Dopravci Železnice

Dokument: Liberecký kraj vysvětluje, proč zadal provoz vlaků Arrivě

Motorový vůz 843, foto: Zdopravy.cz/Jan Sůra
Motorový vůz 843, foto: Zdopravy.cz/Jan Sůra

Málokterá zakázka na provoz na české železnici vzbudila takový rozruch, jako zadání provozu na linkách Libereckého kraje společnosti Arriva. Výběr dopravce nedávno zpochybil odborář a zaměstnanec Českých drah Jindřich Berounský. Liberecký kraj reagoval rozsáhlým prohlášením, které otiskujeme v plném znění. V textu několikrát odkazovaný materiál do Rady není bohužel veřejně k dispozici, protože má obsahovat obchodní tajemství.

Krajský úřad Libereckého kraje sděluje, že na všechny spekulace vykonstruované panem Berounským mohou v případě potřeby nalézt kompetentní dohledové orgány zcela jednoznačné odpovědi v Důvodové zprávě, která byla podkladem pro rozhodnutí Rady kraje o přímém výběru dopravce pro linky L3 + L5 + L18. Materiál byl zpracován a předložen interními kapacitami Krajského úřadu Libereckého kraje. V této zprávě jsou mimo všech dosud zmíněných nabídkových cen přesně a obsáhle uvedeny i další informace potřebné k rozhodování krajských radních o doručených nabídkách dopravců.

Rádi bychom Vám poskytli další informace k objasnění postupu Libereckého kraje při výběru dopravců pro provoz regionálních vlaků od prosince 2019 po ukončení stávající smlouvy s Českými drahami, a.s. (dále jen ČD).

Liberecký kraj již více než 10 let veřejně deklaruje svůj zájem o postupné zvyšování kvality v regionální železniční dopravě a to zejména nasazením vozidel moderní nízkopodlažní konstrukce s dobrými dynamickými vlastnostmi. Ta jsou podmínkou pro sestavu atraktivních taktových jízdních řádů na jednokolejných tratích Libereckého kraje s častým výskytem nepříznivých sklonových a adhezních poměrů. Ve spolupráci Libereckého kraje se SŽDC, s. o. dochází k postupnému zvyšování traťových rychlostí, kterých dosahují pouze některé typy vozidel. Zavedení tzv. „horních rychlostníků“ je ze strany SŽDC příkladně naplánováno i v rámci opravy tratě Železný Brod – Tanvald na podzim 2019. V posledním desetiletí dochází na všech významnějších tratích v gesci Libereckého kraje naopak k omezování nasazení vozů řady 810 včetně jejich modifikací (např. ř. 814).

 „Příležitosti k větším změnám kvality má Liberecký kraj omezené prakticky jen na dobu jednání o nových smlouvách s dopravci, k čemuž dochází po několika letech,“, vysvětluje Jan Sviták, náměstek hejtmana pro řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek. V konkrétním případě linky L18 Tanvald – Železný Brod, nyní zajišťované převážně vozy ř. 814, bylo po několik let jednáno s ČD také o nasazení vozidel vyšší kvality.

Zatím svého cíle dosáhl Liberecký kraj na lince L18 pouze částečně u několika spojů v návaznosti na vyjednávání o úhradě režijních přejezdů ČD v úseku Desná-Riedlova vila – Tanvald. „Mrzí mne, že zájem Libereckého kraje o zvyšování kvality vozidel ani po tolika letech České dráhy nevzaly na vědomí a včas se na něj nepřipravily, přestože měly informace a mnohé konkurenční výhody dané stávajícím provozem na své straně,“ uvádí náměstek hejtmana.

Notifikaci směřující k nasazení vozů „Stadler“ „RegioSpider“ ř. 840/841 ČD z Jizerskohorské železnice také na linku L18 Tanvald – Železný Brod uveřejnil Liberecký kraj již v prosinci 2016. Následně musely být termíny v této notifikaci uvedené časově posunuty z důvodu, že ČD nepředložily Libereckému kraji v danou chvíli žádnou nabídku.

S rozšířením provozu vlaků z Liberce až do Szklarske Poręby financují objednavatelé od roku 2015 režii dalšího vozu ř. 840/841 navíc. Právě zbývající volnou kapacitu již zafinancovaného vozidla měl Liberecký kraj zájem využít pro provoz na lince L18 Tanvald – Liberec, což se shodou okolností časově, resp. technologicky s provozem do Polska vhodně doplňuje. Nabídky, které však ČD na opakované urgence Libereckého kraje později podaly, cenově odpovídaly spíše plným odpisům nových vozidel dvojnásobné kapacity. To byl hlavní důvod neshody Libereckého kraje s ČD, která i v případě linky L18 vyústila v oslovení dalších dopravců.

