Expresy a rychlíky v Balíčku Jih nečeká velká změna. Stát zkrátil smluvní dobu na šest let

Rychlík Praha - České Budějovice (linka R17), duben 2024. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářRychlík Praha - České Budějovice (linka R17), duben 2024. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Původně stát chystal soutěž na 15 let, vypsána měla být loni. Nově hodlá zadat smlouvu na šest let a nemá žádné požadavky na vylepšení vozového parku.

Očekávaná velká soutěž na expresy a rychlíky, které ministerstvo dopravy sdružilo do tzv. Balíčku Jih, nebude tak velká, jak bylo původně oznámeno. Cestující na Jižních expresech a českobudějovických rychlících se rovněž v nejbližších letech zřejmě nedočkají velkého vylepšení kvality vozového parku.

Vyplývá to z aktuálního oznámení ministerstva dopravy, ve kterém stát zveřejnil svou představu o vozovém parku v Balíčku Jih na příští léta. Balíček zahrnuje Jižní expresy (Ex7) Praha – České Budějovice – (Rakousko) a rychlíkové linky R11 Brno – Jihlava – České Budějovice, R17 Praha – Tábor – České Budějovice/České Velenice a R31 Plzeň – České Budějovice.

Novinkou je mimo jiné rozdělení dnešní linky R11 (Plzeň – České Budějovice – Brno) na dvě části. Rameno Plzeň – České Budějovice bude nově obsluhovat samostatná linka R31, spojení České Budějovice – Brno si ponechá označení R11. Předpokládaný termín zahájení plnění nové smlouvy je od prosince roku 2025.

Původně stát chystal velkou soutěž na 15 let, vypsána měla být už loni. Nově ale hodlá zadat novou smlouvu jen na šest let. A fakticky nemá žádné požadavky na vylepšení současného vozového parku, neomezuje nijak jeho stáří. Pro expresy žádá rychlost 160 km/h, ačkoliv IV. koridor je připraven v některých úsecích na vyšší rychlosti.

„V současnosti je dokumentace nabídkového řízení v pokročilé fázi přípravy a nabídkové řízení bude zahájeno v nejbližší době. Smluvní vztah bude uzavřen do prosince roku 2031, tedy na šest let,“ sdělil mluvčí MD Jan Jakovljevič. Tato délka smluvního vztahu je podle něj dána několika okolnostmi, které zároveň omezují možnosti volby nových vozidel.

„V mezinárodní dopravě tento stav plyne z koordinace s rakouskými partnery. Na českém území jsou předpokládány klíčové investice do infrastruktury, které ovlivní provoz v době plnění a zároveň neumožňují nasadit cílovou vozbu. Jsou to především parametry úseku České Velenice – Veselí nad Lužnicí a České Budějovice – Plzeň. V neposlední řadě krátká doba pro zadání neumožňuje poptat nová vozidla od začátku plnění smlouvy, a i s ohledem na její celkovou délku trvání tomu musí být požadavky na vozidla přizpůsobeny,“ doplnil Jakovljevič.

Pro následující období od roku 2032 podle něj MD předpokládá v „dohledné době zahájit přípravu nabídkového řízení koordinovaného s rakouskou stranou a zahrnujícího požadavky na vozidla s technickými i kvalitativními parametry odpovídajícími modernizované infrastruktuře“.

Z oznámení MD k požadavkům na Balíček Jih

– při napájení střídavou trakční soustavou 25 kV 50 Hz umožnit jízdu vlaků linky Ex7 rychlostí
alespoň 160 km/h, vlaků linek R11 a R17 rychlostí alespoň 140 km/h a linky R31 rychlostí
alespoň 120 km/h,
–  při napájení stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV musí umožnit jízdu vlaků rychlostí alespoň
140 km/h a
–  při jízdě v nezávislé trakci umožnit jízdu vlaků rychlostí alespoň 100 km/h.
– v nabídkovém řízení budou poptávána veškerá vozidla, splňující požadavky objednatele, a to bez
ohledu na jejich stáří a původ, tedy jak vozidla nová, tak i ojetá.

Tagy Balíček Jih Ex7 Jižní expres linky dálkové dopravy Ministerstvo dopravy R17
210 komentářů