DPP získal stavební povolení na novou tramvajovou trať do Holyně, začne se budovat příští rok

Smyčka na Barrandově a začátek nové tratě do Holyně. Pramen: ROPIDSmyčka na Barrandově a začátek nové tratě do Holyně. Pramen: ROPID

Nová tramvajová trať se v Praze začne stavět po více než devíti letech.

V Praze může začít vznikat nová tramvajová trať. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) získal pravomocné stavební povolení pro stavbu dalšího nového úseku ze Sídliště Barrandov do Holyně. V příštích dnech chce vypsat soutěž na zhotovitele, stavět by se tak mohlo začít příští rok. V budoucnu by měla pokračovat až do Slivence.

Získání stavebního povolení potvrdil deníku Zdopravy.cz vedoucí oddělení komunikace DPP Daniel Šabík. Práce na stavbě začaly už letos, kdy DPP nechal za 42 milionů korun upravit kolejovou smyčku a obratiště Sídliště Barrandov. Součástí zakázky bylo i založení kolejového rozvětvení ve směru připravované tratě do Slivence a položení zhruba 40 metrů nových kolejí.

„DPP je připraven obratem vypsat veřejnou zakázku na zhotovitele a začneme stavět v půlce příštího roku,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Stavební povolení se týká zhruba jednoho kilometru tratě, na které ještě vzniknou zastávky Kaskády a Holyně. V ní zatím trať skončí, pokračovat má později. Důvodem pro stavbu je velká bytová výstavba v této oblasti.

Část tratě bude zatravněná

Trať bude v první etapě dále pokračovat Werichovou ulicí, bude s  antivibrační rohoží a konstrukcí tratě na pražcích s kolejnicemi 49E1 se svařovanými styky. Tuto konstrukci DPP zvolil pro maximální ochranu místních obyvatel před hlukem a vibracemi. V úseku poblíž současné zástavby ve Werichově ulici DPP pro zlepšení místních klimatických podmínek
a zvýšení estetické hodnoty tramvajovou trať zatravní.

První zastávka na trati, v projektové dokumentaci zatím nazývaná Kaskády, bude umístěna na plánovaném náměstí Olgy Scheinpflugové. Trať se zde stáčí z Werichovy ulice jihozápadním směrem do plánované ulice Nataši Gollové podél v současnosti budované zástavby. „Umístění budov i konstrukce tratě byly od počátku důsledně koordinovány a všechny případné negativní vlivy z tramvajové dopravy byly podchyceny již v projektu,“ uvedl DPP v tiskové zprávě.

Zakázka za 277 milionů korun

Prozatímní konečná zastávka Holyně bude provedena formou úvratě pro ukončení obousměrných tramvají. Trať by měla být v budoucnu v rámci 2. etapy prodloužena o jednu zastávku do budoucí smyčky Slivenec. Délka tratě Barrandov – Holyně je 1,0 kilometru. Záměrem je do Holyně prodloužit tramvajovou linku č. 5. Kompletně je celá akce popsána na stránkách DPP.

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky činí zhruba 277 milionů Kč bez DPH. Tendr by měl být uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek nejpozději tento pátek 6. listopadu 2020.

DPP bude na výstavbu nové tramvajové tratě Barrandov – Holyně čerpat finanční prostředky z Evropské unie, Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně Operačního programu Doprava a přepokládá krytí nákladů stavby zhruba ze tří čtvrtin.

Podle člena představenstva DPP a technického ředitele  – Povrch Jana Šurovského by mohl být znám vítěz tendru v únoru příštího roku. „Následně ještě v průběhu prvního kvartálu 2021, jakmile to klimatické podmínky umožní a nenastanou-li komplikace během tendru, bychom chtěli zahájit samotnou stavbu. V ideálním případě by první tramvaje mohly na novou trať vyjet v úplném závěru příštího roku,“ tvrdí Šurovský.

Trasa tramvajové trati z Barrandova do Slivence. Foto: DPP

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp Holyně Sídliště Barrandov Top tramvajová trať Barrandov - Slivenec
122 komentářů