„Z písemné poptávky zaslané všem dopravcům datovou schránkou Libereckého kraje 26. října 2018, z následných konzultací i průběžně zveřejňovaných usnesení Rady kraje muselo být všem uchazečům zřejmé, že Liberecký kraj preferuje kvalitativní posun v oblasti vozového parku. Pokud některý z dopravců měl tyto informace detailněji nebo delší dobu, pak to byly s ohledem na předchozí vyjednávání právě České dráhy,“ upřesňuje Jan Sviták.

Liberecký kraj původně vyjednával o nové smlouvě od prosince 2019 pouze s ČD. Z toho plynoucí exkluzivní nabídka ČD byla Libereckému kraji doručena po urgencích se zpožděním až v říjnu 2018. Z důvodu vysoké nabídkové ceny obratem požádal Liberecký kraj celkem šest dopravců včetně ČD o doručení jejich nabídek do konce listopadu 2018. Všem dopravcům, kteří si požádali o prodloužení termínu, Liberecký kraj vyšel vstříc. Písemná žádost ČD o prodloužení termínu doručení nabídky byla dokonce Krajem urgována. Pro provozní soubor linek L3 + L5 + L18 doručily ČD Kraji dvě nabídky jako poslední z uchazečů dne 21. ledna 2019. Pro linky L3 a L5 byla nabízena čtyři vozidla ř. 844, pro linku L18 pak vůz ř. 814. Jako provozní zálohu pro oba provozní celky společně nabídly ČD další jeden vůz ř. 814. Jízdní řády je v taktové dopravě nutné konstruovat pro nejméně výkonná vozidla v oběhu.

Konzultace Libereckého kraje s dopravci také potvrdily, že nedostatečný počet dostupných kvalitnějších vozidel nezávislé trakce je společným problémem napříč všemi dopravci v Evropě, ČD nevyjímaje. Na všech významnějších linkách Libereckého kraje je cílem posledních let zajistit dostatečný počet rychlých vozidel moderní nízkopodlažní konstrukce. S ČD Liberecký kraj souběžně vyjednává o vozidlech obdobné kvality pro další významné linky na Českolipsku. Dosud tato jednání byla úspěšná pouze částečně, což jen potvrzuje celkový nedostatek kvalitních vozidel v České republice. „Považoval bych za úspěch, pokud se nám podaří dosáhnout, že kvalitními vozidly budou od prosince 2019 zcela obslouženy obě zbývající nejvýznamnější linky z Liberce přes Turnov do Staré Paky i přes Českou Lípu do Děčína. Přesto zatím máme obavy, že ani pro zbývající děčínskou linku ČD dost kvalitních vozidel nemají. Stejné problémy průběžně řešíme se všemi drážními dopravci,“ upozorňuje na problémy při dalším vyjednávání dopravních smluv náměstek libereckého hejtmana.

Liberecký kraj těší zájem, který je věnován transparentnímu výběru nejvýhodnější z nabídek, které se podařilo od dopravců získat. Rádi využijeme další mediální prostor pro objasnění celého postupu. Současně budeme rádi, pokud bude věnována nejméně stejná mediální pozornost i udělení obdobných zakázek stejným postupem v případech, kdy bylo jednáno pouze s jediným dodavatelem. Velmi bychom ocenili, pokud nebudeme vázáni obchodním tajemstvím v případě nabídek dopravce vlastněného českým státem tak, abychom mohli shodně jako u zbývajících dopravců uveřejnit úplné argumenty zdůvodňující rozhodnutí o udělení zakázky. Otázkou také stále zůstává, zda mnohaměsíční prodlevy při zpracování nabídek stávajícího dopravce nemohou být cíleným nástrojem pro upevňování jeho postavení vůči konkurenci.

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
V. Petera
Host
V. Petera

Nerozumím tomu, že někdo začal vyjednávat až od prosince 2019 a dostal exkluzivní nabídku už v říjnu 2018:

„Liberecký kraj původně vyjednával o nové smlouvě od prosince 2019 pouze s ČD. Z toho plynoucí exkluzivní nabídka ČD byla Libereckému kraji doručena po urgencích se zpožděním až v říjnu 2018. Z důvodu vysoké nabídkové ceny obratem požádal Liberecký kraj celkem šest dopravců včetně ČD o doručení jejich nabídek do konce listopadu 2018.“

Co na to autor?

