Kam se cestující nepodívají: Prošli jsme tunely a zázemí metra po odjezdu posledního vlaku

Tunel pražského metra. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýTunel pražského metra. Foto: Zdopravy.cz / Jan Nevyhoštěný

Nahlédli jsme do zázemí největší stanice pražského metra. Podívejte se, jak to vypadá pod eskalátory a kde se ukrýt v případě jaderného útoku.

Je 0:06 a ze stanice metra Florenc odjíždí poslední souprava metra. Zbývající cestující mizí po eskalátorech a my vstupujeme do zázemí nejrozsáhlejší stanice pražské podzemní dráhy. Představuje v podstatě několikapatrový věžák postavený pod zemí.

Nejlépe je to vidět při pohledu z provozního schodiště spojujícího jednotlivá patra stanice. V tom nejnižším jsou umístěna výkonná čerpadla na odpadní vodu a průsaky, která pumpují vodu na úroveň kanalizace vysoko nad námi.

Míříme do strojovny eskalátorů. Na lince B jsou v provozu ještě i ty původní sovětské, což prozrazuje výrobní štítek s rokem výroby 1984. Technik si jejich kvalitu pochvaluje, poruchovost je prý minimální. Na rozdíl od těch novodobých, které jsou ve stanici instalovány také.

U těch nových zlobí elektronika, mechanicky s nimi však také není problém,” dodává technik. Největší rozdíl je ovšem ve spotřebě elektřiny, ta je u starého typu obrovská. Materiálově předimenzovaná sovětská technika také v porovnání s tou současnou zabírá ve strojovně mnohem více místa a hlučností připomíná drtičku v kamenolomu.

Provozní schodiště svou hloubkou připomíná panelový dům postavený v podzemí. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýTěleso nového eskalátoru. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýStrojovna původních sovětských eskalátorů. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýVýrobní štítek sovětského eskalátoru s datem 1984. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýSovětský eskalátor z roku 1984 stále funguje. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýModerní eskalátor je pomalejší než ty původní, spotřebuje však výrazně méně elektřiny. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýSovětský eskalátor z roku 1984 stále funguje. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýSovětský eskalátor z roku 1984 stále funguje. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýMotory nových eskalátorů jsou výrazně menší než u jejich sovětských předchůdců. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýProstor pod eskalátory. Právě tady najdete to, co vám na schodech vypadne. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýJedna z chodeb zázemí stanice metra Florenc. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýČerpací stanice. Foto: Zdopravy.cz / Jan Nevyhoštěný

Srdce stanice

Pokračujeme do rozvodny elektřiny, která je umístěná v prostoru mezi oběma tunely metra. Ta je srdcem stanice a napájí všechny elektrické systémy. Celkem je podobných rozvoden v metru 71, závisí na nich i napájení veškerých podchodů a dalších objektů pražské podzemky.

Vybavení je po katastrofálních povodních z roku 2002 kompletně nové. Veškeré kabely mají speciální schválení pro provoz pod zemí, což obnáší například to, že musí vydržet minimálně 30 minut i během požáru.

Transformátory jsou tak těžké, že se s nimi musí manipulovat na vlastních kolejích. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýKabeléže jsou stovky kilometrů. Musí odolat i požáru. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýRozvodna elektřiny pro jednotlivé traťové úseky. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýKabeléže jsou stovky kilometrů. Musí odolat i požáru. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýRozvodna elektřiny stanice metra Florenc. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýRozvodna elektřiny stanice metra Florenc. Foto: Zdopravy.cz / Jan Nevyhoštěný

Roční spotřeba metra je 240 gigawatthodin, což z něj činí suverénně největšího konzumenta proudu v Praze včetně všech průmyslových podniků. Spotřeba však oproti minulosti s nasazením nových či modernizovaných souprav metra klesla. Hlavně díky rekuperaci, která ušetří čtvrtinu elektřiny.

Základem je rozvaděč na 22 tisíc voltů rozdělený z bezpečnostních důvodů na dvě sekce. Systém je zásobován z celkem 19 rozvoden, má také propojky a spojky, aby byla dodávka elektřiny co nejspolehlivější.

Podzemní hodinářství

Sousední místnost připomíná hodinářství. Jde o centrum reléového zabezpečovacího zařízení, které v principu zajišťuje, aby se v tunelech nesrazily vlaky. Pomocí nich se staví dopravní cesta, ovládají návěstidla a výhybky.

Reléové zabezpečení je původní ze 70. let, podle obsluhy však funguje bezchybně a spolehlivě. Využívá totiž gravitaci a při jakémkoliv problému se samovolně přepne do bezpečnějšího stavu a zastaví vlak. V praxi se rozsvítí oranžová či červená návěst. Právě problikávání některé návěsti pak způsobuje onen tikot.

Podobná místnost je v každé stanici metra. Teprve časem by měly být tikající strojky nahrazeny modernějšími elektronickými stavědly.

