos. Nejvyšší přípustná nabídková cena je 279,5 milionů korun, oznámila dnes Správa železnic. Na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek se soutěž zatím neobjevila.

Na opravu fasády a prvního nástupiště naváže druhá etapa, během které budou opraveny interiéry a upraveno okolí výpravní budovy. Vzniknou například nová parkovací místa včetně dobíjecích stojanů a stání pro kola. Hotovo bude na jaře 2024. Celkové náklady na obě etapy mají být podle Správy železnic 954 milionů korun (ještě loni v říjnu uváděla 800 milionů), což opravu nádražní budovy v Teplicích řadí mezi nejnákladnější vůbec.

Otázkou je využití budovy, která je pro potřeby železnice naddimenzovaná. Do budovy se přesune dislokované pracoviště Správy železnic, o využití zbývajících prostor SŽ jedná s potenciálními nájemníky.

Podle návrhu z loňského roku by se měla budova využít takto:

1. NP – odbavovací hala pro cestující veřejnost, veřejná WC, maloobchodní prostory s přístupem z hlavní odbavovací haly a z ulice Na Hrázi, stravovací prostory s přístupem z ulice Na Hrázi, provozní a administrativní prostory pro potřeby Správy železnic a dopravce.

2. NP – Kanceláře s přístupem přes schodiště z hlavní odbavovací haly, ubytovací kapacity s přístupem ze západního vstupu do objektu (samostatný vchod)

3.NP – Ubytovací kapacity s přístupem přes hlavní odbavovací halu, popř. samostatným vchodem

Nádražní budova Teplice. Autor: Qwertz0451 – Vlastní dílo, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27957467Budova nádraží Teplice. Autor: Zákupák – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15342646Interiér nádraží Teplice. Autor: User:Aktron – Fotografie je vlastním dílem, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1065709Nádraží Teplice. Autor: Zákupák – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12056251Nádraží Teplice, detail stropu ve vstupní hale. Autor: Marie Čcheidzeová – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91650446Nádražní budova Teplice po rekonstrukci, vizualizace. Pramen: Správa železnicNádražní budova Teplice po rekonstrukci, vizualizace. Pramen: Správa železnicNádražní budova Teplice po rekonstrukci, vizualizace. Pramen: Správa železnicNádražní budova Teplice po rekonstrukci, vizualizace. Pramen: Správa železnic

O nádražní budově Teplice v Čechách (pramen: Správa železnic)

Objekt vlakového nádraží Teplice v Čechách je státem chráněnou památkou. Budova vznikala mezi lety 1856 a 1908. Autorem původního návrhu je architekt Josef Turba, který projektoval mimo jiné i nádražní budovu v Ústí nad Labem západ (1858). V roce 1895 došlo k úpravě objektu a dostavbě stavitelem Hermannem Rudolphem. Nádražní budova se rozšířila na celkových cca 300 m a přibylo patro.

Slohové zařazení objektu není zcela jednoznačné. V odborných pramenech se lze dopátrat pojmu Rundbogenstil („arkádový sloh“), který byl aplikován zejména na fasádě. Tento styl je častý v německy mluvících zemích. Provozní část nádraží byla v přízemí doplněna o celní správu, policii, poštu a nocležnu vlakových čet. V budově nádraží byly dále v patře umístěny kanceláře pro ředitelství společnosti včetně služebních bytů.

Tagy nádražní budova Teplice seznam Správa železnic
59 komentářů