Co trápí strojvedoucí: Přebujelé předpisy, špatný stav nocležen a poruchy

Strojvedoucí, ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářStrojvedoucí, ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Dopravci obdrží od Drážního úřadu výzvu, aby strojvedoucím zajistili logičtější skladby směn a dostatku času na přípravu před odjezdem.

Strojvedoucí trápí především administrativní zátěž plynoucí z obsáhlých předpisů, špatný stav části zázemí pro odpočinek a neočekávané drobné poruchy vozidel či závady na infrastruktuře. Vyplývá to z dotazníkového šetření, které o prázdninách uspořádaly ministerstvo dopravy a Drážní úřad. Výsledky představily dnes. Pozitivem, je, že strojvedoucí svou práci považují za zodpovědnou a atraktivní, 90 procent z nich v ní hodlá pokračovat.

Ministerstvo dopravy a Drážní úřad hodlají výsledky průzkumu využít „k dalšímu zvýšení bezpečnosti na české železnici“. Zaměří se na pět klíčových oblastí (tabulka a přehled níže níže). Stát rovněž hodlá rozšířit monitoring licence strojvedoucího i na vlečky a posun. Dosud se provádí jen na celostátních a regionálních tratích.

„Pozornost strojvedoucího může ovlivnit poměrně velké množství faktorů, které jsme se ve spolupráci s nimi snažili popsat v našem dotazníku. Chceme jeho vyhodnocením a aplikací závěrů do praxe napomoci tomu, aby byla pozornost strojvůdce během směny zaměřena především na bezpečné dovedení vlaku z počáteční do cílové stanice. Proto považuji za důležité, abychom situaci v těchto konkrétních závěrech průzkumu vylepšili,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Průzkumu se zúčastnilo 2499 strojvedoucích, prezentace výsledků je zde.

Přehled opatření MD vycházejících ze závěrů dotazníku:

1. Zpřehlednění provozních předpisů a nastavení jasného procesu při jejich vydávání včetně analýzy změn, přehledného vypořádání připomínek a dostatečného času na seznámení se s nimi.

2. Důsledná kontrola dodržování postupů v rámci certifikovaného procesu údržby železničních vozidel (ECM) ze strany Drážního úřadu, která přímo ovlivňuje technický stav vozového parku ČR a zařazení do výkonnostních ukazatelů ČD.

3. Rozsáhlejší využití tabletů pro informování strojvedoucích o změnách a výlukách na infrastruktuře, důsledná kontrola kritických prvků infrastruktury a uplatnění opatření ke zvýšení spolehlivosti a propustnosti sítě Správy železnic.

4. Dopravci obdrží seznam míst, nejčastěji jmenovaných jako nevyhovujících pro odpočinek strojvedoucích s výzvou k nápravě stavu, který má sekundární dopad na bezpečnost provozu.

5. Výzva dopravcům k zajištění logičtější skladby směn a dostatku času na přípravu před odjezdem vlaku.

Tagy dotazník pro strojvedoucí Drážní úřad Ministerstvo dopravy strojvedoucí
71 komentářů