Kolokvium k mostu: Přátelská atmosféra a týden na rozmyšlenou. Místní spolek chce nový most

Železniční most pod Vyšehradem. Pramen: Správa železnicŽelezniční most pod Vyšehradem. Pramen: Správa železnic

Na Výtoni mezitím vznikl spolek místních obyvatel, který žádá co nejrychlejší odstranění současného "rámusáku".

Mezinárodní sešlost odborníků, kterou pod názvem Technické kolokvium nechal svolat ministr dopravy Martin Kupka, zatím verdikt k mostu pod Vyšehradem nevydala. Experti se shodli na odpovědích k šesti ze sedmi otázek, ta klíčová ale zůstává nezodpovězena. Jedná se o srovnání výhod a nevýhod v případě opravy a v případě výměny mostní konstrukce.

Novináři svolaní na dnešní tiskovou konferenci Správy železnic (SŽ) po ukončení kolokvia se tak dozvěděli především to, že kolokvium probíhalo v přátelské atmosféře. Odpovědi na všechny otázky včetně té dosud nezodpovězené chce SŽ zveřejnit za týden. Účastníci sešlosti musejí svůj závěr ke každé otázce formulovat v rozsahu do 1 000 znaků.

Mezitím se vedle odpůrců bourání (deník Zdopravy.cz dnes publikoval otevřený dopis desítek architektů, iniciativa Nebourat dnes pořádá diskusní večer) začínají organizovat i zastánci výměny mostní konstrukce. Začátkem února byl založen spolek obyvatel oblasti přiléhající k mostu (Výtoň 21), který požaduje rychlou výměnu staré konstrukce za modernější.

„Kdykoli se začne v Česku cokoli stavět, najde se parta, která spustí obstrukce, což ve výsledku jakoukoli modernizaci zpomalí či dokonce úplně zabrzdí. Iniciativu Výtoň 21 jsem založil s cílem naopak modernizaci podpořit. My místní máme totiž kromě sentimentu posledních 122 let špatné spaní z neskutečného kraválu z projíždějících vlaků. Konec technické životnosti mostu bereme tím pádem jako příležitost postavit most tichý, moderní a celé okolí Výtoně významně revitalizovat,“ říká Jiří Grund, výtoňský rodák a předseda spolku Výtoň 21. Doplnil, že místní obyvatelé přezdívají současnému železničnímu mostu Rámusák.

Na základě doporučení kolokvia by měl Kupka rozhodnout o dalším osudu mostu. Správa železnic přitom prosazuje osazení nové konstrukce, vzešlé z veřejné soutěže. „Nejsme v pozici, že to obstojí několik let. Musíme most denně monitorovat,“ řekl šéf SŽ Jiří Svoboda. Po rychlém řešení volají mimo i dopravci a Středočeský kraj jako objednatel dopravy. Kupka se v pondělí nechal slyšet, že rozhodnutí by mělo padnout do konce roku.

Zadání kolokvia
– Zhodnocení provedených průzkumů a přepočtů únosného zatížení mostu.
– Zhodnocení aktuálního stavu mostu z hlediska jeho degradace.
– Zhodnocení možností opravy mostu pro požadované budoucí zatížení.
– Zhodnocení možností provedení rekonstrukce s ohledem na co nejkratší možná omezení provozu na klíčové dopravní spojnici.
– Zhodnocení možností technického řešení z hlediska památkové péče.
– Zhodnocení výsledků mezinárodní architektonické soutěže na podobu nového mostu a okolí z pohledu inženýrského.
– Celkové vyjádření k možnostem řešení mostu s jejich klady a zápory jako podklad pro rozhodnutí ministra (není zodpovězena).

Více ke kolokviu je na specializovaných stránkách SŽ.

Tagy Správa železnic železniční most pod vyšehradem
147 komentářů