Karviná: Řidiči mohou na napojení budoucího obchvatu bez omezení

Stavba napojení obchvatu Karviné (I/67). Pramen: SkanskaStavba napojení obchvatu Karviné (I/67). Pramen: Skanska

Tři kilometry dlouhý obchvat má vyvést tranzitní dopravu z města. Jeho zprůjezdnění se předpokládá ve druhé polovině roku 2023.

Řidiči mohou dnešním dnem bez omezení projet napojením budoucího obchvatu Karviné na silnici I/67 a zároveň napojením Karviné na tuto část obchvatu. Oznámila to společnost Skanska, která obchvat buduje. Oboustranný provoz na zhruba 460 metrů dlouhé spojce je ode dneška bez omezení.

Na začátku obchvatu ve směru od Českého Těšína pracovala Skanska od 7. července za částečného dopravního omezení, kdy byla doprava vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově a řízena semafory. „Staré povrchy jsme odfrézovali a položili konstrukční vrstvy a asfaltové povrchy nové trasy. Napojení je hotové včetně krajnic, svodidel, ohumusování svahů a provizorního dopravního značení. Dneškem spouštíme takzvaný provoz po stavbě, takže řidiči už mohou na nové napojení zcela bez dopravního omezení. Stará silnice byla zrušena a my teď celý prostor rekultivujeme,“ uvedl oblastní manažer Skansky Pavel Brumek.

Na zhruba třetině budoucího obchvatu ve směru od Českého Těšína jsou už hotovy živičné povrchy, podle Skansky je proto předpoklad uvedení tohoto zhruba kilometrového úseku od začátku obchvatu až po křižovatku se silnicí třetí třídy ve směru na Stonavu do dřívějšího provozu. Provoz by měl být v průběhu září spuštěn také v novém podchodu pod trasou obchvatu u Lázní Darkov, v němž povede cyklostezka a stezka pro pěší. Do té doby budou cyklisté stále využívat provizorní koridor protínající stavbu.

Jihozápadní obchvat Karviné. Pramen: ŘSD

Jihozápadní obchvat Karviné. Pramen: ŘSD

Tři kilometry dlouhý obchvat, jehož výstavba začala v polovině roku 2020, bude přeložkou silnice I/67. Má především vyvést tranzitní dopravu z města. Jeho zprůjezdnění se předpokládá v druhé polovině roku 2023. Skanska zakázku získala s cenou 899 milionů korun bez DPH. Trasa se díky novostavbě zkrátí z dnešních čtyř kilometrů zhruba o kilometr.

Trasa je projektována jako polovina plánovaného čtyřpruhového obchvatu Karviné s tím, že na konci úseku bude komunikace vybudována v plné šířce, aby se v budoucnu předešlo těžkostem při napojování na mimoúrovňovou křižovatku se silnicí I/59.

Tagy I/67 obchvat Karviné Skanska
9 komentářů