dpp

Havlíčkův hlídač chyby strojvedoucích neodstranil. Za osm měsíců jich přibylo, ukazují čísla

Stanoviště strojvedoucího v novém Regiopanteru. Foto: České dráhy.Stanoviště strojvedoucího v novém Regiopanteru. Foto: České dráhy.

Ministerstvo dopravy zjišťuje, že příčiny chyb strojvedoucích jsou jinde, než v jejich pracovní době.

Stát od letošního roku začal kontrolovat, zda strojvedoucí dodržují předepsanou délku směn. Jedním z důvodů zavedení takzvaného monitoringu licence strojvedoucích (MLS) byl rostoucí počet projetých návěstí zakazující jízdu a teorie, že za chyby může únava z práce pro více dopravců. Po osmi měsících se ukazuje, že snížení chybovosti toto opatření prosazené tehdejším ministrem dopravy Karlem Havlíčkem (ANO 2011) nepřineslo. Naopak, chyb přibylo.

Podle dat Drážní inspekce od února do září došlo ke 131 případům projetých návěstí zakazujících jízdu, ve stejném období loňského roku to bylo 121 případů. Extrémní byl především červen, kdy nastalo 25 takových případům oproti 15 v červnu 2021.

„Jedním z našich cílů je další zvyšování bezpečnosti železnice a zlepšení podmínek pro drážní dopravu. K tomu pomůže i schválení elektronický monitoring licence strojvůdců, kdy bude možné efektivněji sledovat dodržování pravidel o délce směny a dobu řízení drážního vozidla,“ řekl po schválení novely zákona Havlíček.

Ministerstvo po prvních dvou měsících provozu systému tvrdilo, že je ještě brzy vyhodnocovat závěry o počtu projetých návěstí. Nyní konstatovalo, že „systém monitoring licence strojvedoucích zatím svými výstupy spíše ukazuje, že strojvedoucí v naprosté většině případů dodržují stanovené délky směn“. „To je samo o sobě důležitým výstupem, který bychom bez monitoringu licencí neměli k dispozici. Z toho důvodu lze udělat předběžný závěr, že příčiny průjezdů návěsti ‚Stůj‘ leží jinde než v nedodržování délky směn,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Od února platí i sankční systém, který postihuje strojvedoucí za projetí návěstí zakazující jízdu. Přestupek následně řeší Drážní úřad. Nově chce stát systém rozšířit i na vlečky.

Ministerstvo dopravy provedlo v létě dotazníkové šetření mezi strojvedoucími, co považují za největší překážky ve své práci. Strojvedoucí uvedli, že je trápí především administrativní zátěž plynoucí z obsáhlých předpisů, špatný stav části zázemí pro odpočinek a neočekávané drobné poruchy vozidel či závady na infrastruktuře.

Tagy drážní inspekce Ministerstvo dopravy Monitoring licence strojvedoucího projetí návěstidla
108 komentářů