Kartel a podnákladové ceny. České dráhy vyčíslily riziko za pokuty od Evropské komise na 1,7 miliardy Kč

Vlaky Českých drah a RegioJetu na hlavním nádraží v Praze. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czVlaky Českých drah a RegioJetu na hlavním nádraží v Praze. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

Tvorba rezerv na případné pokuty výrazně ovlivnila výsledky za loňský rok.

České dráhy poprvé vyčíslily, jak vysoké pokuty jim hrozí za způsob, jakým se snažily bránit soukromým dopravcům v podnikání na českých kolejích. Oba případy řeší Evropská komise, v jednom již došlo k takzvanému sdělení výhrad. V součtu jde o 1,7 miliardy korun. Dopravce dlouhodobě odmítá, že by zákony porušil, pravomocné rozhodnutí dosud nebylo vydáno.

Rezervy na případné pokuty odhaluje výroční zpráva společnosti za loňský rok. Tvorba rezerv výrazně ovlivnila výši ztráty za loňský rok. V pokročilejším stavu vyšetřování je postup Českých drah, které jako dominantní hráč po vstupu dopravců RegioJet a Leo Express na trať výrazně snížily ceny (tzv. predátorské ceny). Evropská komise (EK) dospěla k předběžnému závěru, že České dráhy porušují antimonopolní pravidla, a to tím, že účtují ceny pod úrovní nákladů.

Roky trvající spor

Komise proto zejména v souvislosti s cenami jízdného na trati mezi Prahou a Ostravou zaslala českému státnímu dopravci své námitky. V roce 2020 bylo vydáno sdělení výhrad v neprospěch Českých drah. Spor trvá už od roku 2011.

Na základě hodnoty výnosů, ke kterým se možné porušení vztahuje, odhadované doby trvání možného porušení a názoru externích poradců na odhadovaný procentní rozsah aplikovaný na příslušné výnosy v rozmezí 5 až 10 %, byla vykázána rezerva ve výši 700 milionů korun, která odpovídá odhadované výši nákladů na uhrazení pokuty za údajné porušení předpisů a souvisejících nákladů k 31. 12. 2021,“ uvedl dopravce ve výroční zprávě. Ke sdělení výhrad poslal dopravce „robustní repliku“, uvádí ve zprávě.

Pokud by Evropská komise rozhodla, že postup Českých drah byl nezákonný, otevírá se další problém. Náhrada škody Leo Express a RegioJetu.

Dalším problémem pro České dráhy může být šetření nazvané Falcon. Evropská komise podezírá České dráhy z uzavření kartelové dohody ve věci vzájemného prodeje železničních kolejových vozidel s rakouskými drahami ÖBB a slovenskými ZSSK. Dohoda měla zabránit tomu, aby se k použitým vozům ÖBB ani za lepší cenu nedostal soukromý dopravce.

České dráhy očekávají, že k takzvanému sdělení výhrad v tomto případě dojde letos. Rezerva na případnou pokutu je miliarda korun. V obou případech se České dráhy domnívají, že zákon neporušily. „Záměrem ČD je se v této kauze důrazně hájit, včetně použití všech dostupných cest odvolání, pokud to bude třeba,“ uvedl dopravce.

Tagy České dráhy Evropská komise kartel LEO Express ÖBB predátorské ceny RegioJet ZSSK
48 komentářů