Sacrebleu
Host
Sacrebleu

A co vlaky 5430/31? Ty nejsou součástí linky L3? Nebo se jen nehodí do krámu a najednou zde Regionova nevadí. 🤔

Akcie na doručitele
Host
Akcie na doručitele

Šmoci rádi tvrdí, že jeden obrázek vydá za tisíc slov. Vysvětlíme to tedy obrázkem ve formátu gif. 😁comment image

Robert
Host
Robert

No že by LBK nějaké podezření tímto vyvrátil se fakt říct nedá. Základ byl že ČD nabídly jednotky které odpovídaly zadání za celkovou cenu za všechny tři linky nižší než Arriva a to LBK nevyvrátil a místo toho plane plka o zvyšování kvality. To by se v nabidkovem řízení stát nemohlo ale to by se p. Blazkovi s kamosema z Arrivy vítěz hůře domlouval…….

Jenda
Host
Jenda

ČD nabídky za všechny tři linky celkovou nižší cenu díky tomu, že nesplnily požadavek na celkový počet vozidel, které chtěl zákazník. To je asi jako kdybych šel do obchodu, chtěl bych 100 gramů šunky, ale prodejce mi naváží 80 gramů šunky a 20 gramů gothaje s tím, ať si nestěžuji, že mě to díky tomu levnějšímu gothaji vyjde celkově levněji. On jako prodejce přeci ví co je pro mě „dostačující“.

Daniel Mach
Host
Daniel Mach

Mně se zdá, že ty důvody vysvětlené mají. Alespoň já jsem je pochopil. ČD prostě nemají zájem nasadit na trať ze Železného Brodu do Tanvaldu něco, co je pro nás, cestující, na úrovni 21. století, a bude to dodržovat jízdní řád. Pokud ČD jiné vozidlo nemají nebo si ho nechtějí pronajmout (kdeže jsou ty RegioSharky?) a podlézají cenu s vozidly, které nedokáží plnit požadované cestovní doby, pak to není nabídka dle požadavků a prostě měla být vyřazena a to bez diskuse.

Anonymni Petr
Host
Anonymni Petr

„Krajský úřad Libereckého kraje sděluje, že na všechny spekulace vykonstruované panem Berounským mohou v případě potřeby nalézt kompetentní dohledové orgány zcela jednoznačné odpovědi v Důvodové zprávě“

Pokud vím, tak p. Berounský zpochybnil to, že Arriva byla levnější, ty čísla musí hovořit jasně a pro kraj by mělo být jednoduché se touto cestou obhájit. Vyjádření kraje se tím ale vůbec nezabývá a naopak uhýbá k dojmům, otřelým frázím, subjektivním názorům.

Vtipné je, že nejdříve se porovnávali ceny a nabídky dopravců na Facebooku a najednou je to obchodní tajemství. Jestli je tohle kompletní vyjádření kraje a jejich „zcela jednoznačné důvody“, tak to vážně smrdí.

Panelák
Host
Panelák

„Obchodní tajemství“ je to jako požadavek Českých drah. Bohužel, kraje se dodnes nenaučily dávat si do smluv podmínku zveřejnitelnosti a jinak děkujeme odejděte.
Jako mediální vyjádření pro poučené laiky to je celkem OK, i když to jistě mohlo před copy-paste na zdopravy.cz projít nějakou kritickou oponenturou redakce. Ale ČD fanklub to stejně neuzná.

P.S. nejvíc by mě zajímalo, jak vypadá ten Berounského „analytický tým“ 🙂

Nenechai
Host
Nenechai

Na prvním místě by měla být snaha o 100%tní zajištění zvýšených nároků na přepravní kapacitu vyvolaných populistickými opatřeními vůči sociálním skupinám ( potencionálních voličů )z neproduktivní sféry tak, aby nedocházelo ke zhoršení komfortu cestující veřejnosti. Dalším faktorem, trochu opomíjeným, je zajištění provozu v tzv taktu, tedy návaznost vlaků v uzlech a to i ve vztahu vlak/bus, aby pro možnou řevnivost mezi dopravci neprodlévali cestující např. na půli cesty při cestě za svým cílem déle než je obvyklá doba pro přestup.

Panelák
Host
Panelák

Dopravci jezdí tak, jak jim to namaluje zadavatel.
Ale nejdůležitější je zajistit přepravu lodí oblíbenými regionovami!

