Glosa: Památková ochrana nové haly nádraží je chucpe

Zchátralá Fantova budova před rekonstrukcí. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářZchátralá Fantova budova před rekonstrukcí. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Nová hala odsoudila Fantovu budovu k nevyužití, chátrání, zapomnění a možná spadnutí.

Velké emoce vzbudilo nedávné prohlášení ministerstva kultury, které považuje novou odbavovací halu pražského hlavního nádraží za památkově chráněnou. Podle ministerstva je nová hala přístavbou historické Fantovy budovy a nedílnou součástí kulturní památky Železniční stanice Praha.

Fantova budova, památkově chráněná od roku 1958, tak má pod svými křídly zachránit i novou halu ze 70. let. Tu halu, která vedle svého zajímavého ztvárnění naplnila i jiné znaky brutalismu: bezohlednost k místu, které obývá.

Fantovu budovu odsoudila k nevyužití, chátrání, zapomnění a možná spadnutí. Při budování nové haly se s Fantovou budovou jaksi nepočítalo, výstavními secesními sály se proháněl akorát vítr. A nyní, když má dojít k oživení Fantovy budovy, má být nová odbavovací hala zachráněna jako její nedílná součást.

To je ukázkový příklad chucpe.

Z prohlášení ministerstva kultury

Ministerstvo kultury zastává stanovisko, že odbavovací hala Hlavního nádraží Praha je nedílnou součástí kulturní památky Železniční stanice Praha hlavní nádraží, zapsané do Ústředního seznamu kulturních památek v roce 1976. Odbavovací hala je funkčně propojená s ostrovními nástupišti. Pokladny situované v odbavovací hale jsou nedílnou součástí nádraží, stejně jako další provozní prostory, čekárny, úložny zavazadel, toalety pro cestující a další. Je třeba upozornit, že jako kulturní památka nebyla prohlášena jen „Fantova budova č. p. 300“, ale celý soubor věcí tvořících dohromady areál Hlavního nádraží Praha. Za kulturní památku Železniční stanice Praha hlavní nádraží proto považuje ministerstvo kultury budovu č. p. 300 včetně všech funkčně souvisejících částí, jako jsou např. ostrovní nástupiště, kolejiště, otevřená hala nad nástupišti, podzemní propojovací chodby či právě nová odbavovací hala.

Tagy fantova budova Nový Hlavák Praha hlavní nádraží
259 komentářů