Dilema: Doplatit, nebo stornovat? Voucher bude jen za plně zaplacený zájezd

Dovolená u moře v Chorvatsku patří mezi Čechy k nejoblíbenějším Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářDovolená u moře v Chorvatsku patří mezi Čechy k nejoblíbenějším Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Nemálo klientů cestovních kanceláří, kteří už zaplatili zálohu na letní zájezd, si aktuálně láme hlavu s tím, co s jejich

Nemálo klientů cestovních kanceláří, kteří už zaplatili zálohu na letní zájezd, si aktuálně láme hlavu s tím, co s jejich dovolenou nakonec bude. Ministerstvo pro místní rozvoj před více než týdnem přišlo s tím, že lidé dostanou místo neuskutečněného zájezdu voucher, za který si budou moci v budoucnu pořídit zájezd jiný. Opatření má mimo jiné sloužit k ochraně cestovních kanceláří. Z aktuálního vyjádření MMR pro deník Zdopravy.cz navíc vyplývá, že klienti musejí nejprve dostát smlouvě a cenu zájezdu doplatit. Což v řadě případů vychází beznadějněji, než kdyby naházeli své peníze do „výherního“ automatu. Dilema, zda zájezd s patřičnými ztrátami stornovat, nebo doplatit a doufat v jeho uskutečnění, si každý musí vyřešit sám. Odpovídá mluvčí MMR Vilém Frček.

Jak mají postupovat lidé, kteří mají dosud zaplacenou jen zálohu na zájezd?

Ten, kdo uzavřel smlouvu, musí smlouvu plnit, a to včetně splátkového kalendáře (záloha, doplatek). Zákazník může od smlouvy odstoupit před zahájením zájezdu kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu (jsou s tím spojené následky jako např. storno, které se liší podle okolností odstoupení). Projednávaný návrh zákona (pracovně Lex Voucher) upravuje ochrannou dobu, po kterou cestovní kancelář v případě odstoupení zákazníka z důvodu vyšší moci vystaví poukaz na zájezd, který je chráněný pro případ úpadku cestovní kanceláře a zákazníkovi umožní vybrat si zájezd v jiné vhodnější době do 31. 8. 2021. Dále návrh zákona stanoví, že v případě, že zákazníkovi vznikne povinnost zaplatit cestovní kanceláři odstupné (storno poplatky), tj. zákazník odstoupil od smlouvy na základě jiných důvodu než je vyšší moc (obava, strach, atd.), bude zákazník moci cestovní kancelář požádat o vydání poukazu na zájezd v hodnotě části zaplaceného storno poplatku (konkrétní parametry jsou však doposud projednávány v legislativním procesu). Poukaz na zájezd bude moci zákazník využít k úplné nebo částečné úhradě ceny náhradního zájezdu v budoucnu.

Mají tedy klienti nyní dovolenou doplatit, aby nakonec dostali voucher?

Když zálohu nebo doplatek uhradí, jak je upraveno ve smlouvě o zájezdu, může se stát, že zájezd bude zrušen z důvodu vyšší moci a pak dostanou (u zájezdů s odjezdem od 31. 8), když se cestovní kancelář rozhodne využit ochranné doby, poukaz na zájezd s možností využití do 31. 8. 2021. Jestli mají nebo nemají doplatit zálohu záleží na jejich rozhodnutí, resp. na okolnostech např. datu odjezdu, destinaci apod.) Např. zájezd v srpnu do Tater – vycházeje ze stávající úrovně znalosti okolností
(epidemiologická situace u nás a v SK) se zákazník může rozhodnout, že věří v reálnou možnost cesty a od smlouvy neodstoupí – tj. musí doplatit cenu. Jinak se ale bude rozhodovat zákazník, který má jet do Říma v prvním týdnu v květnu.

Každopádně občanský zákoník, zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a vyhláška MMR zajišťují, že zákazníci mají o svých právech (vč. práva na odstoupení od smlouvy) informace ještě před nákupem zájezdu a ve smlouvě pak také.

Tagy cestovní kanceláře ministerstvo pro místní rozvoj Top zájezdy
40 komentářů