Tomáš Záruba
Host
Tomáš Záruba

Podle mě je na tom zajímavá ta zmínka o nedostatku kvalitních motoráků. Může to být vhodný impuls se zabývat otázkou elektrizace v tom regionu. Ona je elektrika totiž výhodná z hlediska provozních nákladů, jen dosud to nebylo moc vidět díky srovnání „nové jednotky“ která, je od dvouvozové výše, s (napůl) odepsanými 810(+010), 814, 843 a tak dále. Jakmile se časová složka nákladů stane s elektrikami řádově srovnatelnou (třeba i tím, že se srovná vozba 2×840 vs. 1×650), od určité hustoty provozu se zkrátka postavit ty dráty vyplatí. Ony jsou vlastně velmi levné, cenu navyšujou hlavně napáječky. No ale s (2x)… Číst vice »

Gayreporťák
Host
Gayreporťák

XXX příspěvek smazán pro porušení pravidel diskuze

Zlínka
Host
Zlínka

Proč ho urážíte.? Čím přispějete do diskuse vy? Naopak jeho názor je zajímavý a k zamyšlení. I když blíže region neznám, tak si raději přečtu názor jeho, než vaše velké nic.

Gayreporťák
Host
Gayreporťák

příspěvek smazán pro porušení pravidel diskuze

Hans
Host
Hans

Bravo,fandím libereckému krajů, rozhodnutí pro kvalitní dopravu lze jen podpořit. ČD se letos samy přiznaly, jak to s jejich vozovým parkem je, když za dva vyřazené pavouky nasadili lenivou regionovu. A tu zřejmě někde jinde, kde není vynucené nízkopodlažní vůz podle smlouvy nahradili chcipakem 810.a jiní jejich zákazníci tudíž pocítí POHORŠENÍ kvality cestování. A s tou elektrifikaci to zase není tak jednoduché, protože je sama o sobě dost drahá i co do údržby. Jestli by se vůbec vyplatila, a pak taky trvá nějaký čas. Zato vhodné získané motorové vozy nohou být hned. Přeji radním mnoho úspěchů!

Kylchap
Host
Kylchap

Celkem čtyři. Dva na periodické opravě, dva poškozené na přejezdech.

Jiří Šrámek
Host
Jiří Šrámek

Myšlenka jistě dobrá a jako námět k diskuzi smysluplná. Jenže jde o Liberecko, které je tak nějak stále za okrajem zájmu. Navíc by nešlo o pouhé „prodloužení drátů“ z místa, kde už jsou, ale o VELKOU RÁNU, a tu nám asi nikdo neodklepne.

Panelák
Host
Panelák

Ono tohle obvyklé elektrizační blouznění pana Záruby je úsměvné (tzv. významné klepání si na čelo) třeba i v kontextu toho, že se Liberecko a Jablonecko dlouhodobě potýká s poddimenzováním rozvodné sítě VVN – zhruba před deseti lety to vyvrcholilo tím, že byl problém sehnat souhlas na nové odběrné místo i pro obyčejnou rezidenční výstavbu, v Liberci kvůli nepřipojení veřejného osvětlení nešlo zkolaudovat rekonstruovanou ulici a taky se kvůli chybějícímu příkonu odkládala stavba obchodního centra v Jablonci.
Ale Hurvínek vidí válku úplně jinak a dokáže na ni dokonce udělat studii proveditelnosti 🙂

V.N.
Host
V.N.

Já si myslím , že rozjíždět diskuse na téma elektrifikace tratí v tomto regionu je trochu mimo. Jednak máte takřka všude tunely, kde jak známo jejich rekonstrukce není nic jednoduchého. Možná by to šlo vyřešit do budoucna i nějakým systémem hybridních vlaků. Kde by elektrifikace byla jenom někde a některé úseky by vlak projel díky naakumulované elektřině v bateriích. Ale…. víme , jaký bude trend (jaké finanční priority bude mít stát či kraje) v oblasti železnice za takových deset let ? Nevíme. Dnes jsme svědky ohromného plýtvání , kdy se objednávají nejrůznější vlaky „jako o život“. Bude trend stejný i… Číst vice »

Man_and_machine
Host
Man_and_machine

Zajimalo by mne, kde bude Arriva shanet personal, zbyva 5 mesicu a stale jsou vice nez 100 zamestnancu v minusu. Netusim jak s vozovym parkem, ale nechme se prekvapit, treba se zasmejeme

Tronda
Host
Tronda

Ještě pět měsíců si před spaním můžete opakovat, že nevyjede.

asdfg
Host
asdfg

Co vim, tak od ČD se jde poptat nějakých 10-15 lidí (strojvedoucích), co jen já vim. A u spousty z nich je jediná podmínka, lepší skladba směn než u ČD. Takže se o nedostatek strojvedoucích vůbec nebojím. A pár vlakvedoucích od ČD taky uvažuje, bo jsou taky na… nasejřený na směny. Nevim jak jinde, neznám všude všechny, ale zrovna o libereckou Arrivu se nebojim.