Třída zabezpečení je taková, že se nebezpečná závada stane jednou za 10 tisíc let, popisuje operátor zařízení Jiří Čejka s tím, že se za posledních 50 let zatím žádná nestala. Relé tak v bezpečnosti přirovnává k jaderné elektrárně současné generace.

Reléový zabezpečovač. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýReléový zabezpečovač. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýReléový zabezpečovač. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýVlakový zabezpečovač. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýReléový zabezpečovač. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýCedulky do zásoby. Foto: Zdopravy.cz / Jan Nevyhoštěný

Nadstavbou reléových zabezpečovačů jsou ty vlakové. Fyzicky vypadají o poznání nudněji, jde o uzavřené skříně zabírající výrazně méně místa. Linky B a C mají rozdílné zabezpečení od jiných výrobců, zjednodušeně řečeno hlídají pohyb souprav na trase nezávisle na ostatní technice a v případě nebezpečí vlak automaticky zastaví.

V technologickém tunelu najdeme také zařízení jednotlivých operátorů, díky kterému je pražské metro už plně pokryto rychlým mobilním signálem. Vyzařovací kabely protkaly už všechny tunely.

Ventilátorovna a odpalovací rampa

Následně vstupujeme přímo do kolejiště. To je po odjezdu poslední soupravy metra samozřejmě bez napětí. Míříme k postranímu tunelu, který nás po několika stovkách metrů zavádí do strojovny vzduchotechniky.

Obří ventilátory připomínají letecké motory a podobně jsou i hlučné. Vhání vzduch do tunelů i prostoru stanice, jejich kvílení tlumí dvě stěny z perforovaného železa, které fungují jako účinná protihluková bariéra.

Ventilátor připomíná rozměry i hlukem letecký motor. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýVentilátor připomíná rozměry i hlukem letecký motor. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýHermetický uzávěr metra. Odolá vodě i jadernému útoku. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýVýdechový komín ventilace ústící na povrch. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýVentilátor připomíná rozměry i hlukem letecký motor. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýTlakový uzávěr metra. Odolá vodě i jadernému útoku. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýProtihluková stěna tlumící hučení ventilátorů. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýProtihluková stěna tlumící hučení ventilátorů. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýLabyrint chodeb pražského metra. Foto: Zdopravy.cz / Jan Nevyhoštěný

Za nimi je automatický tlakový uzávěr, který je součástí ochranného systému metra (OSM) a dokáže chodbu hermeticky uzavřít. V tomto případě metro odděluje od ventilační vertikální štoly ústící ve vysokou výdechovou věž v sousedství magistrály. Její vnitřní oranžový nátěr působí futuristicky a připomíná raketové odpalovací zařízení.

Záchody pro přeživší

Poslední zastávkou výpravy po neveřejných prostorech stanice metra Florenc jsou samotné chodby ochranného systému. Ty se v případě válečné hrozby proměňují v útočiště pro tisíce obyvatel Prahy. Podle plánů civilní ochrany by zde měli lidé teoreticky přežít první dny jaderného útoku.

Systém má vlastní nezávislou vzduchotechniku, která zajišťuje čištění a cirkulaci vzduchu, vlastní zdroje vody, ale i sociální zařízení a řadu dalších specializovaných prostor pro ochranu obyvatel včetně kapacitní márnice.

Labyrint chodeb pražského metra. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýHygienické zázemí ochranného systému metra aneb záchodky desítky metrů pod zemí. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýHygienické zázemí ochranného systému metra aneb záchodky desítky metrů pod zemí. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýHygienické zázemí ochranného systému metra aneb záchodky desítky metrů pod zemí. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýLabyrint chodeb pražského metra. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýZ tunely linky B se odděluje propojovací trať směrem k lince C. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýČerpadlo v prostoru mezi tunely pražského metra. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýTunel pražského metra. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýŠachta na čerpání odpadní a průsakové vody. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýPodzemí stanice Florenc je protkáno tunely a průchody. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýPodzemí stanice Florenc je protkáno tunely a průchody. Foto: Zdopravy.cz / Jan NevyhoštěnýTunelová navigace v případě válečného konfliktu. Foto: Zdopravy.cz / Jan Nevyhoštěný

Jsme desítky metrů pod povrchem Karlína a pomalu se vracíme zpět do stanice Florenc. Procházíme podzemní kolejovou křižovatkou, kde se od tunelu linky B odděluje propojovací trať směrem k lince C. Přestože se na hodinkách blíží třetí hodina ranní, metro je plné zaměstnanců.

Kontrolují stav pražců a kolejí, čistí žlábky v kolejišti od sanytru či obsluhují obří tunelové vysavače a mycí soupravy tažené dieselovými lokotraktory. Na jejich práci se podrobněji podíváme v dalším pokračování reportáže.

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp eskalátory v metru metro stanice metra Florenc
31 komentářů