LOT 3a leaderboard

Kilometr za 104 milionů. Liberecký kraj vybírá firmu na opravu silnice podél Jizery

Silnice II/292 v Benešově u Semil v roce 2015. Foto: ŠJů / Wikimedia CommonsSilnice II/292 v Benešově u Semil v roce 2015. Foto: ŠJů / Wikimedia Commons

Kraj vysvětluje vysokou cenu technickou náročností rekonstrukce.

Liberecký kraj chce letos začít s jednou nejdražších oprav silnice II. třídy v přepočtu na kilometr. V soutěži se stropem 241,9 milionu korun bez DPH hledá dodavatele opravy silnice II/292 ve dvou úsecích mezi Benešovem u Semil a křižovatkou se silnicí I/14 v Dolní Sytové.

Jde o silnici, která vede podél Jizery. Rekonstrukcí za téměř čtvrt miliardy má projít celkem 2,3 kilometru mezi Rybnicí a Loukovem a v Dolní Sytové. Jeden kilometr tak vyjde na 104 milionu korun, což je cena, za kterou se u nás běžně staví nové silnice I. třídy.

Z technického hlediska jde o složitou a náročnou rekonstrukci. Je totiž třeba zpevnit nestabilní svahy nad silnicí vybudováním opěrných zdí. Stejně tak je nutné zajistit i ty, které od silnice klesají dolů k řece Jizeře, a zabezpečit je tak, aby nehrozily sesutím. Částka zahrnuje také opravy objízdných tras před i po dokončení stavby,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Kraj chce na zakázku využít částečně dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Krajské zastupitelstvo již vloni schválilo závazek na spolufinancování a předfinancování projektu a ve svém rozpočtu kraj vyčlenil na letošní rok 23,6 milionu korun. Podle potřeby může být rozpočet akce poté navýšen o finanční prostředky přijaté z došlých dotací.

Sjednocení šířky, nové odvodnění

Kromě zpevnění svahů přinese rekonstrukce nový systém odvodnění silnice. Dojde k rozšíření a sjednocení šířky, výstavbě nové autobusové zastávky, nových chodníků i vybudování veřejného osvětlení. Silnice projde úpravou do návrhové kategorie S 7,5 (6,5 m ve zpevnění).

Do normových šířek budou upraveny i nezpevněné krajnice, aby mohlo být doplněno v současnosti nedostatečné nebo zcela chybějící záchytné zařízení. Sjednocením šířky dochází k rozšíření trvalého záboru a tím i k potřebě návrhu částečných, popřípadě kompletních rekonstrukcí opěrných i zárubních zdí a armovaných svahů. V předmětných úsecích se nachází 19 objektů opěrných nebo zárubních zdí a tři armované svahy. Ve vytipovaných úsecích bude navíc nutné provést i sanaci podloží v aktivní zóně. V rámci rekonstrukce silnice dojde dále ke kompletní obnově stávajícího nedostatečného odvodnění komunikace.

Soutěžit projektanta i zhotovitele nejde kvůli stavebnímu povolení

Cena za opravu v přepočtu na kilometr je ještě vyšší než u zakázky na silnici II/288 Cimbál – Podbozkov, rovněž na Semilsku. U té kraj vyzkoušel metodu Design & Build, kdy vítěz měl na starosti i projekt. V případě této akce se k takovému kroku kraj nechystá. „Úsek Podbozkov – Cimbál měl zásadní výhodu – je mimo zastavěnou oblast a dotýká se relativně malého počtu vlastníků sousedních pozemků. Zhotovitel má do značné míry (při dodržení technických podmínek zadání) větší volnost v provedení prací. Naproti tomu projekt silnice II/292 byl z pohledu jednání se sousedními vlastníky velice komplikovaný – při změně projektového řešení by musel zhotovitel tuto diskuzi absolvovat celou znovu,“ vysvětlil mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

Kraj chystá postupně i opravu dalších úseků silnice II/292, které jsou již naprojektovány. Nemá ještě však souhlasy všech vlastníků pozemků pro vydání stavební povolení.

Pro letošní rok má Liberecký kraj dále v plánu na Semilsku například rekonstrukce mostů v havarijním stavu přes Jizeru v Poniklé a přes potok Cedron mezi Jilemnicí a Beneckem. Plánuje se také rekonstrukce silnice číslo II/284 mezi Lomnicí nad Popelkou a Novou Vsí nad Popelkou. V seznamu chystaných akcí jsou také úpravy silnice číslo II/289 v Bořkově u Semil.

Tagy Benešov u Semil - Dolní Sytová II/292 Liberecký kraj seznam
16 komentářů