Zlínka
Host
Zlínka

Když budou mít podstav, tak budou v práci od nevidím do nevidím. Nebo myslíte, že si odjedou svoje naslibované směny a zbytek pojede kdo? Archanděl Gabriel. No zkuste se zeptat, jak funguje podstav u řidičů Arrivy(a nejen tam) Buď to spoje odřeknou, nebo jdou do práce lidé, kteří mají volno.

asdfg
Host
asdfg

A u ČD je co? 😀 😀 v jistém OCP je vyvěšený rozpis volných směn, v létě má každý nárok na maximálně týden dovolené, zbytek možná na podzim, protože nemá kdo by dělal.
A údajně je už nasmlouván bus, pro případ, když nebude mít kdo jít do práce.

Šnek
Host
Šnek

Nasmlouván bus, tam se bus nesežene ani při mimořádných událostech.

Zlínka
Host
Zlínka

Já nikde nepíšu, že to u ČD je jinak. Jen reaguji na snílky, že u Arrivy to bude jinak.
No nebude.

lUBOR
Host
lUBOR

A BUDEME CHODIT NAKONEC PĚŠKY

asdfg
Host
asdfg

Nebude platit režijka??? Mrzuté

Robert
Host
Robert

Jelikož kraj nesoutezil tak rezijka platit bude. Pouze vysoutezene vykony jsou z této povinnosti vyjmuty.

Tronda
Host
Tronda

Ale pouze v případě, že na trati jezdí dopravce ČD a ten tam jezdit nebude, haha. Nebo si zkuste přijet na Šumavu s režijkou a domáhat se přepravy zdarma a rovnou si může chystat peníze na pokutu.

Kosmik
Host
Kosmik

Rezijka MD pro zaměstnance SŽDC? No to mrzuté je.

Panelák
Host
Panelák

Kde by Arriva asi sháněla personál? Většina k ní přejde od ČD (ne, někdo z Turnova fakt nebude jezdit na párhodinové šejdry se 471 v PIDu do Prahy), něco si vypěstuje, něco budou dohodáři důchodci a spol.
Akorát je zdá se nepotřebuje půl roku předem.

Sacrebleu
Host
Sacrebleu

Tak schválně kolik lidí z toho Turnova půjde dosypávat bonbóny do krabičky umístěné na WC hypermoderní ojetiny z Deutschlandu. Když z toho samého Turnova vycházejí ještě dvě poměrně dlouhá vozební ramena.

Panelák
Host
Panelák

Že se ČD na ten Libereckej kraj vlastně nevykašlou a nevěnují se spíš svým věrným zakazníkům jako Vysočina nebo Karlovarsko, co zadávají bez diskuzí a bez nároku na cenu?

Kylchap
Host
Kylchap

Karlovarský kraj zadává bez diskuzí i GWTR

Třicátáprvní béé
Host
Třicátáprvní béé

Bez diskuzí i ČD

kix
Host
kix

By mě zajímalo jak chtějí dosáhnout těch kvalitnějších vozidel na Paku od prosince 2019, když teda zadání de Arrivě a ta nabídla 845? čim jsou tyto vozidla kvalitnější a modernější než 843? Nějak nemůžu nic najít.. Jen škoda, že se nemluví o nabídkách ostatních dopravců, nebo žádné nebyly? Protože z vysvětlení kraje, to chápu tak, že Arriva sice nebyla nejlevnější (to byly ČD), ale problém byl ve vozdile na linku L18 a dále v záloze v podobě 814?

JirkaM
Host
JirkaM

Tak 845 je rozhodně lepší co se týče komfortu pro cestující. Stačí se na stejné trati projet s 843 a pak s 845 na měchách a rozdíl je patrný ihned 🙂

Apollo17
Host
Apollo17

843 je také „na měchách“.

Kylchap
Host
Kylchap

Považujete za komfort pohled do stěny místo z okna?

lUBOR
Host
lUBOR

Brzda provozu je krajský výbor (KNV) Liberec – tam totiž v životě asi vlak neviděli

Tronda
Host
Tronda

A nenabagrovali to ČD, kdyby jo, byli by to odborníci na dopravu.

patology_chef
Host
patology_chef

No tak když porovnám 843 Pardubice-Liberec a 845 Cranzahl-Chemnitz (delší trasu jsem neměl tu čest), tak nevidím žádný zásadní rozdíl. Nanejvýš na úrovni wifi vs. spouštěcí okna.

