Dokumentaci pro dvoumiliardové vylepšení sušické trati zpracuje Sagasta

Regionova ve stanici Sušice. Foto: České dráhyRegionova ve stanici Sušice. Foto: České dráhy

Z celkového počtu 12 přejezdů na dvacetikilometrovém úseku bude pět zrušeno, ostatní projdou modernizací.

Správa železnic (SŽ) udělala další krok k velkému vylepšení tratě z Horažďovic předměstí do Sušice, které bude spočívat především v přestavbě stanic Horažďovice, Velké Hydčice, Žichovice a Sušice. Aktuálně uzavřela smlouvu se společností Sagasta na zpracování dokumentace pro územní řízení a pro posouzení vlivu na přírodu (EIA). Sagasta uspěla v tendru s cenou 16,54 milionu, předpokládaná hodnota zakázky byla 17,7 milionu. Vyplývá to ze smlouvy zveřejněné v registru. Náklady na samotnou stavbu jsou dnes odhadovány na více než dvě miliardy. Přestavba by měla proběhnout v letech 2027 a 2028.

Cílem projektu je zkrátit jízdní doby vlaků a zvýšit komfort pro cestující. Ve všech čtyřech stanicích vzniknou bezbariérově přístupná nástupiště (55 cm nad kolejnicí), přístup na ně bude pomocí centrálního přechodu s výstražným zařízením. Bude osazeno nové traťové i staniční zabezpečení, technologie budou umístěny do současných výpravních budov.

Trať Horažďovice předměstí – Sušice. Pramen: Správa železnic

Z celkového počtu 12 přejezdů na dvacetikilometrovém úseku bude pět zrušeno, ostatní projdou modernizací. Součástí prací budou rovněž stavební úpravy výpravní budovy ve stanici Žichovice. Ve Velkých Hydčicích již práce na budově osobního nádraží proběhly, rekonstrukce staničních budov v Horažďovicích a v Sušici se uskuteční v rámci samostatných projektů.

Správa železnic přitom trať od loňska průběžně kultivuje, když například čistí lože, mění pražce za betonové nebo pokládá bezstykovou kolej.

Tagy Správa železnic trať 185 Horažďovice - Klatovy
28 komentářů