cargo

Desetimiliardový projekt vylepšení trati z Plzně na jihovýchod úspěšně prošel procesem EIA

Nádraží Nepomuk. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářNádraží Nepomuk. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Úsek z Koterova do Nepomuku je nejvytíženějším na trati Plzeň – České Budějovice. Na jednokolejce se tísní příměstská doprava s dálkovou.

Správa železnic (SŽ) zdolala významný milník na cestě k velké modernizaci tratě z Plzně směrem na Nepomuk a Horažďovice předměstí. Projekt za odhadovaných deset miliard korun úspěšně prošel procesem posouzení vlivu na okolí (EIA), když získal souhlas ministerstva životního prostředí. Modernizace tratě má probíhat v letech 2023 až 2026.

Modernizace naváže v Koterově na 5. stavbu uzlu Plzeň a její zásadní součástí bude především zdvoukolejnění zhruba třicetikilometrového úseku Plzeň – Nepomuk. Na 20 kilometrech z Nepomuku do stanice Horažďovice předměstí už dvě koleje jsou, ale i tento úsek projde přestavbou.

Z procesu EIA přitom nevyplynuly žádné zásadní podmínky. Jednou z nich je například ponechání prostor pod mosty v „maximální míře s přirozeným povrchem“ nebo zákaz umísťování jímek a překážek u propustků. Korby aut přesunujících hmoty na stavbě budou muset být zakryté plachtou. Správa železnic bude muset vyvrtat také jednu studnu.

Na vylepšené trati se má jezdit až 160 km/h (dnes 100 km/h), což si vyžádá směrové úpravy a přeložky. Rozsáhlá přeložka je navržena v úseku Horažďovice předměstí – Nepomuk v lokalitě stávající zastávky Velký Bor. Trať se zde posune až o 100 metrů a v nové stopě povede v délce 1,2 kilometru. Zastávka Velký Bor bude zrušena a nahrazena novou zastávkou Horažďovická Lhota. Nejrozsáhlejší přeložka ve zdvoukolejněném úseku se nachází mezi Blovicemi a Zdemyslicemi, kde bude více než kilometr tratě přesunut o 30 metrů.

Trať Plzeň-Koterov - Horažďovice předměstí. Pramen: Správa železnic

Trať Plzeň-Koterov – Horažďovice předměstí. Pramen: Správa železnic

Na 55 kilometrů dlouhém úseku se dnes nachází 27 úrovňových přejezdů, z nichž 12 chce Správa železnic zrušit. „V navrhovaném stavu je 12 přejezdů zrušeno a zbývající jsou stavebně upraveny a nově zabezpečeny,“ píše se v dokumentaci EIA.

Kromě modernizace samotné tratě řeší projekt i rekonstrukci železničních stanic a zastávek. Nástupiště budou nově bezbariérová výšky 55 cm nad kolejí, délka nástupišť bude standardně 120 metrů s možností prodloužení na 150 metrů. Nástupiště v Nepomuku bude mít délku 200 metrů, protože zde staví rychlíky. Parametry tratě umožní provoz nákladních vlaků o délce 740 metrů.

Trať z Koterova do Nepomuku je nejvytíženějším úsekem tratě Plzeň – České Budějovice. Trať už kapacitně nestačí, na jednokolejce se zde tísní příměstská doprava s dálkovou.

Tagy EIA seznam Správa železnic trať Plzeň - Horažďovice předměstí
78 komentářů