Sacrebleu
Host
Sacrebleu

Tak úplně největším problémem je radní pro dopravu Libereckého kraje nějaký Sviták z Prysku. Pár dnů ve funkci a již rozhoduje o tak velké věci. 🤔

Panelák
Host
Panelák

Větším problémem je spíš to, že proti němu stojí dlouholetí, dílem nepříliš schopní a dílem všehoschopní manažeři ČD.
Na druhou stranu, Liberecký kraj sebou nenechává vy*ebávat dráhu narozdíl třeba od Vysočiny dlouhodobě, měli s tím počítat.

David
Host
David

Tak to tedy nevím, proč tedy s novými vozidly dojde naopak k prodloužení jízdní doby, a to na trati Železný Brod – Tanvald z 26 minut na 27 minut, když tvrdí, že to je kvůli výkonosti vozidel.

Jiří Kocurek
Host
Jiří Kocurek

JŘ z roku 1988/89 uvádí jízdní dobu krásných 33 minut (opačně 31 minut). Lze uvažovat, že tato jízdní doba je psaná pro 810 (s přívěšákem?), takže s Reginovou by ty v 30min taktu nešlo.

David
Host
David

Ale za 26 minut to jezdí v tomto roce regionova, příští rok za 27 minut 845, tak nevím, kde je problém.

Apollo17
Host
Apollo17

Problém je v tom,že ta Regionova má lepší poměr kW/t,než 845.

Panelák
Host
Panelák

Problém je v tom, že oblíbenou, moderní a výkonnou Regionovu ten kraj nechce už ani rok, natož celých deset. Zvlášť když může mít nejpozději od GVD 2021 za stejné peníze Desiro.

J.E.B
Host
J.E.B

…. a na trati ze Staré Paky do Lomnice nad Popelkou z 15 na 16 minut…

J.E.B
Host
J.E.B

…resp z 16 na 17 minut…směr Sp – Lp (předchozí je v opačném směru)

Martin1
Host
Martin1

„Z usnesení Rady kraje muselo být všem uchazečům zřejmé, že Liberecký kraj preferuje kvalitativní posun v oblasti vozového parku. “ No, nevím zda řada 845 je teda zrovna kvalitativní posun.

Tomáš
Host
Tomáš

Určitě je proti řadě 810 či 814. A na linkách o kterých je řeč mají být od Arrivy po řadě 845 do nějaké doby nasazeny Desira.

Dominik
Host
Dominik

A ČD nabídli Žraloky od začátku, ale takto to dopadá, když nízká cena je to hlavní.
A zde možná i trochu kamarádšoft Arriva – Korid.

Panelák
Host
Panelák

ČD nabídly na L18 + na zálohu všude od začátku do konce regionovy. Dokonce z nich Berounský udělal „oblíbená vozidla“.
Jak konkrétně „kamarádšoft Arriva – Korid“ donutil ČD podat horší a dražší nabídku, a to dokonce i v bonusovém druhém kole?

Dominik
Host
Dominik

Dobře, ale jako zálohu. Horší? Dražší znamená horší? Odkdy?
To nebylo druhé kolo, ale nové řízení, ve kterém Arriva ani nebyla oslovena, přesto byla vybrána

Panelák
Host
Panelák

Horší parametricky (845 max. rok vs. 814 celých deset let nejen na L18, ale i trvalá „záloha“ na L3, protože by se „nedařilo“ udržet provozuschopné 844 stejně jako 840).
Žádné „nové řízení“ nebylo, jde o přímé zadání (je to práce ČD napadáním všeho u ÚOHS, proč kraje nesoutěží). ČD kvůli kamarádšoftu s Půtou dostaly naprosto atypickou druhou šanci se znalostí cen konkurence, ale ani tehdy je nedokázaly podrazit.

Dominik
Host
Dominik

Jenže nemůžou je přeci podstřelit podnáklady, to by bylo nezákonné.
Jenže zvolili cestu poptávkového „řízení“, tedy, že si nechají vypracovat nabídky a vyberou si. Takže jestliže udělali druhé či nové kolo, aby to bylo „bez“ účasti koridu, tak pak mi vysvětlete jak mohou vybrat někoho, kdo jim v tomto kole nepodal nabídku.
No spíš Arriva by byla jinak vyřazena, při podezření na střet zájmů, bez kamarádšoftu.

Panelák
Host
Panelák

ČD podstřelily už nabídku na JHŽ, prostě to dají do ztráty a tu pak dostanou zaplacenou jednou za čas prodejem nádraží apod. za absurdní cenu státu (od kterého je dostaly zadarmo).
„Druhé kolo“ bylo jen z kamarádšoftu pro ČD, ale ty toho nevyužily.

Jenda
Host
Jenda

ARRIVA vyřazena nebyla, její nabídka byla stále platná.

