LOT 3a leaderboard

Dvě miliardy do stanic na trati do Sušice. Správa železnic hledá zhotovitele dokumentace

Regionova ve stanici Sušice. Foto: České dráhyRegionova ve stanici Sušice. Foto: České dráhy

Z celkového počtu 12 přejezdů na dvacetikilometrovém úseku bude pět zrušeno, ostatní projdou modernizací.

Správa železnic (SŽ) pokračuje v přípravě závěrečné fáze velkého vylepšení tratě z Horažďovic předměstí do Sušice, která bude spočívat především v přestavbě stanic Horažďovice, Velké Hydčice, Žichovice a Sušice. SŽ aktuálně vypsala tendr na firmu, která zpracuje dokumentace pro územní řízení a pro posouzení vlivu na přírodu (EIA). Zakázka má předpokládanou hodnotu 17,7 milionu korun, náklady na samotnou stavbu jsou dnes odhadovány na více než dvě miliardy. Přestavba by měla proběhnout v letech 2027 a 2028.

Cílem projektu je zkrátit jízdní doby vlaků a zvýšit komfort pro cestující. Ve všech čtyřech stanicích vzniknou bezbariérově přístupná nástupiště (55 cm nad kolejnicí), přístup na ně bude pomocí centrálního přechodu s výstražným zařízením. Bude osazeno nové traťové i staniční zabezpečení, technologie budou umístěny do současných výpravních budov.

Trať Horažďovice předměstí - Sušice. Pramen: Správa železnic

Trať Horažďovice předměstí – Sušice. Pramen: Správa železnic

Z celkového počtu 12 přejezdů na dvacetikilometrovém úseku bude pět zrušeno, ostatní projdou modernizací. Součástí prací budou rovněž stavební úpravy výpravní budovy ve stanici Žichovice. Ve Velkých Hydčicích již práce na budově osobního nádraží proběhly, rekonstrukce staničních budov v Horažďovicích a v Sušici se uskuteční v rámci samostatných projektů.

Správa železnic přitom trať od loňska průběžně kultivuje, když například čistí lože, mění pražce za betonové nebo pokládá bezstykovou kolej. Stavební práce si vyžádají omezení provozu vlaků i letos, hlavní výluka je naplánovaná na období od 13. srpna do 7. října. Zásadním bodem bude zejména oprava ocelového mostu přes Otavu u Horažďovic. Při ní se z mostu odstraní starý nátěr tryskáním, následně se aplikuje nový antikorozní, dojde k výměně mostnic a instalaci nového dilatačního zařízení.

Tagy seznam Správa železnic trať 185 Horažďovice - Klatovy
83 komentářů