Eltodo končí s hlídáním placení za parkování v Praze, TSK podepsala smlouvu s Iterait

Monitorovací auto (testovací verze) pro kontrolu komunikací v Praze. Foto: IteraitMonitorovací auto (testovací verze) pro kontrolu komunikací v Praze. Foto: Iterait

Město s novým provozovatelem výrazně ušetří.

V Praze se ještě letos začne měnit provozovatel systému, která odhaluje v zónách placeného stání neplatiče. Zakázku na provoz takzvaného monitoringu získala společnost Iterait. Systém bude levnější než dosud a bude umět více věcí.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) již tento týden s vítězem veřejné zakázky podepsala smlouvu. Nový dodavatel má mít připraven celý systém do 18 týdnů. Dosud placení za parkování zajišťuje společnost Eltodo.

Iterait má podle své nabídky jezdit po městě s hybridním automobilem Škoda Octavia iV. Iterait nabídl své služby za 199 milionů korun za čtyři roky, odhadovaná cena zakázky byla 350 milionů korun. TSK zatím nezveřejnila zprávu zadavatele, už dříve ale uvedla, že nabídky ostatních firem se pohybovaly mezi 400 a 600 miliony korun. V porovnání se současnou smlouvou dojde k roční úspoře nákladů ve výši desítek milionů korun.

Absolutně nejvyšší váhu (60 %) v hodnocení mělo prokázání funkčnosti a kvality systémů v praxi. Všechny čtyři společnosti v rámci funkčních testů monitorovaly na vymezeném území Prahy cca 3 500 automobilů. Tyto testy probíhaly v denních i nočních hodinách. V šesti podkritériích se komplexně prověřovaly možnosti technologie, zejména kvalita rozpoznávání registračních značek, přesnost lokalizace a zpracování podkladů k prokázání přestupku. Celý proces současně sledoval dron pro přesné zachycení situace na ulici a pozice monitorovaných vozidel. Podle TSK Iteriat nabídl technologii, která dosahovala nejlepších kvalitativních výsledků. K výběru vítěze došlo v březnu, smlouva byla podepsána tento týden.

Nový systém bude kontrolovat i výtluky

Výběr trval téměř jeden a půl roku. Zakázka má přinést i rozšíření činnosti vozidel, které monitorují dodržování pravidel parkování. Nově bude monitoring využit i pro sběr dat mimo zóny placeného stání a pro získávání informací o stavu svěřeného majetku.

Dnes se v Praze monitoruje dodržování pravidel parkování pouze v zónách placeného stání. Hledali jsme společnost, která bude schopná zajistit nejenom dohled nad parkováním v zónách, ale umožní technologii využít i ke komplexnímu monitoringu silnic a jejich stavu. Například kontrolu svislého a vodorovného dopravního značení, výtluků i dalších závad na komunikacích a parkování mimo vyznačená místa v zónách placeného stání i mimo povolené stání,“ řekl už dříve Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Před vyhlášením výběrového řízení se konaly předběžné tržní konzultace se sedmi subjekty v českém i anglickém jazyce. V tendru byli čtyři uchazeči: polsko-německý subjekt DCX Innovations, stávající dodavatel Eltodo, Iterait a T-Mobile. Iterait je českou firmou.

„Cílem výběrového řízení bylo najít partnera, který nám pomůže se dostat na špičku současných technologií jak v monitoringu zón placeného stání, tak i u ostatních aplikací analýzy videa. Naší prioritou je využít monitorovací průjezdy i k rychlejšímu odhalování závad na komunikacích a dalších nedostatků na svěřeném majetku. Současně je vidět, že díky špičkové technologii jde proces dělat lépe a levněji,“ upřesnil Filip Hájek, místopředseda představenstva TSK.

Tagy Iterait praha TSK Praha Zóny placeného stání Praha
15 komentářů