Robert
Host
Robert

Ale o to právě jde. ČD nabidly v součtu nižší cenu za vozidla dle poptávky kraje a přesto vyhrála Arriva a v tom je právě ten problém pokud jste to nepochopil ale u Vás jde spíše o záměrné nepochopení…….

Jenda
Host
Jenda

Do nabídky ČD přimíchaly vozidla, které kraj vyloženě nechtěl. Může to být z důvodu snížení celkové ceny nebo prostě jen proto, že z toho putovního balíčku PESA, který nabízí po celé ČR zkrátka ten požadovaný počet dohromady nedají.

Panelák
Host
Panelák

ČD nenabídly vozidla dle požadavku kraje – kraj měl v první chvíli snahu jim tu L18 přihrát malou domů za stadlera, kterého už stejně platí, ale ČD si s ním vytřely řiť. Zbytek je jen důsledek a Národní dopravce je navíc za kašpara, že ani neumí počítat, tak v tom teď ČD fanklub musí hledat spiknutí proti němu.

Tronda
Host
Tronda

To druhé kolo bylo jen kvůli ČD, aby měli šanci napravit si reputaci, holt neměli zájem.

Dominik
Host
Dominik

Rozdíl byl asi 2 Kč/km to zas tak markantní rozdíl není a sám uznáte, že těžko mohou podat podnákladovou nabídku.

Jenda
Host
Jenda

Nešlo o podnákladovou nabídku, ale primárně o nesplnění požadavku na vozidlo na L18.

Filemon44
Host
Filemon44

Pane Trondo,při Vaší inteligenci moc dobře víte, že nepíšete pravdu.To druhé kolo bylo vyhlášeno kvůli Arrivě,aby si stihla vyřešit svou provázanost s hejtmanstvím Libereckého kraje.ČD těžko mohly jít pod své náklady.A i kdyby to udělaly, okamžitě by zde bylo obvinění z dumpingu.

Jenda
Host
Jenda

Konkretizujte prosím provázanost s ARRIVY s hejtmanstvím? Šíříte tu lži.

Anonym ze severu
Host
Anonym ze severu

Je už jasné, že ty Desira přijdou?

Už vidím ty důchodce, jak se škrábou do tý 845.

Tronda
Host
Tronda

Úplně stejně jako do 843.

cyril7
Host
cyril7

Výsledky vyhledávání pro Krome tri paru vlaku byla a je L18 zajistovana v pracovni dny Stadlery. Jinak kdyz se podivate na navrh jizdniho radu jak to arrive hezky paruje. V pripade CD to neslo a ted najednou vse bez problemu. To je hodne podivne. Vlaky, ktere se nehodi do kramu jsou zruseny a nahrazeny novymi na vyparovani.

Kylchap
Host
Kylchap

Nihil novum sub sole. Na trati 124 bude mít v GVD 2020 Lendrbán méně prostojů než ČD. A k tomu byly přidány čtyři vlaky, které dříve přidat NEŠLO. Soukromníky je nutné podporovat!

Tronda
Host
Tronda

A nebude tam platit režijka a to je to nejhorší!

Robert
Host
Robert

Ale bude.

Tronda
Host
Tronda

Ale nebude. 🙂

https://zdopravy.cz/arriva-odtajnila-plany-s-rychliky-voda-zdarma-az-ctyri-spojene-jednotky-nove-toalety-19987/

Firma naopak nepočítá s tím, že by uznávala režijní jízdenky Českých drah.

Panelák
Host
Panelák

Návrh jízdního řádu byl součástí „rozstřelu“ a byl pro všechny stejný, protože se hodil „do krámu“ kraji, což samozřejmě rozhoduje o výsledné ceně.

Martin Holeček
Host
Martin Holeček

Udělejte, prosím, pořádek v těch letech. Odstavec 9 začíná větou „Liberecký kraj původně vyjednával o nové smlouvě od prosince 2019“. To je dost matoucí tvrzení :-))

Tomáš
Host
Tomáš

Však je to dobře. Nová smlouva bude od prosince 2019 a ta věta taky končí ještě slovy „pouze s ČD“. Nevim no, ta věta celkem dává smysl, nic matoucího v tom nevidím.

Tronda
Host
Tronda

Aha, takže ČD doručili svou nabídku pozdě (už to by bohatě stačilo pro vyřazení), byly nejdražší pro kraj i pro cestující a přesto tu někteří kopou, že to měli dostat, trapné jim to asi není.

