Jižní obchvat Říčan má první razítko. Tehovská spojka ale nesmí předběhnout okruh

Zpomalovací pryžové prahy v Říčanech. Foto: ricany.czZpomalovací pryžové prahy v Říčanech. Foto: ricany.cz

Problém projektu je v tom, že kvůli chybějícímu úseku 511 na Pražském okruhu se může přeložka stát až příliš atraktivní.

Tehovskou spojku, která je někdy označována také jako jižní či východní obchvat Říčan, bude tvořit přeložka krajské silnice 107. Ta v současnosti vede od sjezdu z dálnice D1 ve Všechromech přímo do centra Říčan a kvůli neexistenci klíčového východního úseku Pražského okruhu ji často využívá tranzitní doprava ke zkrácení cesty na sever. 

Tehovská spojka neboli jižní obchvat Říčan. Foto: KSÚS

Tehovská spojka neboli jižní obchvat Říčan. Foto: KSÚS

Nově má přeložka silnice 107 vést z Všechromů okolo Strančic, Všestar a Tehova a východně od Říčan se napojit přímo na černokosteleckou silnici I/2. Spojka nyní získala kladné stanovisko vlivu na životní prostředí (EIA)

S přeložkou už počítají územní plány všech dotčených obcí. Ve Všechromech bude začínat novým objezdem, na černokosteleckou silnici se napojí ve stopě současné místní silnice. Celková délka přeložky bude 5,9 kilometru, navrhovaná rychlost je na celém úseku 90 km/h.

„Akceptovatelný projekt“

Studie EIA navrhuje kolem trasy 760 metrů protihlukových stěn. „Z botanického hlediska je problematický závěrečný úsek stavby,“ uvádí studie a jmenuje tři ohrožené druhy rostlin, které jsou náchylné na případnou změnu vodního režimu. Jedna z kruhových křižovatek se také bude muset vypořádat s ochranným pásmem přírodní památky u Tehova. Nicméně celkově hodnotí studie projekt jako „akceptovatelný“.

Tehovská spojka neboli jižní obchvat Říčan. Foto: KSÚS

Tehovská spojka neboli jižní obchvat Říčan. Foto: KSÚS

„Předpokládané náklady jsou nyní odhadovány přes 1,2 miliardy korun,“ řekla deníku Zdopravy.cz mluvčí Krajské správy a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS) Petra Kučerová. Dodala, že termín zprovoznění se nyní zatím nedá predikovat. Studie nicméně uvádí předpokládané zahájení stavby na rok 2027 a dokončení v roce 2029.

Přeložka odvede tranzitní dopravu, která po silnici 107 nyní projíždí centrem Říčan, a zároveň se stane alternativou k přetížené silnici 101, propojující dálnicí D1 a silnicí I/2. „Rozdělení dopravního zatížení mezi dvě souběžné komunikace přinese snížení dopravního zatížení na průjezdu městem Říčany,“ uvádí KSÚS.

Palčivě chybějící úsek 511

Problém projektu je v tom, že kvůli chybějícímu úseku 511 na Pražském okruhu se může přeložka stát až příliš atraktivní pro tranzit směřující z D1 na severozápad či severovýchod Čech. Kamiony by si mohly ušetřit průjezd pražským Chodovem či čekání na Štěrboholské radiále a z D1 se dostat přímo do blízkosti dálnice D11. Z tohoto důvodu je žádoucí zprovoznění přeložky silnice 107 až po zprovoznění stavby D0 511,“ vysvětluje mluvčí KSÚS Kučerová nutnost dostavby východní části Pražského okruhu.

Říčany se dlouhodobě potýkají se silným tranzitem a dokončení okruhu i Tehovské spojky je pro uklidnění dopravy ve městě klíčové. „Po jejich realizaci se Říčanům i sousedním obcím uleví. Jsem rád, že kraj nově nejen k této stavbě přistupuje aktivně a jedná s dotčenými městy a obcemi včas,“ uvedl k projektům již před časem starosta Říčan David Michalička (Klidné město).

Nelíbí se mu však, že stavba protne Tehovská pole a značná část trasy vede přes les. „Já osobně si stavbu dovedu představit pouze za podmínky, že bude minimalizován zásah do krajiny, silnice bude u obcí zapuštěna v zářezu a vznikne množství přechodů pro lidi i zvěř a adekvátní zelený pás podél stavby,“ uzavírá Michalička.

Jižní část Tehovské spojky tvořící obchvat Říčan. Foto: KSÚSSeverní část Tehovské spojky tvořící obchvat Říčan. Foto: KSÚSTehovská spojka neboli jižní obchvat Říčan. Foto: KSÚSTehovská spojka neboli jižní obchvat Říčan. Foto: KSÚS
Tagy D1 I/2 obchvat Říčany SOKP 511 Všechromy
36 komentářů