Dokument: Správa železnic zveřejnila posudky z kolokvia k budoucnosti mostu mezi Výtoní a Smíchovem

Železniční most pod Vyšehradem. Pramen: Správa železnicŽelezniční most pod Vyšehradem. Pramen: Správa železnic

Materiál představuje stanoviska odborníků k budoucnosti mostu. Práce na přípravě nového mostu pokračují.

Správa železnic (SŽ) po dohodě s ministerstvem dopravy zveřejnila kompletní znění posudků odborníků k budoucnosti železničního mostu přes Vltavu mezi Výtoní a Smíchovem. Veřejnost tak má možnost se v české i anglické verzi seznámit se závěry odborníků, zda se má most opravit, nebo postavit nový. Kompletní text je k dispozici zde. Detailně o celém projektu informuje Správa železnic na speciálních stránkách k mostu.

Zatímco na prvních šesti bodech se účastníci kolokvia shodli už v průběhu odborného setkání, na formulaci závěrů pro sedmý bod, tedy na celkové vyjádření k možnostem řešení mostu s jejich klady a zápory, dostali delší časový prostor. Dokument tak obsahuje stanovisko každého z členů kolokvia. Do rukou ministra dopravy byla kompletní stanoviska předána přesně před týdnem.

Nyní je čas na to se podrobněji seznámit s výsledky technického kolokvia. Koncem roku pak ve věci budoucí podoby mostu padne finální rozhodnutí. Do té doby si však nemůžeme dovolit čekat, paralelně proto probíhá zpracování projektové dokumentace k návrhu, který vzešel z architektonické soutěže,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Na zpracování dokumentace dohlíží na základě požadavku ministra dopravy nezávislá expertní skupina. Jejím úkolem je stanovení podmínek, za kterých by bylo možné realizovat vítězný návrh. Úvodní jednání za účasti památkářů, hlavního města Prahy, IPRu, TSK, DPP, městských částí Praha 2 a Praha 5, proběhlo 8. března.

Tagy Správa železnic Výtoňský most železniční most pod vyšehradem
75 komentářů