Elektrizace trati do Heřmanovy Hutě má už projektanty, cena klesla o pětinu

Stanice Heřmanova Huť. Foto Mef.ellingen/Wikimedia CommonsStanice Heřmanova Huť. Foto Mef.ellingen/Wikimedia Commons

Správa železnic aktuálně počítá se zahájením stavby v roce 2025.

Plány na elektrizaci dalších deseti kilometrů české železnice dostávají konkrétnější podobu. Správa železnic vybrala projektanta modernizace a elektrizace trati z Nýřan do Heřmanovy Hutě.

Zakázku za 26,5 milionu korun získala společnost Sudop Brno, jak ukazují data v registru smluv. V porovnání s většinou tendrů na projekční práce došlo k nečekanému jevu, cena v soutěži proti odhadům klesla o pětinu. Podle zprávy zadavatele byly v soutěži tři firmy, kromě vítěze ještě Sagasta a Projekt servis. Sudop Brno nenabídl nejnižší cenu, 40% váhu v hodnocení ale měla zkušenost a odbornost týmu, ve kterém získal více bodů než Projekt servis.

Desetikilometrová trať se má dočkat kompletní modernizace včetně přestavby stanic a zastávek. Oproti původním informacím Správa železnic posunula o rok dopředu plán na zahájení stavby, namísto roku 2026 počítá s rokem 2025.

Trať je v Plzeňském kraji druhou nejvytíženější regionální železniční tratí v aglomeračním pásmu města Plzně, která vykazuje stovky přepravených cestujících denně, Heřmanova Huť prochází velkým rozvojem bytové výstavby. Plány už loni zamířily do procesu posouzení vlivu na okolí (EIA), kde Krajský úřad Plzeňského kraje rozhodl, že stavba nebude mít zásadní negativní vliv. Nemusela tak ani do tzv. velkého procesu EIA.

Stavba bude termínově navázána na modernizaci tratě Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN, konkrétně její část mezi Plzní a Stodem. Ta vznikne v nové stopě a vlaky po ní budou jezdit až 200 km/h. Staré trati přes Vejprnice a Nýřany (kde se napojuje i trať z Heřmanovy Hutě) ale nehrozí zánik, naopak projde rovněž elektrizací. Kraj pak počítá s provozem elektrických vlaků Heřmanova Huť – Nepomuk přes plzeňský uzel.

Tagy elektrizace tratí Správa železnic Sudop Brno trať 181 Nýřany - Heřmanova Huť
125 komentářů