Dostavba středočeské D7: Silničáři chtějí za čtyři roky otevřít celých 17 kilometrů

D7, stavba obchvatu Loun. Pramen: ŘSDD7, stavba obchvatu Loun. Pramen: ŘSD

Dokončením středočeské části D7 v roce 2025 by měla být celá chomutovská dálnice téměř hotova.

Dostavba středočeské části dálnice D7, která spojuje Prahu s Chomutovem, by měla na třech úsecích proběhnout ve stejném období tak, aby se celých 17 kilometrů otevřelo řidičům současně. Oznámilo to Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Dálnici D7 ve středních Čechách chybí k úplnosti část od mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Knovíz, která byla uvedena do provozu v roce 1989, k Panenskému Týnci, který už leží v Ústeckém kraji. Proměna silnice I/7 u Panenského Týnce v dálnici aktuálně probíhá.

Chybějící středočeská část D7 je rozdělena do třech úseků, které si vyžádají zhruba stejný objem stavebních prací (a tedy i stejnou dobu výstavby). Konkrétně jde o úseky MÚK Knovíz – MÚK Slaný západ (6,5 km), MÚK Slaný západ – Kutrovice (3,4 km) a Kutrovice – Panenský Týnec (6,8 km).

„Příprava všech úseků je koordinována tak, abychom mohli jejich stavbu zahájit přibližně ve stejném časovém období, a tím je zatím průběh roku 2023,“ uvedl mluvčí ŘSD Martin Buček. V roce 2025 by se pak měla nová dálnice otevřít motoristům.

„Nicméně je třeba dodat, že příprava všech tří úseků probíhá odděleně a může tak mít i odlišný časový průběh s ohledem na postup příslušných orgánů, průběh odvolacích řízení, majetkové přípravy a podobně. Každou z nich jsme tak schopni a připraveni zahájit i samostatně, pokud to bude potřebné a účelné,“ dodal Buček.

Dokončením středočeské části D7 by měla být celá dálnice téměř hotova. Z necelých 80 plánovaných kilometrů D7 je dosud hotovo 43 kilometrů, delší souvislé úseky jsou od Prahy ke Slanému a od Postoloprt k Chomutovu, doplňuje je krátký úsek u Sulce.

Ve výstavbě je vedle obchvatu Panenského Týnce i více než šestikilometrový obchvat Loun, u navazujícího obchvatu Chlumčan probíhá tendr, ve kterém nabídla nejnižší cenu společnost Metrostav Infrastructure. Posuzování jejích referencí zdržuje několik velkých dálničních tendrů.

Zbývat pak bude už jen obchvat Postoloprt, který se má stavět v letech 2025 až 2027, a úpravy D7 na okraji Prahy, které si vyžádá výstavba velkého pražského okruhu.

Z dopravního hlediska ale právě chybějící středočeská část D7 představuje největší problém. U zmíněných obchvatů v severních Čechách (Panenský Týnec, Louny, Chlumčany, Postoloprty) jde fakticky pouze o zkapacitnění stávajících obchvatů, které byly zbudovány v minulých letech.

Tagy D7 ŘSD seznam
50 komentářů