dkv-spojujeme

Soud prodloužil JHMD moratorium, dluží sto milionů

JHMD Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářJHMD Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Největším věřitelem je Equa Bank, které dopravce dluží přes 63 milionů korun.

(aktualizováno 17:18) Jindřichohradeckým místním drahám (JHMD) dnes vypršelo tříměsíční moratorium, které firmu chrání před věřiteli. Krajský soud ho na žádost firmy prodloužil o tři měsíce, tedy do 3. prosince. K žádosti firma dodala seznam závazků, který čítá 65 věřitelů. Celková dlužná částka činí 99,489 milionu korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku.

Největším věřitelem je Equa Bank, které dopravce dluží přes 63 milionů korun. Banka už soudu doručila souhlas s prodloužením moratoria, takže je pravděpodobné, že firma dodatečné tři měsíce získá.

Souhlas s prodloužením moratoria vyslovila i společnost ZTC Electronic Praha a jako fyzická osoba také její akcionář Vladimír Jindřich, u kterých JHMD evidují nebankovní úvěry ve výši 15,4 milionu. Jméno Vladimír Jindřich se stejným bydlištěm figuruje i v seznamu akcionářů JHMD, a to v rozdělovníku rozhodnutí valné hromady z června 2019. Koncem srpna bylo vymazáno v obchodním rejstříku ze správní rady JHMD.

Mezi věřiteli je i stát, konkrétně Správa železnic, správa sociálního zabezpečení, finanční úřad a zdravotní pojišťovny.

„Důvodem vyhlášení mimořádného moratoria byla finanční nestabilita dlužnice způsobená nedostatečnými platbami za závazek veřejné služby hrazenými Krajem Vysočina a zpoždění se zálohami plateb na závazek veřejné služby ze strany Jihočeského kraje v kombinaci se sníženými výkony a zvýšenými náklady způsobenými pandemií covid-19, v důsledku souběhu těchto skutečností došlo u dlužnice k nedostatku likvidity,“ píše se v návrhu na prodloužení moratoria.

Jihočeský kraj už podle firmy zálohy doplatil a nadále bez problémů hradí. Nadále ale trvají spory s Vysočinou. „Ze strany Kraje Vysočina jsou dostatečné platby odmítány a dále jsou neoprávněně zkracovány zálohy, mimo jiné také z důvodu údajně neodjetých výkonů kvůli pandemii covid-19. Takový postup je však v rozporu se smlouvou i zákonnými předpisy. Z tohoto důvodu jsou proti Kraji Vysočina aktuálně podány dvě žaloby a další jsou připravovány,“ stojí v návrhu. Advokát Kraje Vysočina už dříve soudu oznámil, že „Kraj Vysočina neeviduje vůči dlužníkovi žádné závazky po splatnosti. Veškeré závazky z uzavřených smluvních vztahů řádně plní.“ Spor popsal deník Zdopravy.cz začátkem července. Finanční zdraví JHMD nyní podle sdělení v insolvenčním rejstříku zkoumá společnost Deloitte.

Vztahy mezi Vysočinou a JHMD jsou dlouhodobě napjaté. Na Vysočinu připadá 29 z celkových 79 kilometrů úzkorozchodných tratí JHMD, zbytek je v jižních Čechách.

Tagy Equa Bank JHMD Jindřichohradecké místní dráhy moratorium
98 komentářů