Duel: Strojvedoucí kritizuje „neviditelná“ návěstidla, podle SŽ jsou podle předpisů

Návěstidlo, ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářNávěstidlo, ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

„Strojvedoucí na takto umístěná návěstidla nemůže odpovídajícím způsobem reagovat.“

Deník Zdopravy.cz přináší další ze série kritických postřehů strojvedoucího Antonína Sehnala k situaci na české železniční infrastruktuře. Autor před zveřejněním článku podal stejné podněty služebním postupem. Informacemi od Antonína Sehnala se zabývá Drážní úřad a Správa železnic. „Jakmile bude prověřování uzavřeno, zašleme vyjádření,“ uvedla mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková. Vyjádření Správy železnic doplňujeme k jednotlivým bodům (kurzívou).

Rád bych tímto článkem upozornil na nebezpečný jev, kdy na nově budovaných či rekonstruovaných úsecích tratí jsou osazována návěstidla takovým způsobem, že tato návěstidla se pro strojvedoucího stávají zcela „neviditelná“ nebo je jejich vnímání strojvedoucím velmi ztíženo.

Strojvedoucí na takto umístěná návěstidla nemůže odpovídajícím způsobem reagovat. Nemůže tak být zajištěno, že se bude chovat podle návěsti, kterou návěstidlo ukazuje, a to včetně návěsti zakazující jízdu. Je tak zásadním způsobem snižována bezpečnost na infrastruktuře Správy železnic.

Rovněž je zarážející, že dozorovým a kontrolním orgánům, které mají zajišťovat nejvyšší úroveň bezpečnosti tuzemské železnice (např. Drážní úřad a ministerstvo dopravy), takovéto umístění návěstidel nevadí.

Celou situaci velmi znepříjemňuje fakt, že například na níže popisovaném úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín bylo Národním implementačním plánem ERTMS v ČR zakázáno budování národního VZ LS (vlakový zabezpečovač umožňující přenos čtyř návěstních znaků na stanoviště strojvedoucího) a zavedení výhradního provozu ETCS je zde plánováno až v roce 2030.

Strojvedoucím je tak znemožněno použití alespoň nějakého technického prvku, který je může upozornit na problém a varovat před pochybením. Opravdu toto hazardování s bezpečností provozu žádné ze státních organizací nevadí?

O co jde

Na fotce níže jsou návěstidla, která nejsou dobře vidět. Jde o oddílová návěstidla Odbočky Závodiště ve směru Smíchov – Radotín, která jsou umístěna na lávce nad kolejí, ale cca 15 metrů před nimi je ve zcela stejné výšce umístěna brána podpěr trakčního vedení, která při jízdě tato oddílová návěstidla zcela ukrývá. Může strojvedoucí zastavit před návěstidlem, které není vidět? Celou situaci také zhoršuje umístění všech čtyř návěstidel hned u velmi frekventovaného čtyřkolejného přejezdu P261, přes který i v době jeho výstrahy přechází desítky chodců (v minulosti zde byla i nehoda vlaku s autobusem MHD). Strojvedoucí je tak ještě více zatížen a rozhoduje se, jestli se bude více soustředit na zabránění nehody na přejezdu nebo bude hledat neviditelná návěstidla. Již téměř jako špatný vtip dobré správy se do celé situace zamotává rychlostník, který snižuje rychlost ze 100 km/h na 75 km/h.

Návěstidla Odbočky Závodiště ve směru Smíchov - Radotín. Autor: Antonín Sehnal

Návěstidla Odbočky Závodiště ve směru Smíchov – Radotín. Autor: Antonín Sehnal

Vyjádření Správy železnic: Směrování návěstidel se řídí podle vyhlášky 173/1995 a TNŽ 34 2620 a mimo jiné platí, že „požadovaná viditelnost návěstí z jedoucího vedoucího drážního vozidla může být přerušována pohyblivými či pevnými překážkami, pokud tím nedojde ke zhoršení možnosti bezpečného zastavení drážního vozidla před tímto návěstidlem“. V popisovaném případě ale ještě neproběhlo nasituování návěstidel a jsou neaktivovaná/neplatná. Existence přejezdu a snížení rychlosti vychází z místních podmínek. Tvrzení o rozhodování strojvedoucího je v tomto kontextu irelevantní.

