cargo

Děti Země se zaměří více na dálnice na Moravě, pochválily stavební úřad za zveřejnění kompletní dokumentace

Budoucí D11 u Hradce Králové, ilustrační foto. Autor: ŘSDBudoucí D11 u Hradce Králové, ilustrační foto. Autor: ŘSD

Děti Země budou více řešit problematiku povolování nových dálnic na Moravě než v Čechách. Oznámily to v tiskové zprávě k

Děti Země budou více řešit problematiku povolování nových dálnic na Moravě než v Čechách. Oznámily to v tiskové zprávě k problematice dálnice D11, u které se rozhodly pro úsek z Trutnova na státní hranici s Polskem nepodat odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí. To tak nabylo právní moci.

Děti Země se na základě jednání s generálním ředitelem ŘSD ČR Radkem Mátlem v roce 2019 nyní soustřeďují hlavně na povolování silnic a dálnic na Moravě a ve Slezsku, takže v Čechách tyto stavby jen pečlivě sledují a do jejich přípravy samy aktivně vstupují jen ve vážných a v naléhavých případech,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Současně ale upozornil, že už povolování úseku D11 z Jaroměře do Trutnova je v rozporu s platnou legislativou. „Krajský úřad Královéhradeckého kraje nám v letech 2017 až 2018 neumožnil se účastnit řízení o povolení výjimky ke škodlivému zásahu do biotopů desítek cenných druhů organismů,“ dodal Patrik.

Děti Země se rozhodly nepodat odvolání proti územnímu rozhodnutí pro úsek na státní hranici po analýze rozhodnutí trutnovského stavebního úřadu, který ŘSD stanovil 22 podmínek. „Nezjistili jsme žádné zásadní chyby či rozpory, takže nebyl žádný vážný důvod odvolání podávat, neboť zájmy ochrany přírody a životního prostředí jsou podle nás ošetřeny dostatečně,“ vysvětlil Patrik. Podobně nepodaly rozklady v lednu 2018 proti vydání stavebního povolení pro dálnici D1107 Smiřice – Jaroměř.

Děti Země se do územního řízení přihlásily v loňském červenci, přičemž podle nich nebylo nutné podávat ani námitky. Organizace v tiskové zprávě veřejně pochválila přístup trutnovského stavebního úřadu. „Za velmi pozitivní a unikátní ovšem považují Děti Země, že stavební úřad zřejmě po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR zveřejnil na internetové stránce celou dokumentaci i vyjádření a závazná stanoviska úřadů,“ uvedly ve zprávě. Trutnovský úřad zveřejnil dokumentaci na Google disku.

Podle Patrika je takový postup výjimečný a od roku 1996 si nepamatuje, že by někdy takto komukoliv zveřejnili dokumentaci online.

„Podle mého názoru není nutné tvořit složitě nový stavební zákon se spoustou právních chyb a rozporů, neboť pro účastníky řízení by stačilo novelizovat ten stávající a zavést digitnální spis na doručené heslo. Tento příklad ukazuje, že to jde již dnes,“ dodal Patrik.  „Zveřejnění všech podkladů na internetu si velmi ceníme a podle nás by to mělo být standardem pro všechna řízení probíhající veřejnou vyhláškou. Je to výhodné jak pro účastníky řízení, tak i pro stavební úřad, který se může věnovat žádosti a jejím podkladům. Navíc se snižuje riziko nějaké procesní chyby,“ pochvaluje si Patrik.

Tagy D11 D11 Trutnov - státní hranice Děti Země Ředitelství silnic a dálnic ŘSD stavební řízení
109 komentářů