Dominik
Host
Dominik

Střet zájmů Korid – Arriva nevadí, ani to že Arrivu v novém řízení ani neoslovili, hlavně, že to nebude modré, že?

noerf
Host
noerf

Dominik: Otázka zní, proč kraje nevypsali výběrové nebo poptavkové řízení před třemi roky? A co si kdo představuje pod pojmem dopravní obslužnost (četnost spojů, rozložení během dne, provázání vlaky s autobusy, jednotný tarif či individuální jízdné na jednotlivé cesty).

Panelák
Host
Panelák

Kraje (ty, které by chtěly) přestaly vypisovat výběrová řízení především kvůli jejich systematickému napadání Českými drahami u ÚOHS (ne kvůli očekavanému rozhodnutí, ale kvůli nekonečně se vlekoucím správním řízením ve věci – každý rok zdržení dobrý). Proto přímá zadání (která vadí ČD a jejich fanouškům jen tehdy, není-li přiděleno jim), přičemž povinnou notifikaci na L18 poslal do TEDu v prosinci 2016, tj. před třemi lety.
Kdyby to byl takový „kamarádšoft“, proč to vlastně té Arrivě nedaly automaticky a rovnou, jak to očekávaly České dráhy pro sebe?

Jan Macháček
Host
Jan Macháček

Přesně. Hlavně že to nebude modré… Jen škoda, že to nebude žluté, aby žlutogumy mohli bouchnout šampus.

Panelák
Host
Panelák

Jak vlastně konkrétně „střet zájmů Korid – Arriva“ donutil České dráhy podat horší a dražší nabídku, a to napoprvé pozdě a dokonce i přes bonusový druhý pokus?
Hlavně že to nebude regionové, že.

Jiří Kocurek
Host
Jiří Kocurek

A proto vypisují veřejnou soutěž, místo aby to Arrivě zadali přímo, jak je zvykem.

Placebo
Host
Placebo

Přesně tak. Víc k tomu není potřeba dodávat. Snad jen, že je dobře , že se na kraji nenechali od ČD vydírat , ale ukázali, že to jde i bez nich.

Jan Macháček
Host
Jan Macháček

Tak to se snad ukáže až v prosinci, ne? Nebo máte křišťálovou kouli?

Obtloustlý Travolta
Host
Obtloustlý Travolta

Takže „obchodní tajemství“. Nu nevadí, když nejzásadnější stejně zatloukli, pak tedy sláva. Hlavně ideologicky, že to sedí.

Panelák
Host
Panelák

Zatloukání nejzásadnějšího kvůli dodržení „obchodního tajemství“ s odvoláním na jejich dlužní rating a hodnotu akcií se dožaduje jediný zúčastněný subjekt – České dráhy a.s. Bohužel to stačí, aby nešlo zveřejnit nic.

Filemon44
Host
Filemon44

Nikdo,nebo minimálně nikdo soudný neříká, že to ČD měly dostat, či jak zde někdo s oblibou říká „nabagrovat“.Ale současně je pravdou, že kdokoliv jiný než Arriva by v případě střetu zájmů z výběrka letěl na první dobrou…..

Panelák
Host
Panelák

Všimněte si, že ještě v říjnu 2018 měl Liberecký kraj snahu „nabagrovat“ to přímo a pouze ČD (kamarádšoft). Teprve přemrštěná cena ho donutila oslovit i jiné dopravce. Přitom do „prvního kola“ rozstřelu daly ČD opět nekonkurenceschopnou nabídku (o čtvrtinu dražší než jiní), tak dostaly (kamarádšoft) šanci ji „vylepšit“. Ale ani to nezvládly a teď brečí, kopou kolem sebe a žalují na všechny strany, že byly porušeny principy kamarádšoftu.
P.S. žádné (právně vymahatelné) „výběrko“ se nekonalo.

Dominik
Host
Dominik

No ono to spíš bylo naopak, Arriva dostála šanci pořešit kamarádšoft na Koridu. Resp. to za ně vyřešil kraj, že další kolo bylo „bez“ Koridu, všude jinde by byla Arriva vyřazena, jen zde zazněl úkol – musí vyhrát za každou cenu.

Jenda
Host
Jenda

Můžete konkretizovat v čem spočíval kamarádšoft s Koridem? Nebo tu jen plácáte nesmysli od boku?

Panelák
Host
Panelák

Aha, Arriva dostala šanci tím, že vůbec nebyla oslovena, zatímco ČD naopak do haléře přesně věděly, jakou cenu mají podrazit (a dokázaly tím pádem jít skoro o čtvrtinu dolů, jen si to blbě spočítaly, protože Kupcovi i „analytickému týmu“ Berounského to dle jejich vlastních tvrzení vyšlo levnější).
No, třetí kolo by bylo už moc okaté, takže smolík.
Ještě nějaká konspirační teorie? 🙂