Do terénu příští rok znovu vyrazí sčítači aut. ŘSD vypsalo zakázku za 66 milionů

Sčítači dopravy v roce 2010. Foto: Edip.czSčítači dopravy v roce 2010. Foto: Edip.cz

Celostátní sčítání dopravy se provádí každých pět let od roku 1980, na aktuálním seznamu je 8 850 sčítacích úseků.

Stát na příští rok chystá po pěti letech další velké počítání aut na českých silnicích a dálnicích. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) aktuálně vypsalo tendr na firmy, které celostátní sčítání dopravy zajistí. Zakázka má předpokládanou hodnotu 66 milionů korun.

Naposledy se sčítalo v roce 2020 (jarní část sčítání byla kvůli covidu přesunuta na rok 2021). Tehdy zakázku získalo sdružení vedené státním Centrem dopravního výzkumu (CDV), členy sdružení byly ještě Vars Brno a Manpower. Stát za sčítání zaplatil 49,1 milionu korun.

Vítězná firma má ŘSD dodat data o tom, jak jsou jednotlivé úseky vytížené i jaké je například rozložení dopravy podle dnů či typu aut. Použije k tomu i data z automatických sčítačů.

Podrobnosti k chystanému Celostátnímu sčítání dopravy (CSD) dodává mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Na kolika úsecích se bude sčítat?

Celostátní sčítání dopravy (CSD) 2025 má aktuálně ve svém Seznamu sčítacích úseků 8 850 míst. Z tohoto počtu požadujeme zhruba 6 600 sčítacích úseků sčítat ručně nebo pomocí technických prostředků. Zbývajících 2 250 sčítacích úseků řadíme mezi takzvané Přebrané úseky, které přebírají hodnoty z vedlejšího sčítacího úseku.

Sčítání bude provedeno na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a některých silnicích III. třídy. Místní komunikace v majetku statutárních měst budeme sčítat v případě jejich zájmu a z jejich finančních zdrojů.

Z jak velké části půjde o ruční práci (tedy fyzickou přítomnost člověka) a jak velkou část dodají automatické sčítače (kolik jich vůbec je)?

Na tuto otázku zatím neznáme odpověď, protože kromě ručního měření pomocí najímaných sčítačů jsme ve veřejné zakázce nakloněni i novým způsobům sběru dat.

Poskytovatel služby má za předpokladu splnění našich podmínek možnost přijít s novou metodou sběru dat (například pomocí technických zařízení).

Odpověď na vaši otázku tak budeme moci zodpovědět až po vyhlášení vítěze veřejné zakázky Celostátního sčítání dopravy CSD2025.

V minulých cyklech CSD probíhaly čtyřhodinové průzkumy, kdy najmutí sčítači s využitím mobilní aplikace či sčítacího listu prováděli potřebné dopravní průzkumy a rozlišovali počet vozidel i jejich jednotlivé kategorie. Z mobilní aplikace se pak data v reálném čase zapisovala na k tomu určené datové úložiště a až poté docházelo ke zpracování těchto dat.

Dodavatel samozřejmě využívá i Automatické sčítače dopravy (ASD) ve vlastnictví ŘSD, které slouží pro určení přepočtových koeficientů pro další sčítací úseky. Především na některých dálničních úsecích je možno využít data z ASD pro určení intenzity dopravy a ušetřit tak na daném sčítacím úseku za provedení ručních měření.

Aktuálně je ve vlastnictví ŘSD zhruba 400 funkčních Automatických sčítačů dopravy, a to především na dálniční síti.

Proč je stále třeba provádět v pětiletých cyklech sčítání dopravy? Není možné využít sofistikovanějších metod typu sledování mobilních telefonů nebo satelitního systému?

Celostátní sčítání dopravy zajišťuje nezbytné podklady pro silniční hospodářství (rozvoj sítě, výstavba, opravy komunikací, ochrana životního prostředí). Provádí se historicky v pravidelných pětiletých cyklech od roku 1980 a jedná se také o požadavek ministerstva dopravy, který akci vždy oficiálně schválí.

Pevná časová řada je také vhodná pro statistické porovnání jednotlivých měřených období a zároveň je pětileté časové období vhodné pro přípravu dalšího CSD (pro každoroční statistiky se musíme spolehnout na vlastní ASD).

Mezi cíle CSD patří získat informace o zatížení sítě, zjistit vývoj od posledního sčítání, určit dopravní výkony a zabezpečit požadované údaje pro zprávu předávanou Evropské hospodářské komisi při OSN. Pětileté cykly se tak jeví jako optimální.

V současné době se již objevují informace o budoucím využití umělé inteligence, mobilních telefonů, satelitního systému či dronů pro provedení dopravních průzkumů velkého rozsahu. Tyto metody mají jistě své výhody a my se jim nebráníme. Dosud však bylo pro poskytovatele výhodnější využít metodu sčítání a rozřazení vozidel do jednotlivých kategorií pomocí ručních měření.

Technologické možnosti se neustále zdokonalují a jistě se budou postupně více uplatňovat i pro potřeby CSD, otázka však zůstává, v jakém rozsahu. Například Vámi uvedené sofistikované metody mají své výhody, ovšem neřeší nám komplexní požadavky, které si po CSD klademe a muselo by se tak sáhnout po kombinaci různých technologií, což by nepřiměřeně navýšilo cenu.

V dohledné době zjistíme, jaké metody průzkumů nám potencionální účastníci řízení veřejné zakázky předloží.

Tagy celostátní sčítání dopravy ŘSD
12 komentářů