Děti Země prohrály další spor o výstavbu D1 u Přerova

Stavba D1 u Přerova. Foto: ŘSDStavba D1 u Přerova. Foto: ŘSD

Stavba běží podle harmonogramu, hotovo bude za dva roky.

Krajský soud v Ostravě zamítl další žalobu Dětí Země proti stavebnímu povolení na poslední úsek dálnice D1 okolo Přerova.

Jde o jednu ze série několika žalob proti této stavbě, kterou soud řeší. V tomto případě jde ale o zásadní posun, protože Děti Země napadaly platnost stavebního povolení na hlavní trasu dálnice, nikoliv některé vedlejší stavební objekty. Rozsudek je zde.

Stavba tak může pokračovat dle harmonogramu se smluvním termínem zprovoznění v březnu 2026,“ uvedl na sociální síti X generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Rozhodnutí soudu navazuje na nedávný verdikt Ústavního soudu, který potvrdil, že v září 2021 narychlo přijatá změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon o EIA) byla v souladu s českou ústavou. Novela měla přinést jednodušší povolování stavby D1 kolem Přerova a dalších úseků D49, schvalovala ji na jednom z posledních zasedání minulá Poslanecká sněmovna ČR.

Důležitý verdikt Ústavního soudu pro D1 a D49. Speciální zákon na urychlení výstavby platí

Děti Země v této žalobě napadaly platnost rozptylové studie, Krajský soud v Ostravě jim ale za pravdu nedal. „Otázka aktuálnosti rozptylové studie již byla správními soudy vyřešena a v nynějším řízení není jakýkoli prostor pro polemiku s již dříve vyslovenými závěry, na kterých krajský soud i nadále setrvává a nemá jakýkoli důvod se od nich odchýlit,“ uvedl soud.

Stavba D1 začala v prosinci 2022, běží podle schváleného harmonogramu. Letos bude stavba již v krajině patrnější: násypové těleso celé hlavní trasy bude již hotové, výrazně také pokročí stavba mostů včetně kilometr dlouhé estakády.

Tagy D1 D1 Přerov - Řikovice Děti Země Krajský soud v Ostravě Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
51 komentářů