——-

Dva obrázky níže zobrazují situaci, kdy není možné spatřit odjezdové návěstidlo, které bude dovolovat odjezd ze stanice Praha-Radotín ve směru Dobřichovice. Při jízdě k tomuto návěstidlu jsou před tímto návěstidlem umístěny celkem tři sloupy trakčního vedení a dvě seřaďovací návěstidla, což pro znak světelného návěstidla dělá neproniknutelnou zeď. Odjezdové návěstidlo je možné při tomto umístění spatřit v rychlosti 40 km/h na pouhých osm vteřin. Běžná rychlost kolem tohoto návěstidla bude 100 km/h. Troufám si říct, že popisované odjezdové návěstidlo v Radotíně spolu s výše popsanými oddílovými návěstidly za přejezdem P261 budou po jejich aktivaci návěstidla s nejvyšším počtem projetí v poloze zakazující jízdu.

Odjezdové návěstidlo, stanice Praha-Radotín. Autor: Antonín SehnalOdjezdové návěstidlo, stanice Praha-Radotín. Autor: Antonín Sehnal

Vyjádření Správy železnic: I v tomto případě jde o nenasituované a neaktivované (zakryté) návěstidlo. Jeho směrování je plánováno zhruba za dva měsíce a situační komise bude postupovat tak, aby byla zajištěna doba viditelnosti návěstidla podle výše zmíněných předpisů.

——-

Situace popsaná na níže přiložených fotkách popisuje další nebezpečnou situaci, kterou se dlouhodobě rovněž nikdo nezabývá. Tou je zcela nevhodné umísťování míst jízdy se staženým sběračem. Na fotkách je patrné, že místo, ve kterém je umístěna návěst Stáhni sběrač, je vtipně umístěno za mostní podpěrou, v oblouku a pro strojvedoucího v rychlosti 100km/h viditelné pouhé tři vteřiny (!) před jejím projetím. Za tuto dobu se na návěst nedá nijak zareagovat a pravděpodobně zde bude docházet k průjezdu se zdviženým sběračem. Úplně proti zdravému rozumu je umístění oddílového návěstidla téměř zároveň s návěstí Zvedněte sběrač. V případě zastavení před tímto návěstidlem je téměř jisté uváznutí vlaků, neboť sběrače elektrických vlaků se budou nacházet ještě ve stahovačce.

Stahovačka a návěstidlo. Autor: Antonín SehnalStahovačka a návěstidlo. Autor: Antonín Sehnal

Vyjádření Správy železnic: Před návěstidlem „stáhni sběrač“ je umístěna návěst „připravte se ke stažení sběrače“. Ta strojvedoucího informuje právě o tom, že bude návěstidlo „stáhni sběrač“ následovat. Oddílové návěstidlo stejně jako v předchozích případech není dosud aktivováno a nynější měnírenské dělení je pouze dočasné. Po dokončení stavby bude strojvedoucí upozorňovat světelná návěst „stáhni sběrač“. Cílový stav měnírenského dělení je s projektanty připravován tak, aby potenciální komplikace eliminoval.

——-

Takových pastí se nově na síti SŽ vyskytuje čím dál více. Namátkou jmenuji novostavbu Praha-Vysočany – Praha-Horní Počernice, ve směru jízdy Počernice – Vysočany, kde se vzájemně překrývají návěstidla a předvěsti Odbočky Skály. Nebo po rekonstrukci stanice Poříčany, kde si strojvedoucí doslova náhodně losuje, které odjezdové návěstidlo je pro něj platné, neboť všechna jsou umístěna na jediné lávce ve stejné výši a jsou mezi sebou snadno zaměnitelná. Snad se na tomto místě jednou nestane nehoda.

Vyjádření Správy železnic: Stav byl prověřen a viditelnosti návěstidel splňují limity. Situace se navíc ještě změní, a to s dokončením celé stavby. Před aktivací se vždy provádí situování návěstidel na základě schváleného projektu a podle příslušných předpisů.

Svérázem tuzemského návěstění je postižena i nedávno opravená výhybna Dluhonice, neboť umístění rychlostníků pro jednotlivé koleje bylo evidentně také dílem spíše náhody než zodpovědného rozhodnutí s minimalizací rizika záměny či přehlédnutí.

Pokud budou i nadále umísťována návěstidla stejným způsobem, jako jsou ty nyní popsané, nemůže nikdo ze zainteresovaných státních organizací tvrdit, že jejich cílem je zvyšování bezpečnosti na tuzemské železnici.

Vyjádření Správy železnic: Podle kontroly provedené při ukončení pomalých jízd v polovině prosince jsou ve výhybně Dluhonice všechny rychlostníky a návěstidla umístěny podle schválené projektové dokumentace a odpovídají předpisům.

Antonín Sehnal

Tagy Antonín Sehnal návěstidlo Správa železnic
216 komentářů