LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Drážní úřad se mimořádně zaměří na lanovky

Lanová dráha, ilustrační foto. Pramen: Drážní úřadLanová dráha, ilustrační foto. Pramen: Drážní úřad

Kabinových a sedačkových lanovek je v České republice celkem 120. K mimořádným událostem dochází velmi zřídka.

Drážní úřad v reakci na nedělní pád kabiny ještědské lanovky se letos před zimou mimořádně zaměří na lanové dráhy. Oznámil to v tiskové zprávě.

„Dohled nad bezpečností provozu lanových drah je součástí naší běžné činnosti. Letos navíc před zahájením zimní sezony oslovíme všechny provozovatele lanových drah s požadavkem na sdělení termínů kontrol, oprav a údržby, které provádějí před zahájením zimního provozu. Od všech provozovatelů kabinových a sedačkových lanovek si dále vyžádáme doložení provedení defektoskopických kontrol lan a výsledky prohlídek a měření lan v souladu se zákonnými požadavky. Státní dozory se během zimní sezony zaměří intenzivněji na provozování lanových drah,“ uvedl šéf DÚ Jiří Kolář.

Kontroly lanových drah podle něj probíhají pravidelně dle platných právních norem. „Provoz lanovek je pod přísnou několikastupňovou kontrolou, je tak možné říci, že bezpečnost provozu lanových drah v ČR je na vysoké úrovni,“ doplnil Kolář.

Kabinových a sedačkových lanovek je v České republice celkem 120. K mimořádným událostem dochází velmi zřídka, nedělní nehoda na Ještědu je první svého druhu od vzniku České republiky. K mimořádné události, která by měla za následek pád kabiny nebo sedačky a zranění či smrt obsluhy či cestujících, před ní nedošlo.

Jak probíhají pravidelné kontroly lanových drah (pramen: Drážní úřad)

1. Obsluha lanovky musí denně před zahájením provozu provést:
• vizuální kontrolu všech zařízení lanové dráhy
• zkušební chod pro ověření bezpečnostních funkcí lanové dráhy, zejména brzd, uchycení sedaček či kabin na lano a lana jako takového
• kontrolní jízdu, kterou se kontroluje stav trati, průjezdné profily a stav nosných či tažných lan.

2. Provozovatel je povinen v delších časových intervalech provádět kontroly, které se skládají z měření a případného seřízení kontrolovaných částí. Ty se provádějí v řádech týdnů a měsíců.

3. Jednou ročně je předepsána provozní revize, kterou provádějí akreditovaní revizní technici.

4. Každé tři roky je akreditovaným inspektorem provedena prohlídka a zkouška technického stavu lanové dráhy. Veškeré osoby, které provádějí nezávislé kontroly, jsou odborně způsobilé, a jejich kvalifikaci prověřuje Drážní úřad.

5. Lana musí navíc projít pravidelnou defektoskopickou kontrolou, kterou provádí opět osoba s požadovanou kvalifikací. U tažných, dopravních a přítažných lan je interval stanoven na dva roky, u nosných lan na tři roky.

6. Na dodržování všech výše uvedených povinností a na bezpečnost celého provozu dohlíží Drážní úřad, který provádí pravidelné státní dozory.

Kromě povinností uvedených výše je navíc kontrolováno, že lanovou dráhu obsluhuje osoba odborně způsobilá. Každý, kdo řídí lanovku, musí nejprve složit odbornou zkoušku u Drážního úřadu a následně teprve obdrží průkaz způsobilosti k řízení lanové dráhy. Při kontrole musí obsluha lanovky prokázat zdravotní způsobilost. V rámci dozoru jsou kontrolovány také například provozní předpisy, evakuační plány, zkušební a výcvikové řády či přepravní podmínky.

Tagy Drážní úřad kontrola lanovek seznam
74 komentářů