DPP rozjíždí úklid podle nových smluv, za šest let má ušetřit téměř čtvrt miliardy

Vozovna Kobylisy, jejíž střechu drží ocelová konstrukce. Autor: DPPVozovna Kobylisy, jejíž střechu drží ocelová konstrukce. Autor: DPP

Úklid autobusů, tramvají a areálů dep, garáží a vozoven Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) od dnešního dne zajišťuje celkem

Úklid autobusů, tramvají a areálů dep, garáží a vozoven Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) od dnešního dne zajišťuje celkem osm firem podle úplně nových smluv. DPP přesoutěžením dosavadních kontraktů ušetří během šesti let více než čtvrt miliardy korun.

DPP úklidové firmy soutěžil v loňském roce. Na rozdíl od dosavadní praxe bude dodavatel nově odpovědný za úklid celého konkrétního areálu, tedy včetně budov, prostranství a dopravních prostředků mimo vlaků metra.

Dopravní podnik ustoupil od jedné velké soutěže, zakázku rozdělil na 16 logických částí podle jednotlivých areálů. Tím otevřel zakázku i malým a středním podnikům a přilákal tak více uchazečů.  Smlouvy jsou na šest let, DPP tak v porovnání se stávajícím kontraktem ušetří 229 milionů.

Kromě stanovených kvalifikačních požadavků byla cenová nabídka na úklidové služby hlavním hodnotícím kritériem ve všech 16 částech tendru. Předpokládaná souhrnná hodnota všech částí zakázky na 6 let byla 720 milionů korun, skutečná celková vysoutěžená cena činí 491 milionů korun.

„V případě tohoto tendru jsme se na dosavadní zaběhnutou praxi členění úklidových služeb podívali jinou optikou a vysoutěžili je novým způsobem. Na zakázku jsme aplikovali naši novou strategii odpovědného zadávání, rozdělili ji na logické části po areálech, čímž jsme zajistili transparentnější podmínky a umožnili účast většímu počtu uchazečů včetně menších firem. Díky tomu jsme získali velmi zajímavou úsporu, aniž bychom snížili úroveň či četnost požadovaných úklidových služeb. I vzhledem k předpokládaným ekonomickým dopadům současné epidemie Covid-19 je každá úspora v takové výši velmi vítaná pro budoucí standardní fungování společnosti,“  uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

DPP v současnosti připravuje vypsání veřejné zakázky také na úklidové služby ve stanicích metra.

Soutěž se týkala úklidových služeb dopravních prostředků a areálů vozoven Kobylisy, Motol, Pankrác, Strašnice, Střešovice, Vokovice, Žižkov, areálu Hostivař a vozovny Hloubětín, garáží Kačerov, Klíčov, Řepy, Vršovice, dep Kačerov, Zličín a areálů Orionka a Švábky. Do soutěží přišly nabídky od osmi společností.

Největší část zakázek získalo sdružení firem Premio Invest a V-Trade, které uspělo ve čtrnácti vozovnách. V garáži Vršovice a vozovně Vokovice bude uklízet Zenova services.

Úklidové služby v dopravních prostředcích a areálech povrchu se v DPP doposud prováděly na základě 3 smluv: na úklid autobusů, tramvají a samotných budov. Vzhledem k velikosti flotily a počtu provozů DPP by se takto členěné veřejné zakázky mohly zúčastnit pouze velké společnosti. Rozdělení tendru na 16 logických částí podle jednotlivých areálů povrchu není jedinou novinkou. DPP bude nově požadavky na úklidy dodavateli zadávat a schvalovat prostřednictvím on-line aplikace. Díky ní bude mít DPP kdykoliv přehled o rozsahu realizovaného úklidu, kdy a kdo jej provedl a také zkontroloval.

„Vnášíme smysl do smluv uzavřených v minulosti, aby Pražané nepřišli zkrátka, a nyní si můžeme odškrtnout další z nich. Podařilo se nám úspěšně přesoutěžit další velký balík služeb, bez kterých se DPP a MHD v Praze neobejdou. Díky efektivně nastavené otevřené veřejné zakázce s větším počtem účastníků se zlepší úklidové služby, jejich kontrola, bude za ně jasně nastavená zodpovědnost a hromadná doprava bude pro cestující zase o něco lákavější,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Kromě toho DPP v tomto tendru použil další prvky strategie odpovědného zadávání. Patří k ní například závazek dodavatelů provádět třídění odpadu na papír, PET láhve a umělé hmoty, sklo a ostatní směsný odpad nebo přímé platby subdodavatelům. Dodavatelé se současně zavázali, že zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. V neposlední řadě se noví dodavatelé zavázali, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

Další požadavky DPP na dodavatele se týkají používání ekologicky šetrných výrobků. Čisticí prostředky, které budou při jakékoliv kategorii úklidu používat, nesmí porušovat zákon o ochraně veřejného zdraví, musí mít certifikaci „Ekologicky šetrný výrobek“, „Modrý anděl“, „Severská labuť“ nebo jinou rovnocennou známku. DPP bude od dodavatelů také vyžadovat používání koncentrovaných čisticích prostředků v nejvyšším možném rozsahu, aby snížil množství produkovaných obalů.

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp úklid
14 komentářů