dpp

Dokument: Správa železnic reaguje na tvrzení o bezpečnosti trati v Pardubicích

Dronové záběry ze srážky vlaků v Pardubicích. Foto: Hasiči SŽDronové záběry ze srážky vlaků v Pardubicích. Foto: Hasiči SŽ

V návaznosti na požadavky dopravců a krajů bude po dobu maximálně 5 let udělena výjimka pro vjezd do uzlových stanic i vozidlům bez ETCS, píše SŽ.

Správa železnic vydala prohlášení, v kterém reaguje na různá tvrzení o bezpečnosti provozu v železniční stanici Pardubice. Dokument přinášíme v kompletní verzi bez úprav.

Správa železnic se ohrazuje vůči aktuálně rozšířenému, přesto chybnému tvrzení, že železniční trať v Pardubicích nebyla zabezpečena.

Staniční zabezpečovací systém byl v době nehody v provozu a trať byla zabezpečena. Stanice Pardubice byla předána cestujícím k plnému využívání 31. 5. 2024, a to v souvislosti se zavedením nového jízdního řádu od 9. 6. 2024. Přesto však v železničním uzlu nadále probíhají dokončovací práce. Z tohoto důvodu se uzel stále nachází v režimu stavby. Staniční zabezpečovací zařízení, jímž se řídí návěstidla, ale standardně fungovalo.

Tři čtvrtiny tratí, vyjma tratí se zjednodušeným řízením dopravy, se na území ČR řídí dle zcela totožného principu jako aktuálně v Pardubicích, tedy rychlostí do 100 km/h a podle návěstidel. Systém vyžaduje součinnost v podobě respektování návěstidel strojvůdcem.

Národní vlakový zabezpečovač je nainstalován na čtvrtině sítě a z hlediska komunikace s lokomotivou je pasivním systémem. Přenáší informaci z návěstidla do kabiny strojvůdce, nedokáže kontrolovat rychlost a nedokáže kontrolovat nedovolené projetí návěstidla STŮJ.

Evropský vlakový zabezpečovač (ETCS) je aktuálně nainstalován na zhruba 1 000 km sítě a bude se dále rozšiřovat podle Národního implementačního plánu. Výhradní provoz začne 1. 1. 2025. Jde o aktivní systém, který automaticky zastaví vlak, pokud strojvůdce nerespektuje návěst STŮJ, tedy projede na červenou. Stejně dokáže zasáhnout při překročení nejvyšší traťové rychlosti.

Data o projetých návěstidlech. Foto: Správa železnic

V návaznosti na požadavky dopravců a krajů bude po dobu maximálně 5 let udělena výjimka pro vjezd do uzlových stanic i vozidlům bez ETCS, ale pouze z tratí s maximální rychlostí 60 km/h. Po uplynutí této lhůty bude výjimka zrušena a i vozidla z přípojných tratí budou muset být vybavena mobilní částí ETCS.

Tagy ETCS Správa železnic srážka vlaků Pardubice srážka vlaků v Pardubicích
505 komentářů